Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 50/72 - I
1973
2
105
16
13.06.1972
Nejvyšší soud SSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Obecně prospěšné zařízení, Železnice