Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 39/72
1973
2
94
13
29.08.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Stupeň nebezpečnosti, Trestný čin