Animace načítání

Stránka se připravuje...


T Tz 103/71
1972
6
339
35
13.12.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Přečin, Trest