Animace načítání

Stránka se připravuje...


7 Tz 49/71
1972
6
293
22
06.09.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Řízení před soudem, Vrácení k došetření