Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 57/71
1972
6
350
38
04.11.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Neoprávněné podnikání, Přečin