Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpjf 61/71
1972
2
57
1
19.01.1972
Nejvyšší soud ČSSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Zpráva
Postpenitenciární péče