Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 To 47/71
1972
7
386
48
06.01.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Kvalifikace skutku, Rozkrádání majetku v soc. vlastnictví, Veřejný činitel (úřední osoba)