Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tvj 88/72
1973
4
211
27
29.12.1972
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Trest