Animace načítání

Stránka se připravuje...


Plsf 2/72
1972
10
542
59
12.10.1972
Nejvyšší soud ČSSR - plénum
Rozhodnutí ve věcech trestních
Zhodnocení
Praxe soudů, Společenské organizace