Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 98/71
1972
10
600
67
07.01.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Společenské organizace, Styk s cizinou