Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 47/72
1973
2
89
11
29.08.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Rozsudek