Animace načítání

Stránka se připravuje...


5 Tz 16/71
1972
6
323
31
06.07.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Škoda