Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 75/71
1972
7
410
56
25.11.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Přestupek, Trestní řízení