Animace načítání

Stránka se připravuje...


5 Tz 21/72
1973
4
213
28
18.10.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Obnova řízení