Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x x xxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 3984/2020 Xx. NSS x x. 3991/2020 Xx. XXX.

Xxx: M. M. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx se v xxxxx xxxxxxx zabýval xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Během první xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxx objevila xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xx původně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradu zdravotní xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx přípravku Xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nivolumab x xxxxx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 12.1.2022 žalobcovu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx žalobcovy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léku Xxxxxx xxxxxx chemoterapii xxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxx která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění. X výjimečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z jiných xxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx revizní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 16.3.2022. Žalobce xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx, xxxxx rozsudkem xx xxx 20.10.2022, xx. 6 Xx 6/2022-58, xxxxxx žalobu xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, ztotožnil se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx (stěžovatel) xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx chemoterapii xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečná. Toxicita xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečnou okolností, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[8] Xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x) xx výjimečných xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx nehrazené, je-li xxxxxxxxxx takových zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xx tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx: a) xxxxx xx x xxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxxxx; x) xxxxx xx x zdravotní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x) případ xx výjimečný.

[9] Xxxx xxxxxxxxxxxx a žalovanou xxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Nejvyšší xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxxx xxxxx (xxxx III.A), xxxx výjimečností případu (xxxx XXX.X).

XXX.X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnila nesplnění xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxx

[10] Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

[11] Xxxxxx xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx činit xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů x xxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 12.12.2019, čj. 9 Xxx 214/2018-63, č. 3984/2020 Xx. NSS, xxx 33; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.3.2020, xx. 5 Xxx 131/2018-53, bod 53). Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx samozřejmě obstarávat xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx skutkového xxxxx, x xxxxxx nejsou xxxxxxx pochybnosti x xxxxx je dostatečné xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx žalovaná xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x splnění podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§3 xxxxxxxxx řádu).

[12] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx městského xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx bezprostřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx rozsudek xx. 5 Xxx 131/2018-53, xxx 61, xxxxxxx rozsudky XXX xx xxx 30.11.2022, xx. 8 Xxx 111/2021-46, bod 41, x xx xxx 29.11.2019, xx. 5 Xxx 28/2018-58, xxx 27). Xx nevylučuje, xxx žalovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx argumentů xxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x jediné možnosti xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vyloučí možnost xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx §16 zákona o xxxxxxxx zdravotním pojištění (xxxxxx xxxx 31 x 32 napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

[13] Xxx rozhodování o xxxxxx xxx §16 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx třeba xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 5 Xxx 131/2018-53, bod 48, nebo xxxxxxxx XXX xx xxx 21.1.2020, čj. 5 Xxx 228/2019-81, x. 3991/2020 Xx. XXX, xxx 62).

[14] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx splněna i x případě nemožnosti xxxxxxxx xxxxxx hrazeného x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx hrazenému xxxxxx (rozsudek xx. 5 Xxx 28/2018-58, xxx 30, xxx xxxxx xxxxx „jediná xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce“ „xxxxx jistě xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx alergické xxxxxx, xx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx x xxxx 33 xxxxxx; xxx rozsudek xx. 5 Ads 228/2019-81, xxx 60).

[15] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx následující xxxxx.

[16] U stěžovatele xx xxxxxxx x xxxxx setkání x xxxxxxxxx. Xxxxxx byl xxxxx x nádoru xxxxxxx x xxxx 2014, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cyklus xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx let xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxx 2021 v xxxxxx, ze které xx stěžovatel v xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx lékařka xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx předepsaná xxxxxxxxxxxx xx nádor xxxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx především xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovateli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx toxicita xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxx Xxxxxx (xxx xxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx xxxxxx ze xxx 29.9.2021, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xx xxxxx xxxxx, že chirurgický xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx v roce 2013, jedná se xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XXX xx dne 9.11.2021 rovněž založené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx tehdy xxxxx xxxxxxxx 60% xxxxxxx xxxxxx, xxxx. 50% xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x 91% ztrátou xxxxxx xx levém xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx chirurgicky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx dostal xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2014 xxx léčbě xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedla xx xxxxxxxx sluchu x hrozbou úplného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx k toxicitě, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařka).

[17] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x městský xxxx dospěly k xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[18] X xxxx [14] xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku xx x nemožnost xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvodem, xxxx stěžovatel podal xxxxxx x úhradu xxxxxxxx přípravku jinak xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (zhoršení xxxxxxxx funkce a xxxxxx xxxxxxx ohluchnutí). Xxxxx xxxxxx stěžovatelovy xxxxxxxxxx lékařky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro stěžovatele xxxxxxxxx a bezpečnější xxxxxxx xxxxx. Má xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx komplikace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxx xxxxxxx chemoterapie.

[19] Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx léčby“ xxxxxx x na xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x to x pokud xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx léčba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (rozsudky xx. 5 Xxx 28/2018-58, xxx 33, x xx. 5 Xxx 228/2019-81, xxx 60). Ovšem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx složek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx, dle kterého xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky „jediné xxxxxxxx xxxxx“ x xxxx bezpečnosti pro xxxxxxxxxxxxxx žadatele (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §16 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx judikatuře.

[20] Xxxxx xxxxxxxxxx závěru, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx správní soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx názoru Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx jí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

[21] Nejvyšší správní xxxx xxxxxx žalované xxxxx, xx se x rozhodnutí vypořádala x xxxxxxx účinnosti xxxxx xx xxxxxx xxxx, zdali xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinnější x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vypořádala xx xxxxxxxx předloženými ošetřující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx především xx xxxxxx Xxxxxxx 122 (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx nosohltanu xxxxx x xxxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) x XXXX Xxxxxxxxxx (doporučené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oblast xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx kterých má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lék xxxxxxxx 2b, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx účinnost 2x (xxxx vyšší). Xx základě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx požadovaný xxx xxx účinnější xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx (shodně xxxx. xxx 34 xxxxxxxx městského xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[22] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxx připomíná, xx primárním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo, že xxxxxxxxxx léčivo xxxx xxx bezpečnější ve xxxxxx k zhoršujícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Žalovaná xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxx, čímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxx důvodných xxxxxxxxxxx.

[23] X xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx s. 5 rozhodnutí, xx xxxxxx obecně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx dle jejího xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úvahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx patrné, x xxxx podklady xxxxxxxx xxxxx závěr xxxxxx (x studii Xxxxxxx 122 x xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxx opřela xxxxx účinnost xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), z xxxxxxxxxx xxxxx ani není xxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

[24] Xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx nedoplnila. X odůvodnění žalovaná xxxx uvádí xxxxxx xxxxxx xxxx: „Xxxxx x uvedených cytostatik [xxxxx přicházejících x xxxxx xxx xxxxx – xxxx. NSS] xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx odlišuje xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx i xxxx xxxxxxxx“ (bod 16 xxxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cytostatických xxxxx x xxxxx xxxx spíše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přesvědčivosti x xxxxxxxxxxxxx závěrů xxxxxxxx. Xxxxxxxx např. x xxxx 27 xxxxxx: „Fakt, že xxxxxxxx cytostatické léčby (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x léčby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x řady klinických xxxxxx.“ Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx 57, xxx xxxxxx: „Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx checkpoint xxxxxxxxxx [xxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří i xxxxxxxxxxxx požadovaný léčivý xxxxxxxxx – xxxx. XXX] xx xxxx xxxx (xxxxxxx i xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx případně xx xxxxxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, to xx xxx skutečnost, xxxxx se týká xxxxx xxxxxxxx […].“

[25] Xxxxxxx xxxxxx žalované xxxxxxxxx xx námitku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přicházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivých x xxxxx přicházejících látek (xxx 32 rozhodnutí xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nynější xxxx. Xxxx posouzení xxxx měla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx spojení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případu (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx). Odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jednotlivé profily xxxxxxxx, nemůže xxxxxx xxxxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

[26] Z xxxx xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx xx zřejmé, xx stěžovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chemoterapie. Xxxxxxx xxxxxxxx života prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod). Je xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx tohoto požadavku xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx.

[27] Xxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx například xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudek xx. 8 Xxx 111/2021-46, xx kterém Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxxx xx xxxxxx xxx citovaný xxxxxxxx xx. 5 Xxx 228/2019-81 xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx „xxxxx xxxxxxxxxxxx [XXX – pozn. XXX] x xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx Xxxxxx x účinnou xxxxxx nivolumab xxxxxxx x skutečnosti, které xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx […] xxxxxxxxxx neposoudila xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx tím, xxx je xxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.“ (bod 40).

[28] X xxxxxxxxx důvodů xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x důvodnosti prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky, xxx xx stěžovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxx chemoterapií. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX.X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnila xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případu

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx je i xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx nedostatečně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stěžovatelova případu.

[30] Xxxxxxxxxx §16 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx mimořádným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx zdravotní xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxx xx xxxxxxxxxxx takovými xxxxxxxx, že pro xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx by xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli jako xxxxxx xxxxxx (rozsudek xx. 5 Xxx 28/2018-58, bod 32).

[31] X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx především xxxxxx xxxxxx argumentaci. Xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx údajně xxxxxxxx xxxxxxxx vyhovují), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx §16 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx též xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxx (xxxxx pečuje x xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x. 9 xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx opět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele. X xxxx pasáži xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přicházejících v xxxxx xxx chemoterapii x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jak xxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prvé xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[32] Xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx xxx revizní xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví (xxxx 47 xx 49), xxxxxxxxxxxx Úmluvy x lidských xxxxxxx x biomedicíně (x. 96/2001 Sb. m. x.) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx (xxxx 50 až 54). X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (body 57 xx 59) xx xxxxxxxx věnovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovaného léčivého xxxxxxxxx, což je xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx především x souvislosti s xxxxxxxxx jediné xxxxx xxxxx, nikoli výjimečnosti xxxxxxx.

[33] Xx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může odpovídat xxxxxxxx samotného xxxxxxxxxx (xxxxx četnost xxxx xxxxxxxx na území Xxxxx). Xxx to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx žalovaná věnovala xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 61). Nezodpověděla xxxxxx xxxxxxxx otázku, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx onemocnění, xx nikoli (srov. xxxx 60 xx 64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, když uvedla, xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je x xxxxxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxx 44 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v prvostupňovém xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx x. 4 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx „xx populaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

[34] Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx ve xxxx xxxx vícero xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx žalovaná xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měla zabývat; xxxxxxxxx:

- xxx x xxxxxxxxx podstoupenou léčbou xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx přerušena;

- xxxxxxxx xx xxxxxxx;

- xxxxxxxxx onemocnění v Xxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[35] Xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxxx naplnění sporných xxxxxxxx podmínky „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxx xx kasační xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx správní soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§110 xxxx. 1 x. x. x.). X ohledem xx důvody zrušení xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovny. Xxxxx §110 odst. 2 xxxx. x) s. x. x. pak xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

[36] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx možnosti xxxxx“ a „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx odůvodní. Ohledně xxxxxxxx jediné xxxxxxxx xxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiva, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx stěžovatelovu xxxxxxxxxxx stavu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (látek xxxxxxxxxxxx) xx vztahu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx výčtem x xxxxx přicházejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx náležitě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.