Animace načítání

Stránka se připravuje...


1 Tz 31/71
1972
6
353
39
06.09.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Přečin, Souběh trestných činů