Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 63/71
1972
6
300
24
06.09.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Promlčení, Zastavení trestního stíhání