Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x rodičů, xxxxx xxxx bydliště x České xxxxxxxxx, xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx péče x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxxxxx jednomu x xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodičovskému xxxxxxxxx xx totéž xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx zaměstnáni, xx xxx čl. 68 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, převyšovala celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x Xxxxx xxxxxxxxx dle čl. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3916/2019 Xx. XXX; xxxxxxxx velkého xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.6.2005, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx (X-543/03), xx xxx 20.5.2008, Xxxxxxx (X-352/06), x ze dne 6.10.2021, Consorzio Italian Xxxxxxxxxx x Catania Xxxxxxxxxxxx (C-561/19), xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 6.10.1982, Xxxxxx x xxxxx (283/81), xx dne 11.6.1998, Xxxxxxäxxx (X-275/96), xx xxx 9.11.2006, Xxxxx (X-205/05), xx xxx 14.10.2010, Xxxxxxxxx (X-16/09), xx xxx 30.4.2014, Xxxxxxx (X-250/13), xx xxx 5.6.2014, X (X-255/13), ze xxx 11.9.2014, X. (X-394/13), xx xxx 22.10.2015, Xxxxxxxxxx (X-378/14), ze xxx 7.2.2019, Bogatu (X-322/17), xx xxx 4.9.2019, Bundesagentur xüx Xxxxxx, Familienkasse Xxxxx Xüxxxxxxxxx Xxxx (C-473/18), xx xxx 18.9.2019, Xxxxx (X-32/18), xx xxx 16.6.2022, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek) (X-328/20) x ze xxx 13.10.2022, XX (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) (X-199/21).

Xxx: M. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx x rodičovský xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx práce České xxxxxxxxx – Xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 7.5.2021 podle xx. 67 x xx. 68 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní sociální xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.3.2021. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 10.6.2021 xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx orgán X. stupně xxxxx x toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek x xxx, xx jí xxx být přiznán xx 1.3.2021 xx xxxx 8 000 Xx xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx republice Německo) xx xx xxxxxxx xxxx 300 000 Xx, která xx xx dle jejího xxxxxxxxxxx xxxxx náležela x České xxxxxxxxx xx xxxx dceru (xxx xxxxxxx žalobkyně xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxx její xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Spolkové republice Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X České xxxxxxxxx xx xxxx rodina xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxx) v Xxxxxxx xx 7.2.2020 do 6.2.2021 x xxxxxxx xxxx 7 778,76 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx republika xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dávky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx primární x xxxxxxxxxx příslušnosti xx zaměstnání. Situaci xxxxxxxxx xxxxx žalovaného xxxxxxxx xx. 11 xxxx. 1 x xxxx. 3 xxxx. x) koordinačního nařízení, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx pokud xxxx oba rodiče xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxx xxxxxxxx rodičů x xxxxxx xx x jiném xxxxxxx xxxxx XX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx dávek stát, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oba xxxxxx. Xx xxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx pouze x Německem, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Článek 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx ani jeden x xxxxxx dítěte xxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx rodiny, xxxxx x tomto případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xx sekundárně příslušným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte. X xxxxx xxxxxxx bylo xxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Německo. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx 300 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xx Krajskému xxxxx x Xxxxx, xxxxx xx rozsudkem xx xxx 29.10.2021, čj. 16 Xx 56/2021-46, xxxxxx. Krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx koordinačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x českém jazyce xxxx v xxxxxxxxx x jinými jazykovými xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx právních předpisů XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx krajského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxx jazykové xxxxx, xxx xxxx x xxxx posuzované xxxx xxxxxxxxx. X xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx formulováno, xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jediného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx rok xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neexistuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení x Xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx během xxxxxx xxxx. Žalobkyni xxxx xxxxxxxxxx příspěvek Xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx již xxxxxxxxx, x teprve xxxx xx žalobkyně obrátila xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx dřívější xxxxxxx xx žalobkyni „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx realizovaného v xxxxx xxxxxxxx státě XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 67. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx právní xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx EU x xxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky z Xxxxxxx x zároveň x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) napadla xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx namítla, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krajského soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znění xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx již x obou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx „xxxx x xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx striktní xxxxx xx. 11 xxxx. 1 koordinačního xxxxxxxx vyloučil xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 8 xxxxx III xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx prolamují xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxx xx. 68 odst. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Krajský xxxx xxx xxxxxxx čl. 68 koordinačního nařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chybného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xx zásadní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, anglickou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 68 xxxxxxxxxxxxx nařízení. Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx stěžovatelky xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx ve Xxxxxxxx království (dokud xxxx xxxxxx XX) x Francii xx. 68 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dávky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x České republice xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxx a vyplácené. Xxxxxxx koordinačního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx však xx xxxx xxxxx xxxxx xx dávky x xxxx xxxxx, jako xx tomu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jaké xxxxx má xxxxxxxx, x xxxxx toho xx pak dávka xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxx měla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx Soudní xxxx s žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx: „Xx správný xxxxxx výklad xx. 11 odst. 1, xx. 67 x xx. 68 odst. 1 xxxx. a), xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nároků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 68 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 68 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx?“

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečně. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx koordinačního xxxxxxxx xx usnadnit výkon xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx 68 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx souběh a xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxxx dané xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení. Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxx xx. 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo, tedy xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx práva xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni x xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[14] Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xx stěžovatelka xxxx Xxxxx republice xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. na xxxx xxxxxxxxxxx doplatek xx xxxxxxx, kdy xxx xx xxxxxxxxxxxx (x xxxx dcera x otec xxxxxx) xxxxxxxx, ale stěžovatelka x xxxx dítěte xxxxxxx x Xxxxxxx. X Německu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xx 7.2.2020 xx 6. 2. 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek (Xxxxxxxxxx) x xxxxxxx výši 7 778,76 EUR. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušná, xxxxx xx stěžovatelka nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[15] Xxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxx xxxx tohoto xxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x totéž xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx §30 odst. 7 xxxxx zákona xxxxx, xx jestliže xxxxx xxxxxx xx nejmladší xxxx v xxxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

[16] Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxx xxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zachování sociální xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Dané nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxx, že stanoví xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xx cíl xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx po XX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxx, současně xxxx xxxxxxx xxx, xxx tyto osoby xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 5.6.2014, X, X-255/13).

[17] Rodičovský xxxxxxxxx xxx zařadit xxx xxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx čl. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxx (xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyrovnání rodinných xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.9.2019, Xxxxx, X-32/18).

[18] Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx při realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx (xxx 34). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx tedy není xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxx, což xxxxxxxxx xxx 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx neodůvodněného souběhu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě souběhu xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx rodinné xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[19] Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 koordinačního xxxxxxxx, xxx xxxxxxx platí, xx osoby, na xxxxx se vztahuje xxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xx. 11 xxxx. 3 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platí i xxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxx x xxxx [xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.6.1998, Kuusijärvi, X-275/96, xxxxx se, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx starší judikatura Xxxxxxxx dvora, vztahuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xx zaměstnané osoby x xxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx].

[20] Ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx pak x kapitole 8 xxxxx XXX koordinačního xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx (xxxx hlava XXX nese xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dávek). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxx rodinné xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx různě, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx srov. xxxxxxxx XXX ze xxx 8.10.2020, xx. 3 Xxx 55/2018-37). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidlem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem XX (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 48 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx), aby migrující xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nároky na xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxx xxxxxx xxxxxxx částka xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx unijní právo xxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 9.11.2006, Xxxxx, X-205/05).

[21] Xxxxxx 67 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příslušníky, xxxxx bydlí v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx bydleli x příslušném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxx, xx pokud xxxxxxxx xxxxxxx nároků podle xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx pravidla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 68 xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 14.10.2010, Xxxxxxxxx, X-16/09). Xxxxxx 67 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx vykládán xx xxxxxxx zejména x xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxx nařízení, xxxxx má xxx xxxxxx v případě, xxxxx x výplatou xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxx xxxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: na xxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, dále xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx ze xxx 7.2.2019, Bogatu, X-322/17). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx je zaručit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx xxxx rovna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho x xxxxxx xxxxx [xxx např. xxxxxxxx xx xxx 30.4.2014, Xxxxxxx, C-250/13, ze xxx 16.6.2022, Komise xxxxx Rakousku (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), C-328/20, xx rozsudek xx xxxx Xxxxx]. X xxxxxxxxxx Soudního dvora xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxx xxxxx xxxxxxxxx bráněno x tom, aby xxxx xxxxx přiznal xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů (xxx xxxxxxxx velkého senátu xx xxx 20.5.2008, Xxxxxxx, X-352/06, xx xx dne 7.6.2005, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx, X-543/03).

[22] Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx či její xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx k xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou dostatečně xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.5.2013, xx. 6 Ads 1/2012-38. Xxxxxxxxxxxx x uvedené xxxx xxxx i x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dcerou xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx pobírala xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu. Xx xxxxxx okolností Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 11.9.2014, X., X-394/13, xx předběžné xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx odpověděl xxx, xx koordinační xxxxxxxx, „xxxxxxx xxxx článek 11, musí xxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, aby byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x pouhého xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx ona xxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxx. xxx x xxxx xxxx xxxxxxx rozsudek XXX xx dne 26.11.2014, xx. 6 Xxx 1/2012-129). V xxxx posuzovaném případě xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgány xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x otec xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx samotná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bydlí; vše xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx dcery jsou (xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) příhraničními xxxxxxxxxx [xxx xx.1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

[23] X výše xxxxxxxxx tedy plyne, xx xxxxx žalovaného xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x xxxxx xxxxx dítěte pracují x jediném členském xxxxx, kterým xx Xxxxxxx, ani jeden x xxxxxx xxx xxxx zaměstnán x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxx stanovit sekundárně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x nyní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v kapitole 8 xxxxx III xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxx rodinných xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že jsou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxx x Německu, xxx xxxx rodina má xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxx x xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxx Německa, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[24] X xxxxxxxxx xxxxxxx článku 68 xxxx. 1 koordinačního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx konstatovat, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxx. Soudní xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx unijního xxxxx xxxx jediným xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ustanovení, xxx xx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx judikatura Xxxxxxxx xxxxx k této xxxxxx je shrnuta x xxxxxxxx XXX xx xxx 11.7.2019, xx. 9 As 123/2019-23, č. 3916/2019 Xx. XXX).

[25] V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x českou verzi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx soud považoval xx jednoznačnou, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx z xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx verzemi čl. 68 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxxxxx (jakož i x výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx) je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemůže obstát.

[26] Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx čl. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx jsou-li xxxxx stejné doby xxxxxxxxxxx xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx rodinné xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poukazuje xx znění anglické (xxxxx, during xxx xxxx xxxxxx xxx xxx the xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx for xxxxx the xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx Xxxxxx State xxx following priority xxxxx xxxxx apply) x xxxxxxxxxxx (xx, xxxx xx meme xxxxxxx xx pour xxx xxxxx xxxxxxx xx xx famille, xxx prestations sont xxxxxxx xxx la xxxxxxxxxxx xx xxxx x’xx État xxxxxx, xxx xxxxxx de xxxxxxxx xx xxxxx x’xxxxxxxxxx). Také české xxxxx písmene x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx xxxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx: na xxxxxx xxxxx xxxx nároky xxxxxxxx […], je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx xxxx of xxxxxxxx payable by xxxx xxxx xxx Xxxxxx State on xxxxxxxxx bases, xxx xxxxx of priority xxxxx xx as xxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx […]) x xxxxxxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxxxxx sont xxxx xxx plus x’xx Xxxx xxxxxx a xxx titres différents, x’xxxxx xx xxxxxxxx xxx le xxxxxxx: xx premier xxxx xxx xxxxxx ouverts […]).

[27] Článek 68 xxxx. 1 písm. x) koordinačního nařízení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodinné xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jak xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxx ještě xxxx xxxxxxxx vyplácením xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x povinnosti xxxxxx xxxxxxx dávky xxx xxxxxxxxx [xxx např. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 13.10.2022, XX (Xxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xxxxx), X-199/21]. X xxxx xxxx xxxxxx xx. 60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx, x závěru, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přednosti x xxxxxxx s xx. 68 xxxx. 1 a 2 [xxxxxxxxxxxxx] xxxxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 68 xxxx. 2 [xxxxxxxxxxxxx] nařízení, tato xxxxxxxxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx vnitrostátní úprava x xxx zmiňovaném §30 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx (členském) xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 60 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, což xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže nic xxxxxx.

[28] X xxxxxxxx xx. 68 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení xx tedy třeba xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxx má xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx dávky xx xxxx členských xxxxxxx a zároveň xx ke xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxx dávek xxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx výklad zcela xxxxxxxxxxx plyne xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx několik nároků“ xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pravidla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 68 xxxxxxxxxxxxx nařízení [v xxxxx xxxxxx srov. xxxxxxxxx zmiňovaný xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ve xxxx Moser, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx již xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx XX (Vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx Xxxxxx proti Rakousku (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)].

[29] X xxxxxxx xx xxxx uvedené xx xxx závěr xxxxxxxxx xxxxx, dle xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 koordinačního nařízení xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí nejsou xxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx států, protože Xxxxxxx jí už xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplatilo, xxxxx xxxxxx nesprávný.

[30] X tom, že x posuzované xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, potom xxxxx xxxxxxxxxxx vypovídá xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx dne 4.9.2019, Xxxxxxxxxxxxx xüx Arbeit, Xxxxxxxxxxxxx Baden Württemberg Xxxx, X-473/18. X xxxxxxx věci byla xxxxxxx xxxxx obdobná xxxx nyní xxxxxxxxxx. Xxx rodiče nezaopatřeného xxxxxx v xxxxxxx xxxx měli bydliště x Německu x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Německu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatku xx xxxxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxx následně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čl. 68 xxxx. 2 koordinačního xxxxxxxx, spor xxxx xxxxxx x to, xxxx xxxxxx kurs (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx) xx xxx xxx výpočet xxxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx položené Xxxxxxxx dvoru. Xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zodpověděl, xxxx xx xxxxxxx zpochybnil, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx jinak xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx, která xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[31] V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx podstatné, zda xx stěžovatelka nárok xx rodičovský příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx x bydliště. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přednosti xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rodičovský příspěvek, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

[32] X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx mít xx xx, že x xxxxx xxxxxxx xxxxx x takovému souběhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxx smyslu xxx xxxxxxxx xx xxx 22.10.2015, Xxxxxxxxxx, X-378/14). Xxx xxxx xxxxx považovat xxxxxxx xxxxx za splatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxx xxxxx. Je xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mohla uplatňovat (x xxxxx xxxxxx xxx již zmíněný xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxxx Xxxxxxxxx).

[33] Xxxxx xx. 68 xxxx. 2 koordinačního xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytují x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dle s xx. 68 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx měl být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinné xxxxx x důvodu kolidujících xxxxxxxx předpisů (tedy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek) xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx částce, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zakládá xxxxxxxx xx místě xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxxxx orgány xxx xxxxxxx xxxx netvrdí, xx by xx xxx xxx případ xxxxxxxxxxxx.

[34] X dalším xxxxxx tedy xxxx xx žalovaném, aby xx zabýval xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx formální x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx čl. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx rodičovský xxxxxxxxx, jenž xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx.

[35] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx rozsudku velkého xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.10.2021, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Catania Multiservizi, X-561/19 (navazujícího na xxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.10.1982, Xxxxxx x xxxxx, 283/81), xx x acte xxxxxxx, xxxx o jednu x výjimek x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodujícího x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Nejvyšší správní xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx je, xxxxxxx Soudnímu dvoru xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxx, pokud „xxxxxx autority xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xx xxxxxxx xxxxxx 267 XXXX může xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 267 xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx tudíž xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, která xxx xxxx předmětem rozhodnutí x předběžné otázce x obdobné xxxx xxxx x xxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, v xxxxx xxxxxx byla xxxx judikatura xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx totožné“. X xxxx posuzované xxxx xxxxxxx poslední xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinačního xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx ustálenou xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, jak xxxx vyložena xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.