Animace načítání

Stránka se připravuje...


5 Tz 14/71
1972
4
217
16
07.07.1971
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Řízení před soudem, Zastavení trestního stíhání