Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 16/72
1972
7
413
57
23.02.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Řízení před soudem, Trest