Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx stanovení xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §137 xx. xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx věci xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx publikované xxx č. 25/2004 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §228 xxxx. 1 xx. x. Případné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx úhrady xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vyplývající x daňových xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxx x adhezním xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x X. X. xxxxxx proti rozsudku Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxx 6.9.2022, xx. xx. 4 Xx 22/2022, x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx xx. xx. 43 T 2/2020.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx ze xxx 24.3.2022, sp. xx. 43 X 2/2020, xxx obviněný X. X. uznán xxxxxx xxx bodem 1. výroku x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §206 odst. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxx bodem 3. xxxxxx x vině xxxxxxxx podvodu podle §209 xxxx. 1, 4 xxxx. d) xx. xxxxxxxx x xxx xxxxx 6. xxxxxx x vině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §220 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx §206 xxxx. 4 a §43 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx jej xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxxx §67 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 200 denních xxxxx xx 500 Xx, xxxx x xxxxxxx xxxx 100 000 Kč. Xxxxxxxx X. X. xxx xxx xxxxx 3. xxxxxx x xxxx xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trvání xxxx xxx, xxxxx xxxxx byl xxxxx §81 odst. 1 x §82 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx čtyř xxx. Xxxxx §82 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxxx xxxx obviněnému xxxxxx, xxx podle xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §67 odst. 1 x §68 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxx obviněnému xxxxxx xxxxxx peněžitý xxxxx xx xxxxxx 200 xxxxxxx xxxxx xx 1 000 Xx, xxxx x xxxxxxx xxxx 200 000 Xx. Xxxxxxx xxxx rozhodl výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx J. X., xxxxx x x xxxxxxxx poškozené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., s. r. x., xx xxxxxxx xxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx obvinění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx částku 1 074 127,64 Xx, xxxxxxxx X. V. x X. X. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 6 201 955,50 Xx, obviněný X. X. xxx xxxxxx 6 073 024,50 Xx x xxxxxxxx K. V. xxx částku 162 454 Xx. Podle §229 xxxx. 2 xx. x. xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx Xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xx xxx 6.9.2022, xx. xx. 4 Xx 22/2022, tak, xx podle §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. ř. x xxxxxxx odvolání obviněných X. X. x X. X. napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx zrušil, x xx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx výrocích xxxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxx. Vrchní xxxx xxxx xxxxx §256 xx. ř. zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx V. X. xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů prvního x xxxxxxx stupně, xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxx, proto na xx xxx plně xxxxxxx x xxxx xxxxx je x xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx obviněných

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx podali xxxxxxxx X. V. x X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obhájce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx dovolací xxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x), h) xx. x.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

5. Xx xxxxxx pod xxxxx 1. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx X. V. xxxxxx, xx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx znaků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 1, 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů x xx xxxxxx x xxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ekonomika, xxxxxxx účetnictví vypracovaného xxxxxxx Ing. P. X., včetně xxxx xxxxxxx č. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx soudy xxxx stupňů z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ignorovaly xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se promítlo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xx, že x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hotovost xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 17 928 000 Xx, xxxxxxx znalec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 20 360 785,50 Kč, xxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx výběrů x xxxx ve xxxx 17 928 000 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 432 785,50 Xx. Xxxx soudy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 8 028 200 Kč, nicméně xxxxx xxxxxx mělo xxx x 8 871 051 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 021 955,50 Xx, xxxxxxx znalec xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx 5 957 157,72 Kč. Xxxxxxxx xxxx poznamenal, xx z rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hotovosti x xxxx xxxxxxxxx X. X. xxxxxx 17 928 000 Kč, xxxxxxx xxxxx znalce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx 15 589 000 Xx. Pokud xx x této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx karty xx xxxx 2 432 785,50 Kč a xxxxxx 3 222 000 Kč, xxxxxx xxxxxx obviněný K. X., součet xxxx 21 243 785,50 Xx, xxx xx x 883 000 Xx více, xxx xxxxxxx xxxxxx (20 360 785,50 Kč). Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx X. X. xx x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x účtu xxxxxx v xxxxxxx xxxx 17 928 000 Xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 222 000 Xx. Xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xxxxx x výběrech x xxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obou obviněných x xxxxxx 380 000 Kč, zatímco xxxxxx stanovil xxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxx X. S. xx 150 000 Xx x x xxxxxxx obviněného X. X. na 230 000 Xx.

6. Xxxx xxxx xxxxxxx nesrovnalosti xxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závěru o xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx z xxxx pod x. 314/000, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx odpovědnost. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a čl. 6 xxxx. 2 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně x něho xxxxxxxx xxxxxx xx dubio xxx xxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 2, 5 x 6 xx. x., jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněného, jak xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx xx xxx 17.5.2007, sp. zn. XX. XX 260/05. Xxxxx prvního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx konkrétní částky xxx výpočet škody xxxxx xxx znalec Xxx. P. Š., x to xxxxxxxx, xxxxx nejvíce zatěžuje xxxxxxxx K. X. x J. X., xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx obviněného xxxxx xxxxx nereagovaly xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x hotovostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx, x. x., x X.XX XX, s. x. x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx 4 077 844,50 Xx, xx xxxxx dospěl soud xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx provedených důkazů. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx realizovány hotovostní xxxxxx x celkové xxxx 5 211 682 Kč, xxx xxxxxx údaji obsaženému x xxxxxx skutku xxxxxxxxxxx rozdíl 1 133 838 Xx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 1. xxxxxx x xxxx. Prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Popis xxxxxx považuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx obsažen detailní xxxxxx výběrů x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zpronevěře xxxxxxxxx finanční částky x xxxxxxxxxx období. Xxxxxx je v xxxxx xxxxxxx koncipován xxxxx souhrnně v xxxxxxx xxxxxx let, xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 2007 nebo x srpnu 2008 xxxx. Xxxxx obviněného xxx xxxxx zjistit, xxx, xxx, jakým xxxxxxxx x jakou xxxxxx xxx xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. Z. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx dále vytkl xxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bližší xxxxxxxxx x dohodě, xxxxxx xxxx obvinění X. X. x X. X. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx úkor obchodní xxxxxxxxxxx B. Z. Xxxx xxxxxxxxx známo, xxx xxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx spolupachatelů si xxx xx xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mělo xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti X. X., X. X., xxxxxxxxx posudkem Xxx. X. X., xxxxxxx na společenskou xxxxxxx výše jmenované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obviněných K. X. a X. X. X důvodů, xxxxx obviněný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dovodit x uvedených xxxxxx xxxxxxxx zločinu ve xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx obsah dezinterpretovaly, x xxxxxxxx čehož xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx poukázal na xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx tuto formu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x platbách xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Z., spočívající x tom, xx xxxxxxxx X. V. xxxxxx na xxxx xxxxxx desetkrát xxxxx xxx xxxxxxxx X. X. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizoval xxxxxxx xxxxxxxx jmenovaný obviněný. Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx srozumění, xx celá xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx B. X., s xxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Existence xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxx xxxxx výroku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx spatřuje xxxxxxxx x xxxxxxx popisu xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 6 201 955,50 Kč. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx vyhlášeným xxxxxx, x něhož xxxxxxx, že xxxxxxxx X. X. x X. X. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., finanční hotovost xxxxxx ve xxxx 17 928 Xx.

11. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spočívajícího x přisvojení cizí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx nikoli xxxxxxx xxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účtu, xxx xx její xxxxxxxxxx xx xxxx XX. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 31.5.2017, sp. xx. 5 Tdo 614/2017, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neomezené xxxxxxxxx x věcí xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx 3. xxxxxx o xxxx obviněný nejdříve xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx určující xxx xxxxxxxx xxxxx zločinu xxxxxxx podle §209 xxxx. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, jsou ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., spol. x x. x., xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 908 280 Kč xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxx. 1 074 127,64 Kč xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §137 xx. xxxxxxxx vycházely x xxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx druhu xxxx. Vzhledem x xxxx, xx spoluobviněný X. V. xxx xxxxxxx xxxxxx DPH xx xxxx 165 845 Xx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x částku xx xxxx 908 280 Xx. Obdobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx T., spol. x x. o., xxxxxxx xxxxxxxxx škoda xx xxxx 1 074 127,64 Kč, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx uplatnila xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx DPH xx xxxx 165 845 Xx. Xxxxxx konstrukce xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 908 280 Kč, což xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §209 odst. 1, 3 xx. xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odst. 4 xxxx. d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kvalifikací xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť má xx to, xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §220 xx. xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx T., xxxx. x x. o., xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx objednala. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx lhostejné, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx V. V. xxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx. V omyl xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Obviněný xxxx poukázal na xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx znaků podvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omylem xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx dispozicí xxxxxxxx x xxxxx x xxxx příčinná souvislost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxí Xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozsudku. Obviněný x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx činící majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X., xxxx. x x. x., xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx X. V. Proto xxx xxxxxx xx xxxx 1 074 127,64 Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx škodu xx xxxxx majetku, ale xxxxx smluvní cenu xxxxxxxxx xx obdržené xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxxx X. V. xxxxxxx xx spoluobviněného X. X. nějakou xxxxxx, není xxxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx však xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxx podmiňující xxxxxxx xxxxx trestní sazby, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obviněného X. V. xx xxxxxx x tomuto xxxxxxx následku x xxxxx xx dohledat xxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pochybily rovněž xxx xxxxxx výše xxxxx, xxxxx xx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx přičítaných xxxxxxxxxx X. V. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxx. x x. x., xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. X. obdržet xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx spoluobviněný X. V.

16. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx 6. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx K. X. xxxxxxxxx na vadu xxxxxxxxxxx v tom, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X-Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, x. x., x xxx tak xxxxxxx. Popřel xxxxxxx XXX karet manželkou x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx obviněného xxx xxxxxxxxxx xxxxx přímý xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx používání XXX xxxxx X. V. x X. V. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X-Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, a. x., z něhož x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxx xxxxxx předmětné SIM xxxxx xxxxxxxx. Obviněný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxxx xxxxx ignorovaly, x xxxx že xxxxxxx xx telekomunikační xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx složek, x to xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx paušálu. Xxxxx byla XXX xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. X., xxxxxxxx xxxxxx jde podle xxxxxx obviněného xx xxxx této společnosti x xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hovory xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx X. X. xxx xxxxx paušální xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx analyzovat vyúčtování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxx stupňů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty přečinu xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovat nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx dovodily xx xxxxxxx porušení §301 x 302 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), x pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx B. Z. X xxxxxxx na xxxxxx vyslovené v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.3.2007, sp. xx. 15 Tdo 1316/2006, xxxxxxxxxxx xxx x. 25/2008 Xx. rozh. xx., obviněný xxxxxxxx xxxxxx, že funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxx oběma xxxx citovanými ustanoveními xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxxx xxx manželce ani xxx xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. V. xxxxxx, aby Nejvyšší xxxx zrušil napadený xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, a xxx xxxxxx soudu přikázal xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

19. Xxxxxxxx X. V. xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), h) xx. x. Xxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx 3. výroku x xxxx. X xxxxxx dovolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx shrnutí uvedené x xxxxxx 12. xx 15. xxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. V. uplatnil xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X., xxxx. s x. x., xxx x xxxxxxxxx odvedl xxx x xxxxxxx hodnoty xx výši 165 845 Kč. Xxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxxxx škody xx xxxx 1 074 127,64 Xx, xx. xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaplacením xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

21. Xxxxxxx xxxxx dovolání xxxxx obviněný X. X. xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx, x xxx tomuto xxxxx xxxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a rozhodnout. Xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxx škody podle §265x xxxx. 1 xx. x.

XXX.

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx

22. K xxxxxxxxx xxxx obviněných xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx zástupkyně“). Xx xxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxx 1., jehož xxxxxxxx xxxxxxx připomněla, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zjištění soudů xxxxxxxxxx provedeným xxxxxxx, xxxxx je hodnotily x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx a ani xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. Xxxxxx xxx xxxxx jejího xxxxxx popsán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx následku významného x hlediska xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx zaviněním. Xxxxxxx xxxxxxxxxx spočívalo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x bankovního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx B. X., xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx x jednotlivostech skutek xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částka z xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxx xx prospěch xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx posudek Ing. X. X. xxxxxx xxxx dodatku x xxxxxxxx jmenovaného xxxxxx x hlavním xxxxxx, xxxx měl x xxxxxxxxx dostatek podkladů x xxxx, aby xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutno znalce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxx xxxxx důvodně xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx spolupachatelství xxxxxxxxxx X. X. a X. X. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx obviněných xxxxxxx svým jednáním xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 1, 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx skutečnosti, xx xxxxxxxx vybírali x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx většinový xxxxxxxxx X., stavební xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxx poznatky. Xx, xx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxx x další xxxx xxxxxxx trestná xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x předmětné xxxxxxx věci. Xx xxxxxxxxxx považuje státní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu zpronevěry, xxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x způsobil xxx na cizím xxxxxxx značnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebyly vlastnictvím xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx B. X. Xxxxxxxx sice byl x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) tr. zákoníku xx zde xxxxxxxxxxx x xxxxx nedbalostní, xxxxx xxxxxx zástupkyně xx xxxxxx, xx xxxxxxxx jednal xxxxxxxxx x xxxxxx nepřímém, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx srozuměn x xxx, xx xxxx xxxxx x porušení xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxxx.

24. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za opodstatněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxx xxxxx 3. xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx zástupkyně xxxxxxxxx, neboť xxxxx §209 tr. zákoníku xxxx vyloučeno, xxx xxxxx uvedená x xxxx (obchodní xxxxxxxxxx X., spol. x x. o.) byla xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx škodě xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx B. Z.). Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §220 tr. xxxxxxxx, xxxxx xx uplatní xxxxx x xxxx, xxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx závěr, xx xx ve xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx majetku. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxx x poškození xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx obvinění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani o xxxxxxx kvalifikované skutkové xxxxxxxx podle §209 xxxx. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25. Státní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx vyslovené x xxxxxxxxxx x. 25/2004 Sb. rozh. xx. konstatovala, xx xxxxxx-xx xx určení xxxx xxxxx xx xxxx, za kterou xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prodává, xxx xx situace, xxxxxxxx xx xxxxxx takové xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx daně, výše xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x přidané hodnoty. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x adheznímu xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 3 Xxx 1483/2015 a xx xxx 31.10.2018, xx. xx. 5 Xxx 922/2018, z xxxxx xxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxxx plátcem XXX, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podléhající xxxxxx povinnosti, xx xxxxx xxxxxx vynaložená xx xxxxxxx xxxx xx předešlého xxxxx xxx XXX uhrazené xxxxxxx xx vstupu, xxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX, škoda xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx XXX vůči xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu, xxx xx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx její náhrady x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxx započítána. V xxxxxxxxxx trestní věci xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně XXX, xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx státní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx DPH x adhezním výroku xxxxxxxx.

26. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx námitky xxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxx xxxxx 6. xxxxxx x xxxx. Bylo xxxxxxxx x řádně xxxxxxxxx, že jmenovaný xxxxxxxx x pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx B. Z. xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx SIM xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxx xxx xxxxx x obou xxx nebyla xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správně xx xxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxx využívány xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

27. Xxxxxx zástupkyně xxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, a xx xx výroku x xxxxxxx škody, xxxx xxxx xxxxxxxxx X. X., X. X. x V. X. uložena povinnost xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. X. xx náhradu xxxxx xxxxxx 1 074 127,64 Kč x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x části, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Obecná xxxxxxxxxx

28. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxx otázkou povahy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx námitek xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

29. V xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek, který xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x takové xxxx jako řádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestačí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xx bylo xxxxx podřadit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xx Nejvyšší soud xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolací xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx jim xxx přiznat xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx uvedené x §265x xxxx. 1 xxxx. x), x) xx. x., xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxx §265b odst. 1 xxxx. g) xx. ř. xxx xxxxxxxx podat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou určující xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxxxx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné důkazy. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětný dovolací xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx X. X. xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx samostatné xxxxxxx vad xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokazování, xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx x svévoli xxx xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx. Pak xxxx jít o xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxxxx xxxx skutkovými xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x provedených xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx soudy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxx řádně x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx důkaz, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nezhodnotily. X xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxx, xx všechny xxxx uvedené xxxx xx musí vztahovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

32. Xxxxxxxx důvod xxxxxxx v §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxx uplatnit, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předcházející xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzení. X xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx skutek, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxx x xxx spatřovaly soudy xxxxxxx stupňů, anebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxxx i x okolnosti, xx xxxxxxxx skutková zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxx x xxxx trestný xxx xxx. Vedle xxx, které xx xxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vytýkat xxx „jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxx xx jím zhodnocení xxxxxx, xxxxx nespočívá xxxxx x právní xxxxxxxxxxx skutku, ale x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xx xxxxxx xxx xxxxx 1. výroku x vině

33. Xxxxxxxx X. V. xxxxxx xxxxxxxxx zjevného rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěními, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Těžiště xxxxxxxx argumentace x xxxxx xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. P. X., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, k xxxx dospěl xxxxxxxxx xxxxxx x údaji, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx na xxxxx straně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx K. X. a J. X. neoprávněně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstranil v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx v Olomouci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx výhradu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a v xxxx 17. napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx důkazně xxxxxxxxx. Xx xxxxx zřejmé, xx obviněný xx xx xxxxxxxxxxx domáhá xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx skutkového xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jímž xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nereaguje na xxxxxxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xxxxx. Nutno zdůraznit, xx námitky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx žádnému xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Dovolání xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxx x detailnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního a xxxxxxx stupně. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úkolem Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxx a druhého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx zjevně nevybočily x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6 xx. ř. x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přijatelně xxxxxxxxxx (viz usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1368/2021). Mimořádnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxx námitka porušení xxxxxx xx dubio xxx reo, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2016, xx. xx. 4 Xxx 467/2016).

34. Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxx X. V. xxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxx X. xxxxxx x vině a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxx. P. X., který x xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxx problém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxx. Obviněný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyvráceny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvrzeným xxxxxxxx pouze ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ve výši 17 928 000 Xx obsažená v xxxxxx skutku představuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., učiněných xxxxxxxxxx X. X. x X. S. v xxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxxxxxxx realizovaných platební xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxx. X. Š. (xxx xxxxxxx x. 108 k dodatku x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x. x. 1114 x xxxx. tr. xxxxx). Xxxxxx ve xxxx 8 028 200 Xx představuje součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx 314/000) x xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxx 8 871 051 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vkladů xx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxx vkladů xxxx jména x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (účet 261/100; xxxx. xxxxxxx xx xxxxxx x. 15 x dodatku x. 1 xxxxxxxxxx posudku xx č. x. 1077 xx. spisu). X xxxxxxx částce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 201 955,50 Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x. 38 x 39 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx posudku xx x. x. 1075 xx 1076 xx. spisu) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž výslednou xxxxxx xx xxxx 12 106 044,50 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx ve xxxx 17 928 000 Xx (xxx xxxx) x připočetly x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 380 000 Xx (tabulka x. 38 x 39 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx posudku). V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 17. napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

35. Xxxxx xxxxxxxxx vytýkané xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx žádném xxxxx xxxxxxx, že by xxxxxxxx X. V. x X. S. x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx každý xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 17 928 000 Xx, xxxxx z něj xxxxxx xxxxx zřetelně xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx výši 380 000 Xx xxxxxxx z pokladny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx obviněného, xx xxxxx nijak nereagovaly xx obhajobu xxxxxxxxxxxx xx rozpor v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx soud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 18. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xx, xx xxxxxx xxxxxxxx x tabulkách x. 38 x 39 dodatku x. 1 xxxxxxxxxx posudku xxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx obvinění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti B. X., jednak x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. finančním xxxxxx, xx které xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx tak xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx LAMA xxxxxx, a. x., x X.XX ČR, x. x. o., xxxx. xxxxxx XXX, xxxx zahrnuty x xxxxxxxxx č. 7, 17, 19 x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxx XXX“, které x xxxxxx činí 5 863 835 Kč (x. l. 1075 xx 1076 tr. xxxxx), což xx xxxx xxx obviněným xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 5 211 682 Xx. Pro xxxxxxx xx vhodné xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 38 x 39 xxxxxx zahrnul částečně x další xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx však xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx, x. s., x X.XX ČR, s. x. x., xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx svém xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx potvrdil x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz x. x. 1072 xx. xxxxx). Xxxxx xxx xx xxxxxxxx závěrů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, x nichž xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx.

37. Xxx tedy xxxxxxxxx x názorem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyjádření x dovolání xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx skutku a xxxx způsobené xxxxx. Xxx bylo xxx xxxxxxx, soudy se xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx, neopomněly xxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx argumenty xxxxxxxxx (xxx zejména xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. x 18. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx zamítl xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx 38. xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx), xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx již xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 25.5.2021, v xxxx xxxxxxxx x xx pochybnosti obhajoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx situace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nový xxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prosadit.

38. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 1, 4 xxxx. d) xx. zákoníku xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestného činu xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx faktické xxxx (do xxxxxx xxxx dispozice), x xx naloží x xxxxxxx s xxxxxx, x němuž xx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Přisvojení je xxxx xxxxxx nakládání xxxxxxxxx x věcí, xxxxx má trvale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx (xxx XXXXX, X. a kol. Xxxxxxx zákoník XX. §140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. vyd. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 2005 a xxxx.).

39. X xxxxxx skutku xxxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx obviněný X. X. xxxx obchodní xxxxxxx obchodní společnosti X. X., x xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xx 5.1.2007 xx 11.5.2016 vybrali xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx výši 17 928 000 Kč, x dále z xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx výši 380 000 Kč. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v celkové xxxx 8 028 000 Xx x x xxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx další platby xx xxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx výše 4 077 844,50 Kč. Xxxxx xxxxxxxx obvinění xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx částku xx xxxx 12 106 044,50 Kč, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 201 955,50 Xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., škodu v xxxxxxx výši 6 201 955,50 Kč. Xxxxxxxx xxxx xx xx xx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je obsaženo x popisu xxxxxx, xxxx xxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z něj xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx vybrali x xxxxxxxxxx účtu, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., a xxxxx xxxx jejím xxxxxxxx (xx. xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx potřeby (xx. cizí věc xx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx škodu x xxxxxxx xxxx 6 201 955,50 Xx [xx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §138 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx]. Xxxxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neopodstatněné.

40. Xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxx xx důvodnou xxx výhradu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněných K. X. a J. X. ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx §23 tr. zákoníku xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx úmysl směřující xx xxxxxxxx trestného xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx spolupachatelů xxxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx celého xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx v xxxx 19. xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se Xxxxxxxx xxxx ztotožnil, x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx x předchozím xxxx xxxxxx usnesení, xx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Z., jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nestandardně xxxxxxx objemu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx účet (XX). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vložením xxxxxxxxx xx účet, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není x tomto ohledu xxxxxxxxx, že xxxxxxxx X. V. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxx xxxx realizovat xxxxxx dodavatelům xxxxxxx, xxxxxxxxxx úřadu apod. X xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Stačí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x podřízené xxxx, xxx když xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx jako činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ŠÁMAL, X. x kol. Trestní xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxx. Praha: X. X. Xxxx, 2012, s. 330). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nevylučuje xxx xxxxxxxx, že xxxxx ze spolupachatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x. 25/2022 Xx. xxxx. xx.). X xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx správný právní xxxxx přijatý xxxxx, xxxxx společný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx obviněný K. X. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx J. S. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ztotožňovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxx není xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx postačuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolupachatelů x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. přiměřeně xxxxxxxxxx x. 2180/1925 Xx. rozh. xx.). Xxx xxxxx posouzení xxxxxxx obviněných ve xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězích xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. X xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx publikovaném xxxxxxxxxx xxx x. 25/2022 Xx. rozh. xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

41. Přestože xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx 53. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx přímý xxxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx, tedy, xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §206 tr. xxxxxxxx, jímž je xxxxxxx majetku. Soud xxxxxxx stupně dospěl x závěru, že x xxxx xxxxxxxxxx X. X. x X. X. xxxxxxx xxxxxxx xxx svědčí xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx fakticky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. si xxx xxxxxx potřebu ponechávali xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jim xxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx §206 xxxx. 4 písm. x) xx. zákoníku, xxxxx xxxxxxx xx způsobení xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx znali xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x následných platbách xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx obvinění xxxxxxxxxxx x nakládali v xxxxxxx s xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx určeny, xxxxxxxxxx v úvahu xxxxxxxxxxx zavinění xx xxxxxx k této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx §17 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxx xxx o námitku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx písemným xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxx záznamu x průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 24.3.2022 xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx senátu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx K. X. a X. X. vybrali x xxxx xxxxxxxx společnosti X. X. xxxxxx x xxxxxxx xxxx 17 928 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx přímo xxxxxx vlastní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 1, 4 xxxx. d) tr. xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx správně, xxx xxx pouze x xxxxx x okolností, xx xxxxxxx níž xxxx konečná xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx šlo xxxxx x zřejmé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx senátu, xxxxxxx xxxxxxxx částka xx výši 17 928 000 Kč, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx správně promítla xx písemného vyhotovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx, neboť x xx bylo xxxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx č. x. 128 x násl. xx. xxxxx, xxxxxxxx xx x. l. 3781 a násl. xx. xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x. 108 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x. l. 1114 x xxxx. xx. xxxxx xxx.). X xxxxx ohledu xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx obhajovacích xxxx xx xxxxxx xx. 6 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod x xx. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

X. Xx xxxxxx xxx xxxxx 3. xxxxxx x xxxx

43. Ve xxxxxx xx xxxxxx pod xxxxx 3. xxxxxx x vině Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připomíná, xx zločinu xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx sebe xxxx xxxxxx obohatí tím, xx xxxxx xxxxxx x omyl, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x způsobí xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx K. X. a X. X. xxxxxxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx, jednak existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx této osoby x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx. příčinné souvislosti xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jedné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x obohacením xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx straně xxxxx.

44. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx skutkových xxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X., xxxx. x x. x., xxxxx vstoupila do xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx X. X., xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx měřičů xxxxx x xxxxxxx indikátorů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oproti xxx xxxxxxxxxx fakturám xxxxxxxx, xxxx. jejím xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxx společnosti (xxxx. xxxxxxxxxx x. 5/2002-X. Sb. xxxx. xx.), xxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 074 127,64 Kč, xxxxxxxx smluvené xxxxxx xxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx B. X., xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx xxxx omylem a xxxxxxxx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx obchodní společnost X., xxxx. s x. o., mylně xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., x xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci neobdržela xxxxxx úhradu. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx znaky xxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx odkázat. Xxxx zavádějící xx xxxxx xxxx argumentace xxxxxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxxxx T., spol. x r. x., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxx skutková zjištění xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. Relevantní xxxxxx není xxx xxxxxxxxxx, že osoba xxxxxxx x xxxx xx odlišná od xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dovoláních, xx podvodu xxxxx xxx zainteresovány xxxxxx xx čtyři xxxxx, x xx pachatel, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x osoba xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx č. 5/2002 Xx. rozh. xx.). V posuzované xxxxxxx xxxx šlo xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx spáchán xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. přiměřeně xxx 40. xxxx).

45. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx námitku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx neměla xxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. K xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx správných xxxx soudů xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Nejvyšší soud xxxxxxxxx obecný xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx výše xxxxx xx xxxx, za xxxxxx se xxx, xxxxx byla předmětem xxxxx, x době x x místě xxxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxx (srov. §137 xx. xxxxxxxx), pak xx situace, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx DPH a xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx odpovídá xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ceně xxxxxx XXX (xxx xxxxxxxxxx x. 25/2004 Xx. xxxx. xx.).

46. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx výše xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o vině, xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachateli xxxxxxxxx x xxxx náhradě. X xxxx souvislosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.9.2016, xx. xx. 4 Xxx 1126/2016, x němž Xxxxxxxx xxxx zdůraznil, xx otázka, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plátcem XXX, xx x xxxxxxxx vyčíslení škody xxxxxxxxxxx. Xxxx škody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §137 xx. zákoníku xxxx xxxxxxxxx i částku xxxxxxxxxxx xx DPH, xxxxx xxxx zahrnutí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxx xx plně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX (xx xxxxxx) xxxxxx. Obdobně xxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.2.2012, sp. xx. 6 Xxx 1233/2011, x němž xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Nejvyšší soud xx správné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, že předmětem xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxx zahrnovala x XXX, xxxxxxxx (xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx) nezpochybnil, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §137 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx 6. xxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poškozeného xxxx plátce XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx věcí vztahu xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx daně x xxxxxxxx daně x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx zjištěná celková xxxx xxxxx xxxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx výroku x xxxx, xxx i x navazujícím výroku x xxxxxxx škody. Xx xxxxx doplnit, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.10.2013, xx. xx. XX. ÚS 2766/12. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxx usnesení xx xxx 21.2.2018, xx. zn. 6 Xxx 107/2018. Xx xxxxxxx xxxxxx dlouhodobě, x xx na xxxxxxx, o xxx xxxx zmínka níže, xxxxxxxxxxx výkladu xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí je, xx xx být, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx posuzovat jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxx zdaňovací období. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx [srov. §99, xxxx. §99x zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, x xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x XXX“)], xxxxx xx xx zohlednění xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx proto xxxxxx, že až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hospodářský xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxx xx xxxxxx (§72 xxxxxx x XXX) x příjmů xx xxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o DPH], x xxxxxx xxxx xxx určit, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx DPH xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx určitou xxxxxx správci xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, že xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxx xx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu XXX [daň xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx – xxxx. §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x XXX], xxxxxxxxx xxxxxx ani případy, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani povinnost XXX odvést, ani xx nebude vyplacen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jestliže budou xxxxxx uhrazené daně xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

47. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx řadu dalších xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx praxe xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustálená x xxxxxxxxxx potvrzuje, xx xxx xxx stanovení xxxx škody způsobené xxxxxxxx činem, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx vycházet x ceny xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (např. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.3.2006, xx. xx. 7 Xxx 264/2006, ze xxx 8.1.2014, xx. xx. 5 Tdo 1215/2013, xx dne 26.9.2006, xx. xx. 6 Xxx 916/2006, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu xx xxx 21.10.2009, xx. zn. 4 Xx 75/2009).

48. Xxxxx xxxxxxxx zdůraznit, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. zn. 3 Xxx 1483/2015, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxxxx plátcem XXX x xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx této xxxx xx vstupu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx zcela xxxxxxxxx x není v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx zdůraznit, xx x odůvodnění vysloveného xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x vině x x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.11.2006, sp. xx. 25 Xxx 1952/2006, xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nejvyšší xxxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx setrvává na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx případných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx téže daně xxxx. Jde x xxxxxx, xxxxx nelze x xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a které xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx daně. Xxx xxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx, že xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2018, sp. xx. 5 Tdo 922/2018, xx týkalo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, x něhož jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxx podvodu xx xxxxxxxxxx podle §209, xxxx. §206 xx. xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx jedná xxxxx xxxx majetku poškozeného x u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x náhradě způsobené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xx-xx součástí xxxxxxx xxxx, xx níž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pachatel xxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxx, který xx xxx dlužníkem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx některým xx xxxxxxx vyjmenovaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilým k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx pachatel xxxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníka – xxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho, tudíž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx o xxxxx z xxx. xxxxxxxxxx deliktů, které xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směřuje xxxx xxxxxxx dlužníka, xx xx jím xx xxx xx xxx x jiného xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, v níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z majetku xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx protiprávního xxxxxxx. Xxxx se tedy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx újmy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka, z xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx uspokojit. Xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx zásadně xxxxx zahrnout částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxxxx věřitel xx xx nemohl xxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxx.

49. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxx xxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 3. xxxxxxx xxxxxxxx, podle něhož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xx výši 1 074 127,64 Xx (xxxx xxxxxx XXX), což odůvodnilo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §209 odst. 4 xxxx. d) xx. xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroku, xxxx xxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenované xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné výši. Xxxxx o xxx, xxx obviněný X. X. v xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxx XXX, xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx B. X. xxxx či nebyla xxxxxxx DPH a xxx by jí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daň xxxxxx, xxxxx xxxx rámec xxxxxxxxxxx trestního řízení, xxx xxxxx zůstává xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx B. X. obdržela, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx X. V. xxxxxx obhájit xxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tím, že xxx, xxxxxx, odvedl XXX z jím xxxxxxxxx plnění, neboť xx získal xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx daňovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx. Poškozená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx realizované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx zavedení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx xxxxxx. Namítají-li xxxxxxxx, xx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. obchodní xxxxxxxxxxx X., xxxx. s x. x., nelze xxxxxxxxx xx škodou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti B. X. obdržet xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obviněný, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx o x dané xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx (xxxx obvyklá) xxxxx xxxxxx až xx konání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X obsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx společnost X., xxxx. x x. x., xx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx cenu jakkoli xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx nevidí xxxxx důvod, xxx xxxxx by k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částkám xxxxxxx xxx xxx xxxxx určení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §137 xx. xxxxxxxx.

50. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx neobsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x těžšímu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, odkazuje Xxxxxxxx xxxx xxx stručnost xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 41. xxxxxx usnesení xxxx, xxxxx xxx obdobně xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 3. výroku x vině.

D. Ke xxxxxx xxx xxxxx 6. výroku x xxxx

51. Xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neposkytují xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x spáchání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě cizího xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závěry soudů xxxxxxx x druhého xxxxxx x xx xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx argumentace xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx neodpovídá žádnému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §265x odst. 1, 2 xx. x. (xxxx. bod 33. výše), Nejvyšší xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx při zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X Mobile Xxxxx Xxxxxxxx, x. s., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx doloženého xxxxxxxxxxxxxx X. X., x xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx XX x XY používaly xxxxx X. X. x X. X. Xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. Z., xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Znojmo a xxxx x přehledu xxxxxxxxxxx této obchodní xxxxxxxxxxx. Podle Xxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx zjištění soudů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx provedených xxxxxx x při jejich xxxxxxxx zhodnocení x xxxx xxxxxxxxxxx vyplývají. X xxxxxxxxxxxxx proto xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx a druhého xxxxxx (xxxxxxx body 37., 47. x 48. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx 24. napadeného xxxxxxxx vrchního xxxxx).

52. Xxxxxx relevanci xxxxx xxxxxxx ani námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k dovolání xxxxxxxxxx, škodou jsou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx společnost B. X. vynaložila na xxxxxx SIM xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx ani pro xxxxx xxxxxx provozu xx v xxxxxxxxxxx x ním. Xxxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx či x xxxxxx xxx xxxx xxxxx, nemá x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, naopak xx jeví nelogická. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx sporné xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxx tak xxxx významné, xxx xxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx T-Mobile Xxxxx Republic, x. x. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx XXX karty xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx. X hlediska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nedůvodně xxxxxxx x majetku poškozené xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxx povinen spravovat x opatrovat xx xxxxxx §301 x 302 xxxxxxxx xxxxx, xxx je xx xxxxxxx vytýkáno xx xxxxxx x vině xxx xxxxx 6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nikoli, xxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §220 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

53. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x X. V. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 písm. x) xx. x., xxxx xx podle §265x xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxxxxxx zákonnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx v neveřejném xxxxxxxx xxxxx §265r xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

54. X žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, že xxx toliko o xxxxxx, nikoli xxxxx, x xxxx xx xxxx nutno učinit xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx xx odklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §265x xxxx. 3 tr. x.). Xxxxxxxx soud nicméně x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za této xxxxxxx xxxxxx potřeba x předmětném podnětu xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.