Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 Tz 39/71
1972
6
297
23
18.10.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Totožnost skutku