Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 Tz 6/72
1972
7
400
53
06.03.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Přerušení výkonu trestu, Vojsko