Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 Tz 20/71
1972
7
384
47
29.07.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Úhrnný trest