Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 1/1996 Xx. XX (xx. xx. Xx. XX-xx. 1/96).

Xxx: Xxxxx &xxx; Xxxxx, x. x. x., xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx domáhala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.1.2021. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx shledána xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx mimo xxxx xxxxxxx výroku rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx žalobkyně xxxxxxxxx xxx, xx neohlásila xx deseti xxxxxxxxxx xxx příslušnému útvaru xxxxxxx xxxxx ráže 44 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.2.2023, xx. 8 A 34/2021-64, xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xx smyslem §76x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx. Xxxx základní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, patří xxxx xxxxxxxxx x ráže. X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x zbraních plyne, xx změnu ráže xx třeba ohlásit xxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Namítla, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx takovou xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxxx. Xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx žádná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx zbraň xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx její xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx využití. Stěžovatelka xxxx xxxxxxx xxxx x několika zbraní, xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. q) téhož xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx x údajů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jedná x xxxx, xxxxx xx zapisuje do xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx žádný xxxx xx údaje x zbrani. Proto xx xxxxx ohlásit xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx kategorie xxxxxx xxxx jejího základního xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…) [22] Xx xx xxxx přestupku xxxxx §76x odst. 1 písm. q) xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xx X xxx, že xxxxxxxx změnu xxxx xxxxxx xxxx opravu xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x), směřuje xxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx.

[23] Dle §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx X xx xxxxxxx xxxxxxx do 10 pracovních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[24] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xx xxx jejího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdy xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx nikterak xxxxxx xxxxxxxxxx zbraně, xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxx již xxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kategorie zbraně xxxxxxx ke změně xxxx. V opačném xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx zůstala xxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xx změnou xxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx její xxxxxxxxx.

[25] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: první xxxxxxxx xx týká změny xxxx, druhá opravy xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxx na první xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vztahovat ke xxxxx xxxx ráže. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx změnu xxxx, xxxxxx důsledkem je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx třeba zdůraznit, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jazykovému xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xx xxx argumentaci, xxxxx xx odvolává xx výklad sledující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx „z xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx […]“).

[26] Xxx výkladu xxxxxx normy je xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx z jejího xxxxxxxxxx znění. Výklad x ratione legis xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostnit xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyjádření xxxxx nejasné či xxxxxxxxxxxxxx (např. umožňuje xxxx výkladů) xxxx xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jazykovým, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu xx xxx 21.5.1996, xx. xx. Xx. XX-xx. 1/96, x. 1/1996 Sb. ÚS, xxxx XX). Xxxxxx xxxxx, je třeba xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx zprávy x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjistit, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx normou sledoval.

[27] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx opravou zbraně xxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxx. Xxxx otázka xx totiž týká xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx následek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Tato xxxxx xxxxxxxx nebyla xx xxxxxxxxxxxx případ xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez reálného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, že xx tím xxx xxx ovlivněn xxxxxx xxxxx varianty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx má xxxxxxxxx xx jakýkoliv takový xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx praktického xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neboť xx xx vyloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx by xxxx zapotřebí oznamovat xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zbraně (xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučeno). Xxxxxxxx vycházející x xxxxxxx zachovat rozumný xxxxx druhé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hypotézy xx xxxx nesmyslný.

[28] Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxx zbraně se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx alternativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxx) x nikoliv x xxxxx (oprava xxxxxx), xxxxxxxxx xx xx, že by xxxxxxx zbrojní licence xxx xxxxxxx oznamovat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v určitých xxxxxxxxx (xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kategorie xxxxxx) x xxxxxxx tomu xxxxxx xxxxxx vždy. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

[29] Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zbraň. Xxxxx se x xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx [xxx xx. 4 odst. 4 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 91/477/XXX x xxxxxxxx nabývání x xxxxxx xxxxxx]. Xxxxx o zbraních xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx se x xxxx xxxxxx, značku xxxxxxx xxxxxx, vzor (xxxxx), ráži x xxxxxxx xxxxx zbraně. Xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ráže zbraně, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx naopak xxxx významná xxxx xxxxxxxxx, xxxxx ta xx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx diferencovaný xxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) zbraní x hlediska jejich xxxxxxxx režimu. Xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxx xxxxx xx změně kategorie xxxxxx, tedy xxxx xxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbraně xx xxxxxx významná xxxxxxxxx xxxxx ráže xxxxxx, xxx xx x xxxxx důsledku xxxxxx právní režim xxxxxxxxx x xx (xxxx kategorie xxxxxx). Xxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx limitující xxxxxxxx). Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 91/477/XXX xxxxxxxx.

[30] Stěžovatelka svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hypotézy §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) právní xxxxx, x tudíž xxxxxxxxxxx z mezí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výkladem xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx) takový xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx by bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opravu xxxxxx, xxxxxxx změna jednoho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinně xxxxxxxxxxx státem xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[31] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxx, xxxx xx xx xxx x xx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odchylovat xx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxx podpořen x xxxxxxxx teleologickým a xxxxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zajištění evidenčního xxxxxxx ohledně údajů x xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. (…)