Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Věřitel, který xx xxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. 4 insolvenčního zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2234 x. x., xxxx právo na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx věci [§109 xxxx. 1 písm. x) insolvenčního zákona]. Xxxx xx přesto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úkor xxxxxx věřitelů ve xxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx jít x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §223 xxxx. 1 xx. zákoníku.

Vztah x xxxxxxxx předpisu: §109 xxxx. 4, §109 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/2006 Sb., §2234 xxxxxx č. 89/2012 Xx., §223 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/2009 Sb.

Nejvyšší xxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. H., xxxxxx xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx – pobočky xx Xxxxx ze xxx 5.4.2022, xx. zn. 6 Xx 3/2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx Okresního soudu x Kroměříži xxx xx. xx. 9 X 16/2021.

I.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupňů

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xx xxx 7.10.2021, xx. zn. 9 X 16/2021, xxx xxxxxxxx M. X. uznán xxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xx xxxxxxx xxx „xx. xxxxxxx“), za xxxx xx xxx xxxxx §223 xxxx. 1, §67 odst. 1 x §68 xxxx. 1, 2, 3 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výměře 100 xxxxxxx xxxxx xx 500 Xx, tedy x xxxxxxx xxxxxx 50 000 Kč. Xxxxx §229 xxxx. 1 xx. x. xxxx poškození xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx řízení xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obviněný xxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., X. X. IČ: XX, xx xxxxxx XX, xxxxx XX (xxxx xxx „P. X.“), xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx, xx xxx 7.4.2018 xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Byl xx xxx xxxxx, xx xx uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx insolvence (xxxxxxxx neschopnosti). Xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx 72 xxxxxxxx, xxxx kterým xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu závazky x xxxxxxx xxxx 83 377 018,44 Xx, xxxxx byly xx splatnosti xx xxxx xxxxx 30 xxx a které xxxxxx xxxxxxx hradit. Xxxxxxxx pak v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rovnoměrného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., IČ: XX, sídlem XY x. x. XY (xxxx xxx „T.“), xxxxxx xxx také xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 340 000 Xx x úhradě xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 1. x 2. čtvrtletí xxxx roku. Obviněný xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. J. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. xxxxxx 94 713 033,34 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jen 0,3577 % x xxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rovnoměrného xxxxxxxxx xx x xxxxxx 340 000 Xx, kterou měla xxxxxxxxxx X. X. xxx 2.7.2018 k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxx 1 216,16 Xx, x úhradou xxxxxx xxxxx x 338 783,84 Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxxxxx M. X. xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx 338 783,84 Xx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X. X., J. X. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., x. x., xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxx – pobočka xx Xxxxx rozsudkem xx xxx 5.4.2022, xx. zn. 6 Xx 3/2022, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pod xxxxx I. výroku x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §258 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xx. x., xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., X. X. x X. X., a. s., xxxxx sám podle §259 xxxx. 2, 3 a 4 xx. x. xx xxxxx §228 odst. 1 xx. ř. x §229 odst. 2 xx. x. xxxxxxx. Odvolání xxxxxxxxxx xxx bodem XX. xxxxxx xxxxx §256 xx. ř. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx M. X.

4. Xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Brně – pobočky xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dovolání z xxxxxx xxxxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) x x) tr. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx pro naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku x xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx posouzení.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněný xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a jím xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vylučovaly xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxx xxxx názoru xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřezkoumatelný a xxxxxxxx xxxx učinil xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx v provedeném xxxxxxxxxx. Rozhodná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx spočívají xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. (xxxx xxx xxx „xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx T., x xxx byl xxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx „zvýhodněný věřitel“), xxxxxx 340 000 Xx x úhradě 2 faktur xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx dlužník xxx xxxxxxx 72 xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx delší 30 xxx v xxxxxxx xxxx 83 377 018,44 Xx. Xxxxxxxx však xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebýt xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxx obviněného jim xxxxxxx xxxxx spočívající x xxx, že xxxxxxx x (částečnému) xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx spokojily x xxxxxx, xx obviněný xxxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Taková xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zabývat xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx.

7. Obviněný xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obhajobou xxxxxxxxxx xxxxxxx zabývat. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi areál, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy 340 000 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2234 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „x. x.“), xxxxxxx xxxx xxxxx vzniká xxxxx xx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výslechem xxxxxx X. N. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxx na přednostní xxxxxxxxxx x výtěžku x prodeje xxxxxx xxxx.

8. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx pohledávky xxxx pohledávky zajištěné xxxxxxxxxxx právem, xx. xxxxxx přednostního uspokojení, xxxxxxxxx xx veškerý xxxxxxx z prodeje xxxxxxxxxx movitého xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx platbu xx výši 340 000 Kč. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx (namísto nezajištěných xxxxxxxx – xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx movitého xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 340 000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx sice xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 340 000 Kč, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx by xx částečně xxxxxxx xx nájemném), ale xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxx (jejich pohledávky xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxx tedy xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx žádná xxxxx.

9. Xxxxx nižších xxxxxx tuto obhajobu xxxxxxxxxx xxxxx pominuly. Xxxxxxxxx obviněného se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx zjištění než xxxx prvého stupně, xxxx by xxx xxxx učinit, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3 xx. x.). Xxx xxx naplněn dovolací xxxxx uvedený x §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

10. Xxxxxxxx soud xxxxx pominul tvrzení, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx nájemném xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právě x toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx by (xxxxxxxx) neuspokojil, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx zajištěnou. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx T. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx (xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx X. X. vyplynulo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx H. xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx T. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx nejen x xxxxxxx x xxxxxx, které byly xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména pak x xxxxxxxxx svědka X. K., xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx společnost H. xxxxxxx xx xxx, x to xx xxxxxx koupě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Rozhodně xx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxx, xx následně, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx T. xxxxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx nižších stupňů xx xxxxx nezabývaly xxxxxxx xxxxxxx osudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxxx, dlužník xxx xxxxxx dluh xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nájem xxxxxxx x movité xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nuceně xxxxxxxxx. X důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nepochybně xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 340 000 Xx. Xxxx xx xxxxxxx x postup xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxx xxxxx xxxx snížena, xx. xxxxxxxxx újma, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka, xxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx reálně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, plánu xxxxxxxxxxxxx.

12. Kromě toho xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx obranou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxx ratio. Xxxxx o xxxxxx 340 000 Kč xxxx totiž předmětem xxxxxxxxxxxx sporu v xxxxx insolvenčního xxxxxx.

13. Xxxxxxxx proto xx xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx projednání a xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zasláno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx.

15. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx i x xxxxx výhrady, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx možno jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxx obhajobu xxxxx pominuly xxxx xx by se xx vůbec xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx určující xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x takový xxxxxx rozpor, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx) odlišně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx hmotněprávnímu xxxxxxxxx xxxxxx. Dovolatel v xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předmětného xxxxxxx, xxxxxxxx ale zcela xxxxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx – xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx, co xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, kdyby xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx znaky trestného xxxx.

18. Obviněný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dispozicemi s xxxxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zvýhodněného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, který xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx právní xxxx spočívající v xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. X hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx T. xxxxxxx v penězích x xxxx úpadku xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxx dostupných xxxxxxxxx vědom xxxx, xx jeho xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vznik xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poměrné xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxxx způsobí, x xxx xxx xxxxxxxx.

20. Xx shora xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx s projednáním xxxx x neveřejném xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx replice xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Dovolání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opravným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx důvodu, xxx xxx z xxxxxxxxx x taxativně xxxxxxxxxx xxxxxx x §265x xxxx. l xxxx. x) až x) xx. ř., resp. x §265x odst. 2 xx. x. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxxxxxx. Xxxxxx nestačí, xxx xxxxxxx dovolací xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxxx také xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx. x. Xxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) xx. ř. xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx tedy x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx hmotněprávních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prvního x xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxx x něm xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, anebo nenaplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nesprávné právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i v xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spáchání určitého xxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dospěly x xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů nižších xxxxxx xxx x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hmotného xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx prvního x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dovolání x poukazem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxx hodnotily xxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx určeno x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25. X xxxxx xxxxx x naznačeném xxxxx musí být xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., který xxx xx trestního xxxx doplněn jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 220/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022. Xxx především x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx Nejvyšší soud xxxxxxx xxxx soustavu xxxxxxxx soudů x xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx výjimku ze xxxxx rozvedeného přístupu xxxxxxxxxx na xxx, xx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxx základě xxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx xxx případ tvrzení x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) nesouladu xxxx xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxx skutková xxxxxxxx vyvozována, pokud xxxxxxx xxxxx dovolatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [nyní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř.]. Xxx především x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx) skutkových xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx provedeného xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nespravedlivý a xxxxx neudržitelný, xxxxx xxxxxxxx zjištění, x xxx se opírají xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxx založena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx. absolutně xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx k nim xxxxxx nedůvodně provedeny xxxxxxxxxx podstatné xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxx hodnotit xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx ovládajících xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx, zásada xxxxxxxxxxx x presumpce neviny. Xxxxxx xxxxxxxxx zjevného (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx by xxxxx naplňovat xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. x odůvodnit xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předmětem přezkumné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx formulovaný xxxxxxxx xxxxx. Tento extrémní xxxxxxxx xxx není xxxxxxx xxx xxx, xx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx děje xx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx zdůvodnily (xxx xxxx. nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 10.7.2014, xx. xx. III. XX 888/14). Tvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, která xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxx uznal x Xxxxxxx soud ve xxxxxxxxxx ze xxx 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14.

26. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 29.5.2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, xxxxxxxxxxx xxx x. X 408. xx xxxxxx 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx Nakladatelství X. X. Xxxx, Xxxxx 2002).

x) X vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx prakticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx součástí jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx. Oba xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx drobně xxxxxxx.

28. Obviněný X. X. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjištěním xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx předkládal xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx námitky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dovolacím důvodům, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx současně x tím namítal xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jedné x na základě xxxxxx xxxxxxxxxxx dovozeným xxxxxxxxx stavem x xxxx právním xxxxxxxxxx xx straně xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) rozporu xx xxxxx xxx důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx případě xxxxx xxxxxx xxxxxx zjištěn xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxx skupiny důkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx nechtěl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx již x xxxx vyplývá, xx x xxxxxx, xx dokonce xxxxxx, xxx nemůže, xxxxxxx xxxxxx rozpor ve xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx-xx se xxxxx x jedné xxxxxxx xxxxxx podporujících obžalobu, xxxxxxx xxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx ovšem xxxxx xxxxxx, proč xxx xxxxxxx, takže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závěry soudů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx děje, xxxxxx xxxxx xxxxxx posoudit. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx další (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x postavení v xxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., xxx xxxx rozvedeno shora.

29. Xxxxxxxx soud na xxxxx vymezený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nahlížel xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nezjistil xxx porušení základních xxxx obviněného, a xx xxx práva xx xxxxxxxxxxx proces, xxx xxxxxxx obviněný. Xxxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolacích xxxxxxx xxx, aby dodržel xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces xxxxxxxx Xxxxxxx x Listinou, x x neposlední xxxx též xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu [xxxx. xxxxxxx stanovisko pléna Xxxxxxxxx soudu xx xxx 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14, vyhlášené xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x. 40/2014 Xx., xxxxxxxxxx xxx xx. č. 38/14 xx xxxxxx x. 72 xx xxx. 599 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx]. Právě z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx naplněním xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x některými xxxxxxxxxx otázkami x xxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X té souvislosti xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxx, xx i Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovisku xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx, „… xxxxx xxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxxxxx xxxxxxxx striktně oddělovat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx … však xxxxxxxxx, xx by Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx argumentaci xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (ve xxxxx účinném xx 31.12.2021) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. … Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému x tomto xxxxxx xxxxxxxx posuzovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu (xxx §54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx J. a xxxxxxx proti České xxxxxxxxx xx dne 13.10.2011, x. xxxxxxxxx 12579/06, 19007/10 x 34812/10), x toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro případné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §75 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx)“ [xxxx. xxx 23. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx]. V xxxxx případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx extrémní, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx řádně xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x v xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx.

30. Xx xxxxx konstatovat, xx xxxxxxxx souhlasil xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx nezbytnými pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednatele ve xxxx xxxxxxxxxx společnostech, xxxxxx dlužníka, xxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxx zvýhodněného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pronajímal xxx nemovitosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxx 340 000 Xx x ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx o xx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (viz x xxxx xxxx).

x) X přečinu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx

31. Xx námitky xxxxxxxxxxxx pod uplatněný xxxxxxxx xxxxx lze x notnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §223 odst. 1 xx. xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xx jejich xxxxxxx. Xxxxx je však xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx skutkových xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů x nikoli x xxxxx xxxxxxxxxxx obviněným x xxxxxxxx.

32. Nejvyšší xxxx v obecné xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §223 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx jako xxxxxxx, který je x xxxxxx, zmaří, xxx i xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýhodněním xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Znak objektivní xxxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xx „zvýhodnění xxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění, xxxxx neodpovídá zásadě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx v konkursu [xxx zejména §1 xxxx. x), §5 xxxx. a), §244 x §306 xxxx. 3 xxxxxx č. 182/2006 Xx., xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkratce xxx „XX“], x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx rozhodnutí xxx x. 6/2005-X. Xx. xxxx. xx.). Podstata xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxx, xx zvýhodněný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx plnění, xx které by xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, avšak x xxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) věřitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto dlužníka. Xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxx x xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (tzv. institut xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §114 odst. 2 xx. xxxxxxxx).

33. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxx stránku posuzovaného xxxxxxxxx xxxx, předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je x xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxx §114 xxxx. 2 xx. zákoníku), xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ač xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx vědom xxxx, xx jeho xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx ho xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx případ, že xxx xxxxxxx, s xxx xxx xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxx xx i x xxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx vyžaduje úmysl (§15 tr. zákoníku). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx musí jednat xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů x xxxx xxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx je xxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xx s xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx č. 10/2003 Xx. rozh. tr.). Xx existenci úmyslu xxx xxxxxxxx xxx xx všech xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx věřitelů. X xxxxxxxxx pachatele může xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx, xxxx. pokud xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů, xxx xxxxxxxxxxxx hradit xx xxxx.

34. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxxxx, zejména v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se námitkami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závěru x xxxxxxxx obviněného ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx]. V xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx si xxx xxxxx xxxxx vědom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxx x platební xxxxxxxxxxxx x v xxxxxx, x xxxxx, xx xxxx nejméně 72 xxxxxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxx, které xxxxxx schopna uhradit. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, když xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. faktury xx xxxxxx xxxxxxx xx 1. x 2. xxxxxxxxx x celkové xxxx 340 000 Xx. Obviněný xxxxx x byl xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx personálně propojeného xxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxx. Xxxxx jednáním xxxxxxxx ostatním věřitelům xxxxx v xxxxxxx xxxx 338 783,84 Xx, tedy škodu xxxxxx xxxxx.

35. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx námitka, xx obviněný nechtěl xxxxxxxxx personálně propojeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by x xxxxxxxx rozsahu nebyli xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nižší. Xx zjevné, že xxx o obranu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx v době xxxx kladeného xx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. rozhodl v xxxx, xxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx P. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Jak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soud (xxx xxx 9. xx xxx. 5 xxxxxxxxxx xxxx rozsudku), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx byl vědom, xx obchodní xxxxxxxxxx X. X. xxxx x xxxxxx, xxxx xxx 7.4.2018 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxx 2018 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxx konstatoval, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx x xxxxx 2018 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxx obviněný jakožto xxxxx personálně ovládající xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx T. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlásit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx (xxx xxxxx jednatelem xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost X., xx xxxxx xxx xxxxx vazby, xx úkor xxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx společnosti X. xxxx xxxxxxxx z xxxxxx dlužného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nájemce xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

37. Nejvyšší soud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx §2234 x. x. xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nájemci xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx nájemce xx xxxx xxxx x xx.

38. Ve spojitosti x úpadkem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxxxx je však xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx. Konkrétně je xxxxx odkázat xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.11.2019, xxx. zn. 29 XXxx 13/2018, xxxxx xxxx věřiteli, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věc xx xxxxxx §1396 xxxx. 2 x. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §109 xxxx. 1 písm. x) XX, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 28.1.2021, xxx. xx. 29 ICdo 9/2019.

39. Xxxxxxxx soud xxx navázal na xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxx 30.11.2011, xxx. xx. 29 XXXX 16/2011, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2012 Xx. xxxx. xxx. (xxxxxxx stížnost proti xxxxxx usnesení xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.3.2012, xx. xx. XXX. XX 721/12). Xxxxxxxx soud v xxxxx posledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřel, xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx) xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x §41 XX, xxxxxxxx xxxxxxx právo xx uspokojení xxxxxxxxxx x takového xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podal před xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na uspokojení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (srov. §248 xxxx. 2 IZ). Xxxxxxxxxx zástavní právo xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) poté, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž vznik xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy (představující xxx. xxxxxxx adquirendi) xxxxxxxx xxxx tím, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxxx věřiteli xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx zajištění v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude-li xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx s xxxxxx xx xxx podání xxxxxx xx xxxxx, xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního řízení) x stanovený xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §157 xxxx. 1 xxx. č. 40/1964 Xx., občanského zákoníku, xxxxxxx až xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Ke xxxxxx §109 odst. 1 písm. x) x x) x §248 xxxx. 2 XX xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx první x xxxxxxxxxx ustanovení pouze xxxxxxxxxx „xxxxxx“ a „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Závěr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx) nabylo právní xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, by se xxxxx xxxxxxxx, ani xxxxx xxxxxx dlužníka xxx řešen xxxxx xxx xxxxxxxxx.

40. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx vyžít x xxx účely posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obviněným (která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržovacího xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx coby xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx závěry xx totiž xxxx xxxxxxx i x (xxxxxxxxxxxxx) zadržovacímu právu. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x založit xxx v rovině xxxxxxxx práva vznik xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení zadržené xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx proces xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předtím, xxx xxxxxxx xxxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) XX. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ex xxxx (k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení xx zajištění xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění (x xxxxxxxxxxxx xxxxx jednorázové xxxxxxx věřitele spočívající x zadržení xxxx) xxxxxxx xx xx xxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

41. Proto xxx obrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx nastat, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, že xxxxxx 340 000 Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, kteří xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pronajímané xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx těchto věcí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx by xxxxx xx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

42. Xxx xxx uzavřít, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §223 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx jinak xxxxxx zadržovací xxxxx (xxxx. xxxxx §2234 x. x.), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. b) XX mu nevznikne xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění x xxxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx uspokojen xx xxxx jiných xxxxxxxx (x xx ani xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxx xxxxxxx).

43. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu, xx zjevně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zcela xxxxxxxx se závěry xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx naplnil xxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

44. Lze xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v potřebném xxxxxxx dokazování, aby xx xxxx základě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nalezly xxxxx x tzv. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx hodnotící xxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx hodnocení jednotlivých xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx jejich xxxxxx x závěr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx líčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně (xxxxxxx str. 9–10) x druhého xxxxxx (xxxxxxx xxx. 4–7).

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

45. Vzhledem xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obviněného X. X. xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Protože Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §265x tr. x., xxxx xxx učinit x neveřejném zasedání xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.