Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpjf 71/71
1972
4
187
12
06.01.1972
Nejvyšší soud ČSSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Zhodnocení
Odnětí a přikázání věci, Příslušnost soudu, Řízení před soudem