Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 23/72
1973
2
84
9
27.06.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Nápravné opatření, Útok na státní orgán