Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakotveného x čl. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

XX. Porušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx přímou xxxxx xx §42 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxx, vede xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxx však xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx materiální xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činností xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xx xxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona.

Prejudikatura: č. 3831/2019 Xx. NSS; xxxxxx Ústavního xxxxx x. 235/2018 Sb., x. 39/2000 Sb. XX (sp. xx. Xx. XX 39/2000), x. 145/2003 Sb. XX (xx. xx. XX. ÚS 666/02), x. 162/2016 Xx. XX (xx. xx. X. XX 2617/15) x x. 99/2018 Xx. ÚS (xx. xx. XX. ÚS 2802/17); rozsudky velkého xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xx dne 20.5.1999, Xxxxxxxx proti Xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 25390/94) x xx dne 27.1.2015, Rohlena xxxxx Xxxxx republice (xxxxxxxx x. 59552/08).

Xxx: J. X. xxxxx náměstku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kriminální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze služebního xxxxxx s odůvodněním, xx xxxx příslušník Xxxxxxx ČR v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 2018 xx xxxxxx 2019 x xxxxx své xxxxxxxxxxx jako nezávislý xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pirátská xxxxxx xxx volby xx zastupitelstva xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x dále xxxx xxxxxxx konzultant České xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vykonával xxxxxxx v její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx §47 odst. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 28.4.2020 xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žalobou x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ze xxx 3.12.2020, xx. 11 Xx 8/2020-77, rovněž xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx §47 odst. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Článek 44 Xxxxxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx zakládat xxxxxxxxx strany a xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxxxxxx se v xxxx (xx. 20 xxxx. 2 Listiny). X xxxxxxx na xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx orgány patří xxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení) xx zásadní, xxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx důvěru xxxxxxxxxx. Xxxxx přisvědčit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je §47 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx rovnosti x xxxxxx, že soudcům x státním xxxxxxxxx xxxxxxxx v politických xxxxxxxx xxxxxxxx není. Xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx srovnatelné (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktuře), xxxxx xx byl vědom x xxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx. 44 Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x politických stranách xxxxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxxx 44 Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx důležité uvést, xx atribut xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxx jejich funkce x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx faktickém xxxxxxx, xxx x x xxx, xxx xxxx xxxxxxx veřejností. Xxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, zda příslušník xxxxxxxx ohrozil xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx chráněný xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, byl xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx na judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxx 11.9.2018, xx. xx. Xx. ÚS 24/17, x. 235/2018 Xx., zrušil §48 xxxx. 2 zákona x služebním xxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx, že zákonodárce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxx na interním xxxx. Podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze xxx 24.10.2018, xx. 6 Xx 176/2017-96, č. 3831/2019 Sb. XXX, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx právní xxxxxx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §48 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bere v xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx okolnosti. Ustanovení §47 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx §48 xxxx. 2 xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx to, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby. Zároveň §42 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x služebním xxxxxx xxxxxxx, xx příslušník xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx porušil omezení xxxxxxxxx x §47 xxxxx xxxxxx, xx. xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx x nestrannosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxx xxxxx městského xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxx konkrétním jednáním xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx poměru. Pokud xxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxx xxxxxx politické xxxxxx xx jednat x její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx příslušník xxxx xxxx obecním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx součástí xxxx pasivního xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx „xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxx xx xxxx x smysl xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xx požadavek zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvěru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx takovou xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx apod.

Žalovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx správně xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx strany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx nutné xxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 25 000 Xx, xxxxx xxx xxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fórem Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žalovaný xxxxxx xx správnému xxxxxx, xx i xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pravděpodobně xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, kdyby xxx xx nebyl xxxxxxxxx. Xxxx jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx činnost ve xxxxxxxx politické strany. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týmu xxxxxxxxxx x vnitro Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktivně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx vnímat jako xxxxxxx v její xxxxxxxx. Činností xx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx x to, xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx pirátskou xxxxxx x xxxxx volební xxxxxxx podepsal xxxxxxx x xxxxxxxxx uměleckého xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxx xxxxxx právně xxxxxx. Činnost xxxxxxx xx kromě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nikoliv xxxxxxxx. Xx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xx Xxxxxx“, xx xxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx politické strany, xxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X napadeného xxxxxxxxxx ovšem xxxxxxx, xx žalobce xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterého žalovaný xxxxxxx „xxxxxxxxxx ‚xx xxxxxx‘ x nošení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zveřejňování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a organizací xxxx pirátské xxxxxx, xx xx podpis xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx rezortním xxxx xxxxxxxx strany, xxxxxxx xx xxx (…) xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx návrhům.“ Některé xxxx činnosti xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx na xxxxxxxxx týmu) x xxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx „xxxxxxx xx prospěch politické xxxxxx“ podřadit.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu podal xxxxxxx (xxxxxxxxxx) kasační xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru. Na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx a státním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx buď xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zrušit §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tedy xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx §24 xxxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x §80 xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx městského xxxxx, xxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx výkonu služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx. 6 Xx 176/2017-96, který xx týkal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušení §48 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x služebním xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nestrannosti xxx xxxxxx služby xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x městský xxxx netvrdili.

Absolutní zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanovený v §47 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. To, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx potvrzeno xxx, že xx xxxx 2002, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že by xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxxxxx stranách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopad xx jejich nestrannost x nezávislost. Xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx tvrdit, xx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jak zachovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx citlivější a xxxxxxxxxxxxxx než §47 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx [xxx např. o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxx sankcionovat xxxxxxx služební xxxxxxxx].

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx otázka xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx v potaz. Xxxxx totiž daná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx by být xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx dubio xxx xxx. Xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx i x xxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozměr, chybějící xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, i chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx porušil §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx čl. 21 Xxxxxxx. Xx xx xxxx finančního xxxxxxxxx xx výši 25 000 Xx, xxx nikdy xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx jde x jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx činnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařazením x xxxxxxx jakkoli xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xx xxxxx služby. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie České xxxxxxxx xxxxxx, xxx x ryze odbornou xxxxxxx, která se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o služebním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX xxxx xxxxx jednají s xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxx o služebním xxxxxx.

Xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x vojáky, xxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx striktně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkaz x nosit xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobnosti xxxxxxxx (xxxx. z podobných xxxxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxxxxx x policejních xxxxxx jako orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavu. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx §47 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx došlo k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx citovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx kategorické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Nepřísluší xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany, nemůže xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx judikaturou. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásady xx xxxxx xxx xxx xxxx namístě, xxxxx tato xxxxxx xx mohla být xxxxxxxxxx například x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což však xxxxx tento případ. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zejména nevznikly xxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx interní xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx politické xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnost xx xxxxxxxx politické xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda se xxxxx x xxxx xxxxxxx, vyzvedávání pošty, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x resortních xxxxxx xxxxxxxxxxx stran.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx zamítl.

Z XXXXXXXXXX:

Xxxxxxxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

[16] Xxxxx čl. 20 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se x xxxx.

[17] Podle xx. 44 Xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx hospodářskou xxxxxxx x právo xxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2; xxxxxxxxxxxx xxxxxx správy a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx právo xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 4; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxx práva uvedená x xx. 18, 19 x xx. 27 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx zákon xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

[18] Xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx politické strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxx vykonávat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

[19] Xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx zákon, xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx.

[20] Nejvyšší xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx argumentací xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx s návrhem xx xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 95 odst. 2 Xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §47 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §24 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x §80 xxxxxx x xxxxxxx x soudcích. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nerovné zacházení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a soudci x xxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxx, xx xxxxxxx x státním xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx zákaz xxxxxxxx xx [xxxx. XXX: xxx soudce xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 v §85 xxxx. 3 zákona x soudech o xxxxxxxx].

[21] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx, „xxxxx xx být xxx řešení věci xxxxxxx“, xx xxxxxxx, „xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx „je xxxxxxxx jeho nevyhnutelná xxxxxxxx a xxxxxx xxx hypotetické xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.10.2000, sp. zn. Xx. XX 39/2000, x. 39/2000 Sb. XX). „Z xxxxx x smyslu (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plyne, že xxxxx, ‚xxxxx má xxx xxx xxxxxx xxxx použito‘, xx xxxxx xxx (xxxx. xxxx ustanovení), xxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) výsledku; xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx, byl by xxxxxxxx před xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiný“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.12.2012, xx. xx. Pl. XX 37/10, bod 18). Je třeba xxxxx, xx xxxx xxxxxx situace, x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení (xxxx. např. usnesení xx. xx. Pl. XX 37/10).

[22] X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, že §47 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx: zakazuje xxxxxxxx x politické straně xx straně xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxxxxx první xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x poměrně xxxxxxx) vazby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu xx formě xxxxxxxx x takové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xx členství.

[23] Xx stěžovatelově věci xxx §47 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x části, x xxx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxxx politických xxxxx, x xxxxxx x xxxxx, v xxx stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx navrhl xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx x §47 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx, xxx kasační) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx x členství x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx stěžovatelovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci (xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx členství xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxx aktivní xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé bez xxxxxx xx xxxxxxxx).

[24] X ohledem na xxxx uvedené xxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v části, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xx smyslu xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách, stanovený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x ústavní xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx nemohly být xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem. Xxxxxx xxxx xxx nutné, xxx se xxxxxxx xxxx x dané xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxx městský xxxx xxxxxx, šlo x xxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx snažil xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx námitky. Xx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx některé xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze tento xxxxxx daný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rozsudku, do xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx nadbytečné xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxx k xxxxxx, že xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx otázky chyběla, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx výrok. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxx.

[25] Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neústavnost §24 xxxxxx x xxxxxxx zastupitelství x §80 zákona x xxxxxxx a soudcích, xx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nejde x ustanovení, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx projednávané věci xxxxxxx xx xxxxxx xx. 95 xxxx. 2 Ústavy a xxxxxxxxxx uvedené x xxxx [21], takže xxx předložení xxxx Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxx prostor ani x xxxxx xxxxxx.

[26] Xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x závěru, xx xx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. zákaz xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxx soud ovšem xxxxxx xxxxxxxxx.

[27] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §47 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx) xxxxxxx není na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 44 Listiny. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx povinnost) xxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xx v xxxx (čl. 20 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx samosprávy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx. Aktivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx x xxxx politické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxx činnost xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx svobodu xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 17 Xxxxxxx, půjde-li x xxxxxxx podporu politické xxxxxx xxxxxx psaného xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (mohlo xx xxx xxxxxxxxx x x nošení xxxxxxxx x výraznými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany). X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x to za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 17 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxx tohoto ustanovení xxxxxxx xxxx být: 1. stanoveno xxxxxxx, 2. opatřením v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3. učiněno xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxx nebo ochrany xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod bodem 1. (tzv. výhrada xxxxxx), z xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx základního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx.

[28] Xxx xxxxx x xxxx 3. xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx cílem, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx do svobody xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx). Xxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x služebním poměru xx snaha xxxxxxxx xxxxxxxxx neutrální bezpečnostní xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxx jsou podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x cíl, xxxxx x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 17 odst. 4 Xxxxxxx opodstatňuje xxxxxxx xxxxxxx projevu. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 20.5.1999, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, stížnost x. 25390/94, xxx 41. Xxx o případ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důstojníka x zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx maďarské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zásah xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx naplňoval xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je x souladu xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxx s xxxxxx občanů xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx disponují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tím xxxxx v Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx země, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxx. „X xxxxxxx xxxxxxx xx se xxxx s nadsázkou xxxxxx, že postkomunistické xxxxx xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx éru Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ (Xxxxx, X. Xxxxxxxxx práva. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, x. 156)

[29] Z xxxx uvedeného xxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 4 Xxxxxxx uvedená výše xxx xxxxx 2., xxxx, xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx policie spadající xxx xxxxxxxx bezpečnost) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obstojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na obecnou xxxxxxxxx zdržet se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ke střetu xxxxx služby xx xxxxx osobními a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jehož nedodržení xxx xxxxx na §42 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projevu xxxxxxxxxxx x čl. 17 Xxxxxxx.

[30] Xxx úplnost xx dále xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxx xx stěžovatelovo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx to neznamená, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxx xxxxx. Podle §80 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxx x soudcích xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx počínat xxx, aby tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhodování xxxxx (xxxx. xxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx s xxxxx obecnou povinností xx xxxxxx mj. xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx seskupení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 5.9.2016, xx. xx. X. ÚS 2617/15, č. 162/2016 Xx. XX, xxx 114). Soudcům xx xxxx xxxxxxxxxx například xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xx programu (xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu XXX xx dne 6.6.2016, xx. 11 Xxx 6/2015-53).

[31] Omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jedné (xxx xxxxxxxxx x §80 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxx u příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx politických xxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru), xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx je snaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xx xx politického boje xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xx, xx by xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či arbitrárně. Xxxxxx poměry výkonu xxxxx x profesí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx za současné xxxxxx nevyžaduje, xxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. způsoby xxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a státního xxxxxxxx xx musí xxxxx xx x xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx „xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx“ xx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zakázána xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebního xxxxx (xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. xx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x mohou být xxxxxxxxxxx). Xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku (xxxx xxxx kraje) xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x soudců x xxxxxxxx zástupců xxxx činnost ve xxxxxxxx politické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x xxxx otázce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí služebního xxxxxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §47 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru

[32] Xx xx xxxx námitky, xxxxx níž xx xxx xxxxxxx §47 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx shodě x městským xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx politické strany xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Dané ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákaz xxxxxxx činnost vykonávat. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vskutku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (rozsudek NSS xx xxx 10.4.2019, xx. 9 As 46/2019-25, xxxx 19 xx 21, v xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákazu xxx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx). Xxxxxxxxx totiž xx právo při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx neutrálními xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dění. Xxxxxxx příslušníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx naznačené xxxx v xxxx [33] xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx věci způsobilá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[33] Xx, že xx xxx xxxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nestrannosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hledisko. Xxxxxx xxxxxxxxxx hledisko totiž xxxxxxx x tom, xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kvalitu xx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxx daný pojem xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxx-xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x postavení příslušníka xxxxxxxxxxxxxx sboru, obsahu xxxxxx, xxxxxx celkového xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx také xxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

[34] Xxxxxxxxxx xx xxxxx mýlí, xxxxx xx domnívá, xx pakliže by xxxx xxxxxxx příslušníka xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x služebním poměru, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, že také xxxxxxxx povinnosti plynoucí x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxx se jednání, xxxxx xxxx vést xx xxxxxx zájmu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ohrozit xxxxxx v nestranný xxxxx xxxxxx, xx xxxxx vést x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx služební xxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxx poměru. Uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxx §42 odst. 1 xxxx. e) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru, neboť xxxxxx patří xxxx xxxxxxxxx stanovené důvody, xxx které musí xxx příslušník xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu x v závažných xxxxxxxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelné. Xxxx xxxxxxxx, že v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx konkrétní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §47 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx, které může xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx osobními x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx služby.

[35] X ohledem xx xx, xx xx xxxxxxx v bodech [40] xx [47] xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx namístě x xxxxxxxx individualizovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx konstruoval xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xx xxxxxxx xxxxxx. Obecně lze xxxxx poznamenat, že xx nikdy xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (x to xxx x xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

[36] Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správní xxxxx xx. 6 As 176/2017-96 a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 24/17, Xxxxxxxx správní xxxx se ztotožňuje xx xxxxxxxx, jakým xx x danou xxxxxxxxxxx vypořádal městský xxxx (xxxx. body 36 xx 39 xxxxxxxx městského xxxxx). Xxx již bylo xxxxxxx x bodě [32] tohoto xxxxxxxx, §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx kategorický. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx principy xxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 24/17 xx xxxxxx k §48 xxxx. 2 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxx navzdory xxxxx xxxxxx x xx xxxx §47 xxxx. 1, kterého se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxx §48 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, že xxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řediteli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx shledáno xxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx normotvorby. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/17 xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x kontextu §48 odst. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (rozsudek xx. 9 Xx 46/2019-25, xxx 21). Xxxx xxxxxx byl x xxxx xxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ze xxx 22.9.2020, xx. xx. X. XX 3376/19.

[37] Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xx xxxxx xxx xxx x důvodu, xx §47 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx správními xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zásada, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx prospěch, se xxxx pouze xx xxxxxxxxxx x nikoli xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx pokud xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx x vyčerpání xxxxx xxxxxxxxx prostředků zůstanou x xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x vině přestupce, xxxx xxxxx xxx xxxxx vinným. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

[38] Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx zásadu xx xxxxx xxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx možné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx přicházelo x xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx zvolen výklad xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxx podstatu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (nález Xxxxxxxxx soudu ze xxx 15.12.2003, xx. xx. IV. XX 666/02, x. 145/2003 Xx. XX). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plyne x xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx upřednostnit xxxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.5.2018, xx. xx. XX. XX 2802/17, č. 99/2018 Xx. XX, xxx 30). Xx xxxx není xxxxxx xxxx posuzované xxxx, xxxxx xxxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alternativy. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nevzbuzuje xxx žádné pochybnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkladu xx strany xxxxx, xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxxx žalovaný, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx je xxxxxx x prvních xxxxx xxxxx.

[39] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx určitá xxxx obecnosti, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx závaznost x sankcionovatelnost (xxxxxxxx XXX ze dne 23.8.2018, xx. 9 Xx 165/2017-45, bod 26). X v xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních pojmů (xxx xxxx. trestný xxx xxxxxxxxxxx dle §358 trestního zákoníku) x xxxxxxx, xx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx spíše xxx uvedené neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmů vyhnout. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx velkého xxxxxx Evropského soudu xxx xxxxxx xxxxx xx dne 27.1.2015, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stížnost č. 59552/08, x xxxx xxxx xxxx jiné xxxxx: „X xxxxxx xxxxxxx systému, ať xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, formulováno xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přizpůsobit se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, jakkoliv je xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ruku v xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx musí umět xxxxxxxxxxx změnám situace (Xxxxxxxx, x. 21906/04, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 12.2.2008, §140). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudům xx xxxxx rozptýlení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx). Xxxxxx xx x právní xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Kruslin xxxxx Xxxxxxx, x. 11801/85, xxxxxxxx xx xxx 24.4.1990, §29). Xxxxxx 7 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkladem, xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s podstatou xxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx […].“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele

[40] Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně toho, xxx xxxx jednotlivá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx „činnost xx xxxxxxxx politické xxxxxx“ xx smyslu §47 odst. 1 xxxxxx o služebním xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx zabývat se xxxxxxx xxx, xxx xxxxx otázku stěžovatel xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vypořádávat.

[41] Městský xxxx x odkazem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.8.2008, čj. 2 Xx 43/2005-79, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 7 xx x. 7 žaloby, xxxxx zněl xxxxx: „Xxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. §47 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx odkazuje xx xx. XXX. Xxxxxxxxx ze dne 26.6.2019 a xx. XX. xxxxxxxx ze xxx 7.2.2020, xxx xx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřil x xxxx, jak xx xxxx x vyjadřováním xx Xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 25.000,- Kč i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx žalovaný odůvodnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dvakrát xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx, a xx xxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx celý spor ‚xxxxx‘ xxx xxx xxxxxxxx rozměr argumentace, xx které xx xxxxxxxx nevědomky xxxxxx.“

[42] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx, že podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx zcela samostatným xxxxx přezkumného xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxxxx xx právní argumentaci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správními orgány xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx vztahu x jeho xxxx xxxxxxxxxxx individualizovanou x xxxxxxxxxxxxxx skutkovou xx xxxxxx argumentaci, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx tato argumentace xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx. 2 Xx 43/2005-79).

[43] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx to, xx xxxx xxxx x poznámce xxx xxxxx, opírající xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. (…)

[48] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxx x xxxx [24] xxxxxx rozsudku xxxx xxxxx, xxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx žaloby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci samé. Xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx nikoli, xxxxx xxx xxxx xxxx nemá vliv xx zákonnost rozsudku xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx žalobu. Xxxxx xx xxx xxxx rozsudku týkající xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx přivodit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozici. Xxxxxxxx x tomu, xx se xxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx jimi xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx správní soud.