Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 To 21/71
1972
7
395
51
13.12.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Loupež, Souběh trestných činů, Vražda