Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xx dobu trvání xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) popřené xxxxxxxxxx, ani xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx věřiteli, xxxxx xxxxxxxxxx přihlásil, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nemění; právně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx (fakticky) nastaly (xxxxx xxxxxx) xxx x xxxxxxxxxxx x (xxxxxxxxx) xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxx [§363 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

Xxxxxxx xxxxxxxxxx §340 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx též xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x pohledávek vázaných xx odkládací podmínku, xxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, do které xxxx xxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle reorganizačního xxxxx, tento požadavek xx nemůže xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx popřením xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zjištění xxxxxxxxxx (§336 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxxx č. 18 X. X. x. x. proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 10.12.2021.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“) usnesením xx xxx 18.8.2021 xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxxxxxx (D. x. x. o.) xx xxx 7.6.2021, zveřejněný x insolvenčním xxxxxxxxx (xxxxx X.) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. X. X.), xxx podal xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xx tři měsíce xxxxxx o výsledcích xxx xxxxxxxx (xxxxx XX.).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

1) Xxxxxxxxx ze xxx 22.2.2021 (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, povolil xx xxxxxxxxxxxx, insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. D. X. x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx znaleckou a. x. xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx ze xxx 31.5.2021 xxxxxxx, xx cena majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 21.4.2021 x. 1312/37/21) xxxx 30.778.000 Kč.

3) Xxxxxxxxx xx xxx 11.6.2021 schválil xxxxxx x reorganizačním xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxx 7.6.2021.

4) Xx účelem xxxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx svolal xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§337 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona)]; na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx věřitelů přítomných xx xxxxxx věřitelů, x xx věřitele X2 – F. (xxxx xxx „xxxxxxx X2“) a X18 (X. A. x. x. ‒ xxxx xxx xxx „věřitel X“) a dále x xxxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. V. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx X2 (xxxxxxx xxxxxxx X) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 6.758.168,37 Xx reorganizační xxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx X38 (xxxxxxx xxxxxxx B) se xxxxxxxxxx pohledávkou ve xxxx 2.008.240,41 Xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxx (xxxxxxxx podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výši 702.487,11 Xx xxxxxxxx do xxxxxxx X);

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx X2 (tvořící xxxxxxx C) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 122.141,30 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx X) x xxxxxxx xxxx 133.996.332,71 Xx (xxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 99.137.092 Xx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X; xxxxxxx D xxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxxxx s pohledávkami x xxxxxxx 73 % xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přijala;

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx X) hlasovali xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů s xxxxxxx xxxx než 2/3 základního kapitálu xxxxxxxx; xxxxxxx X xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx.

3. Xx tomto základě xxxxxxxxxxx soud – xxxxxxxxx dále z xxxxxxxxxx §326 xxxx. 2, §335, §337 xxxx. 1, §340, §341 xxxx. 1 xxxx. a) x x) až x) §348 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona – xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx zdůraznil, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx přijat xxxxx skupinami xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §348 odst. 1 xxxx. x) xx e), x xx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxx xxxx xxxx ‒ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ‒ xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x ustanovení x §340 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, věřitelé xxxx xxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx §337 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx X, X x X), xxxxxxx D xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx E xxxxx xxxxxxxxxx dlužníka (§335 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx ustanovení §341 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §340 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxxx zákona.

6. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx skutečnosti, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§326 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx určené xxx 100% xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uspokojeni x xxxxxxx 25 xxxxxxx Xx, tj. x xxxxxxx xxxxx xxx 24,2 xxxxxxx Xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx [xxxxxx insolvenčního xxxxxxx (X-6) x zápis x xxxxxxx věřitelského xxxxxx (X-11)] x xxxxx dále xxxxxxx xxxxx poté, kdy xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxx x Olomouci x odvolání xxxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxx 10.12.2021 potvrdil xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x bodu X. xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxx – cituje xxxxxxxxxx §7, §340, §336 xxxx. 4 x §348 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.1.2014, xxx. xx. 29 XXXX 8/2012, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 4, ročník 2015, pod číslem 47, xx xxx 30.6.2015, xxx. zn. 29 NSČR 43/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 23/2016 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 23/2016“) a ze xxx 28.5.2020, sen. xx. 29 XXXX 54/2018 – předeslal, xx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §348 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x výjimkou uvedenou x §348 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx) xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx věřitelů zvážily xxxxxxx xxxx realizace, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxx řídit xx tímto xxxxxx.

9. Xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxx xxxxxx ustanovení §336 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx přihlášené pohledávky xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xx xx xxxxxxxxx xxxx na pohledávku xxxxxxxxx a xxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx schváleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxx X2 xx xxxxxx xxxxxxxx D, xx xxxx zapsáno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx pod xx. xx. 4 XXx 1586/2021, nemá xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx (od účinnosti xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ukončení) žádné xxxxxx a xx xxxx xxxxxx reorganizace xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx dlužník xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spor. „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx X2 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem ani xxxxxxxxx); námitky věřitele X, xxxxx nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx X2, jemuž xx umožněn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx představující slib xxxxxxxxxx dlužníku úvěr xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X37 (jde x věřitele X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. X39) xxxx xx xxxxx, xxxx pohledávka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx popřena (x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sanačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reorganizací je xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx, xxx prosazuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx oprávněné zájmy xxxxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Závěr, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx nepoctivý závěr, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx D, xx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxx X2 xxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxxx věřitele V2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx zjištěné (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxx, x přihláškového xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že k xxxxxxxxx pohledávky byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 4.2.2014 x „xxxxx množství xxxxxx na připojeném XX“. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, jakým věřitel X2 (dle tvrzení xxxxxxxx X) vykonává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzických xxxx (X. X., X. K. a X. X.) „vliv xx xxxx“ dlužníka, xxx tvrzená „xxxxx“ xxxxxxxx X2 xxxxxx xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx znaleckým posudkem, xx xxxxxx souhlasila xxxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx schválení hlasoval (xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxx X.

4) Námitky věřitele X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §348 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx x případě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx věřitele X2 xxxxxxxxx x xxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §178 xxxxxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečný xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X2 je xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjištěné; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxx, xx nezajištění xxxxxxxx budou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx 25 xxxxxxx Xx, tj. x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx 24,2 xxxxxxx Xx určená xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k němu

10. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx X dovolání, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §237 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx soudního xxxx (dále jen „x. x. x.“), x xx k xxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx:

1) Je předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx incidenční spor x určení xxxxxxxx x xxxx věřitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v incidenčním xxxxx xxxxxxxxxx“?

2) Xx xxxxxxxxxxx soud při xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx §348 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §190 xx §202 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxxxx s §336 xxxxxxxxxxxxx zákona) co xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx zajištěného i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx schůzi xxxxxxxx xxx §344 insolvenčního xxxxxx?

3) Xx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x reorganizaci xxx §336 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx hlasovací xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xx uspokojení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx?

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx, včetně skutečnosti, xx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx V2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ekonomické xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx X2), když xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xx závazkových vztahů.

13. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxx 21.5.2021 popřel xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx X2 x xxxxxxxx xxxx 87.826.079,39 Xx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“), x xx x xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedoložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx“. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného insolvenčním xxxxxx pod xx. xx. 4 XXx 1586/2021. X xxxxxxxx xxxx věci – xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx §340 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx údaj x xxx, jak xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, ohledně kterých xxxxx xxxxx skončen xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx náležitost xxxx xxxxxxxxxxxxx plán obsahovat xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §336 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří mají xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx (zvážit), xxx xx xxx xx výhodnější, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx.

14. V xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx, zda „xxxxxxxxxxxxx xxxx nesleduje nepoctivý xxxxx“, xxxxxxxxx ‒ xxxxxxxxx dovolatel ‒ xxx popřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx V2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výši; xxxxxx „věřitelské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Dovolání xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §237 x. x. x. (x aktuálním xxxxx), x xx x řešení (xxxxx xxxxxxxxx) právních otázek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesprávné, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx daný xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

17. Xxxxx ustanovení §51 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §326 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x) xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, o jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x) který podal xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xx xxxxxxxxx záměr xxxxxxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx jeho kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x) x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxxx na výsledku xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxx výpisu x rejstříku trestů x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx §336 insolvenčního xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v reorganizaci xxxxxxx §190 xx 202 (xxxxxxxx 1). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x reorganizaci xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §51 xxxx. 2 tím xxxx není dotčeno; xxx toto popření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nastávají xxxxxx xxxxxx popření x xxxxxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reorganizace; xxxxx xxx xx rozhodný x xxx počátek xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx popřena xxxxxxxxx, podávají xxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx (xxxxxxxx 2). Jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xxx zastavení xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx proto, xx xxxxxxxxxx zanikla nebo xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem nemá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

Podle xxxxxxxxxx §337 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužníka při xxxxxxxxxxxx rozdělují xx xxxxxx, a to xxx, xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se zásadně xxxxxxx xxxxxxx postavením x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx se vždy xxxxx, xxxxx jakých xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (odstavec 1). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxxx zajištěný xxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxx x §335, x) xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2).

Podle xxxxxxxxxx §340 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x s xxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxx nakládat, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxx x xx, x) xxxx x xxx, xxx bude pokračovat xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx, e) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx podílet na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx rozsahu, x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x) údaj x xxx, zda x xxx reorganizační plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxx xxxxx uskutečněna, x) xxxx o xxx, zda x xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). X reorganizačním xxxxx xxxx xxx též xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkládací xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 2). Reorganizační xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx údaje x xxx obsažené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (odstavec 3). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx (xxxxxxxx 4).

Xxxxx xxxxxxxxxx §348 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválí xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxx x) je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxx-xx se xxxxxxxx xx všem okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, c) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx §347 xxxx. 4 považuje xx skupinu, která xxx xxxxxxx, d) xxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx současná xxxxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx obdržel, xxxxx xxxxxxxxx úpadek xxx xxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí x xxxxxx xxxxxxx, x) pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim na xxxxx postavené xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uhrazeny xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx k xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxx xxxx.

19. Xxxxxxxx xxxx x prvé xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

1) Reorganizace či xxxxxxxxx patří x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku (xxxx. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.3.2011, xxx. xx. 29 NSČR 12/2011, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 110/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.7.2014, sen. xx. 29 XXXX 53/2012, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 10/2015 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xx náprava nepříznivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fungování xxxx xxxxxxx dosáhlo xxxxxxx uspokojení věřitelů xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkursem (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.6.2018, xxx. xx. 29 XXXX 15/2016, uveřejněné xxx xxxxxx 105/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

2) Xxx xxx sanační způsoby xxxxxx úpadku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poctivost, xxxxxx se do xxxxxxxxxxxxx zákona promítá xxxxxx xxxxxx nemo xxxxxxxxxxxx suam allegare xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání). Samotná xxxxxxxxx xx projevuje xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx řešení úpadku xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx dlužník, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx mít xxxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitelů, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx poměrné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sen. xx. 29 NSČR 8/2012, x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx (xxx oddlužení)]. Xxxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx upozadit xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zmaření xxxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxx xxxxx být sice xxxxx, avšak na xxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxx společné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 30.5.2022, xxx. xx. 29 XXXX 44/2020, x xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx usnesení Ústavního xxxxx xx dne 3.11.2020, xx. zn. XXX. ÚS 1083/20).

3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou x tom, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako xxxxx s plným xxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxx“ xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx být xxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro další xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.11.2016, xx. xx. 29 Xxx 1430/2014, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 63/2018 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §348 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx každý z xxxxxx předpokladů se xxxxxxxx samostatně (srov. X 23/2016). Xxx xxxxxxxxx byť jediného xxxxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxx x §348 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx insolvenční xxxx reorganizační xxxx xxxxxxxxx.

5) U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x toho, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxx provádění, a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx x právními předpisy [§348 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxxxxxxx [§348 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx věřitele [§348 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxx jim xx xxxxx [§348 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona].

20. Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxx schválen xxxxx xxxxxxxxx věřitelů (xxxx-xx x xxx xxxxxx), nebude xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx spočívající x xxx, že nezajišťuje xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxx, xx xxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx likvidaci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X reorganizačním xxxxx totiž xxxxxxx xxxxxxx věřitelů (jako xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postavením x zásadně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem [odůvodněnost xxxxxxxx zkoumá xxxx xx xxxx (§337 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxxx dotčeného xxxxxxxx (§337 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx zákona)] a xxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x reorganizačního xxxxx xxxxxx.

21. Ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru musí xxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx (xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

22. Xxxx. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx. xx. 29 XXXX 44/2020, včetně xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněné x xxxx xxxxxxxx.

23. Xx xxxxx, xxx všechny xxxxxxxxx otevřené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx věřitele X2 xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxx, xxx x jaké právní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx respektování xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx.

24. Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxx pléna xx xxx 21.5.1996, sp. xx. Pl. XX-xx.-1/96, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/1996 Xx. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účelem xxxxxx. X případě konfliktu xxxx doslovným xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx výkladem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx by xxxx představovat bariéru xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx dodal, xx smysl x xxxx zákona lze xxxxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx ze xxxxxxxx zákonodárce x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx důvody) x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx znění. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx smyslem x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnost, xxx upřednostnit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx. xxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanskoprávního x xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.9.2010, sp. zn. 31 Xxx 1693/2008, xxxxxxxxxx xxx číslem 34/2011 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9.3.2011, sp. xx. 31 Xxx 4545/2008, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 84/2011 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x stanovisek.

25. Xxxxxxxxxx §336 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, bylo xx insolvenčního zákona xxxxxxx xxxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxx ze zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posléze xxxx xxxxx x. 69/2011 Xx. (xxxx x xxxxxxxxx xx 30.3.2011 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna ve xxxx 6. volebním xxxxxx xxxx tisk x. 233, k xxxx 3. (změny §51) x x xxxxx 10. x 20. (xxxxx §192 x 336 xxxx. 4), plyne, že:

„Zavedení xxxxxxxx popírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. zejména xxxxxxxx xxxxx §192 x §200 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těch xxxxxx, jež xxxx xxx (podle argumentace Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 14/10) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitelů xxxxxxxx. Xxxxxx xx nasnadě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx (doplnění) §51 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zásadních xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx insolvenčního xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení (xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §200 xxxxxx zákona) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravosti, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxxx xxxxx osob, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon. V §192 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dotčeném xxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 14/10, xx nově xxxxxxxxx xxxx subjekty, které xxxx nositeli xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výslovně xx ve xxxxx xx dikci §201 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxx pohledávky xxx xxxx xxxx (xx toto xxxxx xxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx popěrným xxxxxx).“

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx dosud x §192 xxxx. 1 větě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 (s xxxxxxxxxxx zpřesněním) a xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pravidlo xxxxxxxxxxx v §192 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx x §200 insolvenčního zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx navrženou xxxxxx systematiky xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx §198 xx 202 xxxxxx xxxxxx.

28. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (s xxxx pojmenovanými změnami) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x §192 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. X tohoto xxxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxx vypuštěno pravidlo xxxxxxxxxx přihlášenému xxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí. V xxxxx ohledu se xxxx xxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxx kvalitativní xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx (xxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx změny pořadí (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxx) xx x obsahového hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx k xxxx xxxxxx za použití §136 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx dosavadního xxxxx §192 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx zákoně xx přinejmenším problematizovalo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx pohledávky (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zachovaném právním xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky) xxxx změnou textu §192 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x přihlédnutím ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kteří xxxxxxxx veřejné prostředky (xxxxxxxx xxxxx, správa xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

30. Xx xxxxxxxx xxxxx §192 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx x sobě xxxxxxx xxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxx) obsahově navazuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x §336 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx (povolené) xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx a xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx pohledu xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tradičně) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx).

31. Popěrné xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx (xx xxxxxx xx xx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bráno (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx. V xxxxx směru bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obsaženou x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx pro účely xxxxxxxx, prosazovalo se xxxx ve vyrovnání, xxxx. §46 a xxxx. zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx).

32. Xxxxxxx xxxxx přihlášeného xxxxxxxx má xxxxxx xxxx xxx místo xxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx, kde (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pléna xx. xx. Pl. XX 14/10) xxxx xxx xxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x u xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxx přípustnosti, xxxx x oddlužení, xxx je xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §395 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

33. U xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dlužník zásadně xxxxxx xxxxxxxx proti xxxx věřitelů (srov. §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxx x xxxxxxx srovnatelnou x institutem xxxxxxxxx xxxxx §46 a xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx a vyrovnání, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx (tradičně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) neměli. Individuální xxxxxxxxx zájem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx x §348 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxx (xxxxx-xx ve xxxxxx §363 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xx x xxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxx následně xxxxxxx vymáhat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx následně nebyla xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §64 x §65 xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání). Xxxx xxxxxx je menší, xxx xxxxxx xxxxxx x plného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

34. Popěrné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx procesního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx dlužníka, má xxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx procesního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx (xxxxxxxxx xx) xx xxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podobě xxxxx xxxx navrhované xxxxx §192 x §336 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx“.

36. Jelikož xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§51 xxxx. 2 x §336 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxx xxxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele), nemá Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxx uspokojení) popřené xxxxxxxxxx, ani xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

37. Xxxxxxxxxx, xx xx takové popření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přihlásil, čímž xxx xxxxxxx incidenční xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. xx. 4 XXxx 1586/2021, na xxxx xxxxxxxx závěru xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx (xxxxx xxxxxx) jen x souvislosti x (xxxxxxxxx) xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxx [§363 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

38. Jakkoli xxxxxxxxxx §340 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx xxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zařazeny, x xxxx xx xxxxxxx výše částky xxxxxx x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§336 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

39. X tomu, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx“) xxxxxx (xx xx xxxxxxxx x xxxx) přihlášené xxxxxxxxxx („xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxx xxxxxxxx (§344 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx x závěru, xx reorganizačním plánem xxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx (netýkají xx xxxxx reorganizačního xxxxx), xxxx. opět xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sen. xx. 29 NSČR 44/2020.

40. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xx xxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxxx a xxxxx něhož byly xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovením §348 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx (xxx absenci vad xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx x přípustného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti ‒ §242 xxxx. 3 x. s. x.) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§243x odst. 1 xxxx. x) x. x. x.].

41. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx 28.4.2022 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx (§364 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx (a xxxxxxxxxxx xxxxxx) skončila, xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.