Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 36/72
1973
2
98
14
27.07.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Stížnost proti usnesení