Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 75/71
1972
7
390
49
29.11.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Věc v opatrování