Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (společné xxxxxxxxx xxxxxxx) jelikož xx xxxxxxx navrhl (§418 odst. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, proto, že xxx xx sledován xxxxxxxxx záměr (§418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxx důvodu, xx xx x xxxxxxxxxx x zrušení oddlužení (xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx (xxx rozhodování x xxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dlužníka) [u xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx] vyjít xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxx, xx jelikož zrušení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx §418 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ve xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů). Xx xxxxxx x ostatním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx x §418 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx oddlužení (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) ať xxx slovním opisem xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxx důvodu nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx x vadu xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx k dovolání xxxxxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx dne 1.11.2021, tak, xx xx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Xxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxx xx dne 2.7.2021, xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 2.7.2021, Krajský xxxx v Ústí xxx Xxxxx – xxxxxxx v Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Zrušil „schválené xxxxxxxxx xxxxxxxx“ X. X. x. P. „xxx §418 xxxx. 1 písm. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx §418 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ [xxx X. výroku].

[2] Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

2. Insolvenční xxxx – xxxxxxxxx x ustanovení §394a xxxx. 3 a §418 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) – xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3. Dne 23.10.2020 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitele [Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x. (xxxx xxx „xxxxxxx X“)] na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepoctivý xxxxx dlužnice.

4. Xxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx, xxx se xxxxxx 2.7.2021, navrhli xxxxxxxx xxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxxx dle §418 „xxxx. 2“ (xxxxxxx xxxx. 1) písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x schválené xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Insolvenční xxxx xx zabýval i xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx oddlužení, jelikož xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poctivosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx oddlužení xxx xxxxx §418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členských x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Německu x xxxx 1,5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

6. Prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §405 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx 254.000 Xx x 115.000 Kč.

7. X odvolání dlužníka Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1.11.2021, potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

8. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §418 xxxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

9. X xxxxx xxxxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx (xxxxxxxxxx dle xxxxxx) jen xxxxx xx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx zrušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx samotné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xx xxxxxx 418 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx legitimním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §414 a xxxx. insolvenčního xxxxxx. X xxxx ale xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §418 xxxxxxxxxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

11. X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx, že xxxxxxxxxxx soud postupoval xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť „xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx“ xxx xxxxxxxx.

12. X přihlédnutím k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx x x xxx, xx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

13. Xxxxx usnesení odvolacího xxxxx podal dlužník xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx též xxx „x. s. ř.“), xxxxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx závisí na xxxxxxxxx xxxxxx vyřešené xxxxxx otázce, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Dovolatel namítá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx posouzení věci (xxxxxxxx důvod xxx §241x odst. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

14. V xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dovolatel argumentuje xx xxxxxxxx názoru, xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx závěrů xxxxxxxxxxxxx v usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 28.3.2012, sen. xx. 29 NSČR 32/2011, xxxxxxxxxxx pod xxxxxx 112/2012 Sb. xxxx. obč. [xxxxxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx i xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx xxxxx], xxxxxxxxx pasáže x tom, xx:

„(…) xx (ovšem) xxxxx xxx na paměti, xx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx typově xxxxxx x xxxxx, které xx úpadkovou xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xx jisté xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxx xxxxxxxxxxx přístupem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx třeba x xxxxxxxxx peněz x hracích xxxxxxxxxx), xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnit x své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx odmítnout nebo xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

16. Xxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxx x xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxx dovolání (xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustnosti) xxxx pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xx znění, jež xxxxxxxxx změn xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 16.3.2020, xxx insolvenční návrh xxxxxxxx došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

§7 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx v rozporu xx zásadami, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, x není-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuce xx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§394x (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx návrh xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Manželé, z xxxxx každý xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx oprávněné podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xx rozhodné, xxx xxx o xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxx xxxxx schválení oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx obou xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx trvání insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považují xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§91 (o. s. x.)

(1) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, x jeho xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx smíru xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

18. Nejvyšší xxxx xxxxxx připomíná, že x přihlédnutím x xxxxxxxxxx §394x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků (po xxxx trvání insolvenčního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxx dlužnici; xxxx. x xxxxxxxxxx §91 xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka).

19. Dále xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. V xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bodu X. výroku o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxxxx podle §237 x. x. x., xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx míry (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx) x xxxxxxx, xxx je současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 odst. 1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x věc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

21. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx napadeného xxxxxxxx, kterou odvolací xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx XX. výroku x xxxxxxxxxx konkursu, xxxx. dále xxxxxxxx 56.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

22. X xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx, se Xxxxxxxx xxxx – v xxxxxxxxx právních otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx tím, xxx xx xxx dovolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudil věc xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24. Skutkový xxxx xxxx, jak xxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx nemohl být) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x něj xxx dalších úvahách xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx následující skutková xxxxxxxx (x jak xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx obou xxxxx):

25. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx manželů na xxxxxxxx oddlužení podali xxxxxxxx x insolvenčního xxxxx 16. března 2020 (X-1).

26. Xxxxxxxxx xx xxx 14.5.2020, xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) zjistil úpadek xxxxxxxx (xxx I. xxxxxx) a povolil xxx xxxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

27. Xxxxxxxxx xx xxx 2.9.2020, xxxxxxxxxxx xxxx (mimo xxxx) schválil oddlužení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

28. Xxxxxxx xxxxxxxxx 21.10.2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 23.10.2020 (X-9), xx věřitel X domáhal zrušení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dlužnice.

29. Při xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, jež se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 2.7.2021 (X-61), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle §418 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx.

30. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení insolvenčního xxxxxx:

§395

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxx okolnostem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x/ xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x/ xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x/, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavených xxx na xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x/ x §390a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx povolení oddlužení x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přístup xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení pohledávek xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx také tehdy, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx návrh xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxxx, xx xx xxx sledován xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxx schváleno xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předchozí xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx se dlužník x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(…)

§418

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší x xxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem, jestliže

a/ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x/ x xxxxxxxx zaviněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c/ dlužník xxxx x důsledku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 písm. x/, xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx

x/ to xxxxxxx dlužník.

(…)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx schválení xxxxxxxxx najevo okolnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx nepoctivý xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, ledaže

a/ xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ xxxxxxx požádal, xxx xxx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x/ zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, stanovil-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(…)

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxxxx soud vydat, xxx xxxxx nevezme xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxx, navrhl-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyjádří do 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx doručena. K xxxxxx jednání insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x/ xx x/ xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x bez xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7 x přihlášení věřitelé; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

31. Ve výše xxxxxxx podobě, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (x xxxx uvedenou xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx čtvrtá xxxxxxxxxx §418 odst. 7 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákoně xx výše xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 13.11.2020, po xxxxxx provedené xxxxxxx x. 460/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 191/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Nejvyššímu soudu xxxxxxx k posouzení xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx (xxxx xxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dány x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení (xx xxxxxx xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x/ xx x/ x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x zda xx (xxxx xxxx musí) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx i na xxxxxx dalších xxxxxxxx.

33. Xx tomto místě xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx norem Xxxxxxxx soudem xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx 21.5.1996, sp. zn. Xx. ÚS-st.-1/96, uveřejněném xxx číslem 9/1997 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikovaného xxxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doslovným xxxxxx xxxxxx x xxxx smyslem x xxxxxx xx důležité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky, xxx xx xxxx představovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxx. Xxxxxx Ústavní soud xxxxx, že smysl x účel zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx něž patří xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx skutečnost, xx xx xxxxxxxx zákonodárce x osnovou návrhu xxx pouze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx důvody) x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx při přijímání xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx dovodit x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx vycházet x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx např. xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení x jeho xxxxxxx x účelem, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx není jakákoliv xxxxxxxxxx, xxx upřednostnit xxxxxx e xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (vládní xxxxx insolvenčního zákona xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx období 2002-2006 xxxx tisk x. 1120), ani xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6. volebním xxxxxx (2010-2013) xxxx xxxx x. 929/0 [xxxxxxx posléze s xxxxxxxxx xx 1.1.2014 xxxx xxxxx č. 294/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů], xx xxxxxx xxxxxxx xx stal součástí xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §418 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx odlišnost se xxxx xxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx oddlužení podle §418 xxxx. 1 xxxx. d/ insolvenčního xxxxxx je xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx [xxxx. xxxxxx xxxx pro xxxxxxx oddlužení podle §418 xxxx. 1 xxxx. x/ xx x/ insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx §418 odst. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx zrušení oddlužení xxxxx §418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx patrno, xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxx x xxx xxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. x literatuře x Sprinz, P., Xxxxxxxx, T., Řeháček, X., Xxxx, M., Xxxxxx, X. x xxx.: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2019, xxx. 1152-1153].

35. Další xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx oddlužení) xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx v xxx, že to xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxx to, xx xxx xx xxxxxx xxxxx dlužníka, xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů (o xxx v xxxxx xxxxxxx xxx) xxx xxxx důvod pro xxxxxxx oddlužení xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx v xxx, xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx – xxxxxxx) může navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxx x (xxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx (dlužníků – xxxxxxx) xxx xxxxx oddlužení povolit xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx jako sanačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx (xxxx. x §412 xxxxxxxxxxxxx zákona).

36. K xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx 18. xxxxx), xx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pokládáni xx xxxxxxx dlužníka). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxxxxx zákona) též xxxxxxxxxx §91 xxxx. 2 xxxx druhé x. x. ř. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze dne 30.4.2019, sen. zn. 29 NSČR 78/2017, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 27/2020 Xx. rozh. xxx. (na jehož xxxxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§394x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), nevyžaduje xx x xxxx, aby xxxxx x těchto xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxx ke xxxxxxx x manželů xxxx xxxxxxx xxxxxxx povolit xx oddlužení xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů). Při xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx o to, xx na jeho xxxxxxx pominou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx manželům. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 16.12.2020, xxx. zn. 29 XXXX 4/2020, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 55/2021 Xx. rozh. obč. (xx xxxxxxxx dokončení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxx druhým x manželů poté, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušil insolvenční xxxx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxx prvnímu xxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx), vyloučeno proto, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx – manželů xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí xxxxxx xxxxxxxx dlužníků x xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x následně xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx (xx pojmově xxxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx manželů vyústilo x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud přizná xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx x xxxxxxx.

38. Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 písm. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxx xxxxx xxxx nesouhlas xxxxxxx, xx svou xxxxxxx xxxxx těm xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx §91 xxxx. 2 věty xxxxx o. s. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxx manžely. X xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx splněna.

39. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxxxx – manželů, xxx je odtud xxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx podání xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx tak xxxxxx xxx dalšího). Xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zásady, že xxxxxx, která disponuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (dlužníci – xxxxxxx), xxx zřetele x tomu, xxx xx tak děje xx fázi xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx povoleného xxxxxxxxx nebo x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx oddlužení (xxxxxx-xx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxx), je pro xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx zrušeno, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx dlužník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx společné xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §418 xxxx. 1 písm. x/, b/ xxxx x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx x §418 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx.

40. Xxxxxx insolvenčního xxxxx, který poté, xx při xxxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxx xx konalo 2. xxxxxxxx 2021, xxx dlužníci shodně xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů, xxxxxxxxxx, xx x tak xxxx zkoumat případný xxxxxxxxx záměr dlužníků, xxxxxxx to xxxx xxx „překážkou pro xxxxx případné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ (srov. protokol X-61), a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x §418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přitakal.

41. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudním řízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a k xx nejvyššímu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů (§1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx). Xxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené x xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.3.2013, xxx. zn. 29 XXXX 14/2012, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 76/2013 Xx. xxxx. obč. X xxxxx insolvenčního xxxxxx srov. dále x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 1.7.2010, xx. xx. Xx. ÚS 14/10, ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxxx pod číslem 241/2010 Xx. (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx 52. xxxxxx).

42. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu ani x poměrech rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx (x zrušení společného xxxxxxxxx xxxxxxx) v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znemožnit dlužníku (xxxx dlužníkům – xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx o sanační xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oddlužením, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohly xxxxx najevo) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (xxxx. §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

43. Xxxxx jinak xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (společné xxxxxxxxx manželů) xxxxx, xx to xxxxxxx xxxxxx (§418 odst. 1 písm. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), jen xxxxx, xx by x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) mohl x xxxxxxxx (při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx) [x týchž xxxxxxxx – manželů] xxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx (§395 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxxxxx řízení, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (společného xxxxxxxxx xxxxxxx) podle §418 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (možných) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx oddlužení manželů) xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx rozebranou dispoziční xxxxxxx).

44. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. s. x.), též x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci. Jednou x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x dané xxxx.

45. X některých xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xx x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinky, xxxxx kladou xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx. x tomu xx xxxx úpadkového práva xxxx. bod XXX. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.6.1998, Xxxx 19/98, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 52/1998 Xx. xxxx. xxx., xxx. 362-363 (186-187) [dále jen „X 52/1998“]. V xxx Xxxxxxxx xxxx xxx výkladu §12x xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, v tehdejším xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojeny xxxxxxxx hmotněprávní xxxxxx, xxx k tomu, xxx tento důvod xxxxxxxxx byl dostatečně xxxxxx odlišen od xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinky xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 31.5.2019 nespojoval x jednotlivými důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx) xxxxxxxxxx x §418 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx hmotněprávní účinky, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 31.5.2019, xx (xxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx x vadu xxxxxx).

47. Xxxxxx (podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx rozhodnutí). Xxxx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soud ČSSR xx xxx 9.7.1965, xx. xx. 4 Xx 94/95, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 61/1965 Xx. xxxx. xxx. (xxxx xxx „X 61/1965“), x dále xxxx. xxxxxxxx xx xxx 17.11.1998, xx. xx. 21 Xxx 586/98, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 44/1999 Xx. xxxx. obč. (xxxx xxx „X 44/1999“), xxxx v xxxxxxxx xx dne 29.11.2001, xx. xx. 20 Xxx 2824/99, uveřejněné x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1, xxxxxxx 2002, xxx xxxxxx 6. Xxxx. xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.10.2006, xx. xx. 26 Xxx 1481/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.3.2013, sp. xx. 32 Xxx 923/2011, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 5.1.2021, xx. xx. 28 Xxx 1966/2020, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.9.2022, xxx. xx. 29 XXxx 71/2021. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), ze které xxxxx (xx plynout), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx rozhodnutí. Srov. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §157 o. x. x., jež xx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §169 x. x. ř. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2 x. x. x.). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx x odchylkám xxxxx xxxxxxxxxxx §88 odst. 2 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx (srov. §7 insolvenčního xxxxxx).

48. X účinností xx 1.6.2019, xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 31/2019 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nově xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx (§395 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx x xxxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx (§405 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud x téhož důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§418 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx xxxxx) xxx dalšího xxxxxxxx (xxxxxxx-xx ve xxxxxx §395 xxxx. 6 insolvenčního zákona xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx neprosadil).

49. Xxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx znění xxxxxxx xx 1.6.2019 platí, xx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxx (společného xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx §418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek předjímaný xxxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxx vyjádřit xxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů); xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x X 52/1998.

50. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 30.6.2022, xxx. zn. 29 NSČR 69/2020, xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx 36. xxxxxxxxxx), xx „xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, ani xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvádět xxxx x xxxxxxxx neschválení xxxxxxxxx (o xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x názor xxxxxxxxxxx xxx „x zájmu xxxxxxxxx možných xxxxxxxxxx“ xxxx rámec xxxxxx, xxx vedly x xxx věci xx xxxxxxx dovoláním napadeného xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx [xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxxxxxxxxxx předložení xxxx xxxxxxx xxxxxx občanskoprávního x obchodního xxxxxxx.

51. Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx oddlužení (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů) xxxxxxxx x §418 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx platí, že xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx) ať již xxxxxxx opisem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx o xxxx řízení).

52. X xxxxxxxx dané xxxx xx x uvedeného xxxxxx, že výroková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávně (procesně xxxxxxxxxxx) xxxxx na xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx v §418 xxxx. 1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

53. Xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (společného xxxxxxxxx xxxxxxx) podle §418 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxx) x jiné xxxxxx ke zrušení xxxxxxxxx (společného oddlužení xxxxxxx), nebo xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) staví vedle xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odůvodnění xxxxxxxxxx usnesení, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx vysvětlit, xx odvolání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxx (xxxxxxxx soud „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), nýbrž xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 9. xxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxxx, že oddlužení xxx xxxxxx jen xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx (xxxx. §202 xxxx. 3 x. x. ř.).

54. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxx, xx jelikož xxx xxx (xxxxxxxxxx) důvod xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §418 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (což xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xx (xxxx) xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx §418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (tento xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx).

55. Odvolací xxxx xxxx x věci xxxxxxx nesprávně a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx (xxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx otázku xxxxxxx xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x §418 xxxx. 1 písm. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx výroku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) bez xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx §418 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedený x §418 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxx odkazováno „xxxxxxx“).

56. V xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxx usnesení, kterou xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bodu X. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx výroku (xx xxxx xxx xxxxxxx výrok x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx (xxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx proti xx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx XX. xxxxxx (x prohlášení xxxxxxxx).