Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 100/71
1972
6
310
27
23.12.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Zvlášť nebezpečná recidiva