Animace načítání

Stránka se připravuje...


7 Tz 76/71, 2 Tz 59/71
1972
6
344
37
08.11.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Ohrožování mravní výchovy mládeže, Přečin