Animace načítání

Stránka se připravuje...


1 To 154/71
1972
7
374
44
16.12.1971
Nejvyšší soud SSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Účinná lítost, Zanedbání povinné výživy