Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 70/71
1972
6
313
28
22.11.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Peněžitý trest, Trest