Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 Tz 21/71
1972
6
315
29
12.07.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Propadnutí věci, Zabrání věci