Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx je výklad §2958 x. x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xx zdraví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§2958 xxxx xxxxx x. x.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§13 x. z.).

Soud k xxxxxxxxxxxxx bolestného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, odvětví hodnocení xxxx bolesti x xxxxxxxxx schopností xxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx bodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx X této xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynásobí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxx základní náhradu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či snížením (xxxxxxxxxx) podle konkrétních xxxxxxxxx případu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§2957 x. x.) x xxxxxx praxí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 29.1.2020, xx. zn. 23 Xx 420/2019, xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 1 ze xxx 10.4.2019, xx. xx. 31 X 54/2018, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 27.5.2019, xx. xx. 31 C 54/2018, a xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1 x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Obvodní xxxx pro Xxxxx 1 rozsudkem ze xxx 10.4.2019, č. x. 31 C 54/2018-29, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 27.5.2019, x. x. 31 C 54/2018-38, xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 110 000 Xx x příslušenstvím, a xxxxxxx o náhradě xxxxxxx řízení. Xxxxx x následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx 9.10.2015 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nehody xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bylo xxx xxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ní xxxxx §9 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou provozem xxxxxxx. Žalobce xxxxxx xxxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx ohodnocené znaleckým xxxxxxxx xx 85 xxxx podle Xxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 63/2014 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x stanovisek), xxxx xxx „Xxxxxxxx“. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žalovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 21 833 Kč. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx bolesti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2958 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „x. x.“) x xxx xxxx rámec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 110 000 Xx. Podle xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxx oblast xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx duševní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se zásahem xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepohodlí xxxxxxxxxxxxx s pobytem xx zdravotnickém xxxxxxxx x xxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx plynoucím x léčby. Xxxx xxxxxxx stupně považoval xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zohledňující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobu xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pracovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nepříjemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nemajetkové újmy. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §118x x. x. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx újmy, x xxxxx soud xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

2. K odvolání xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.1.2020, x. x. 23 Xx 420/2019-53, potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ztotožnil xx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, ale jejím xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx slušnosti ve xxxxxx §2958 x. x. x xxxxxxxxx xx předvídatelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 x. x. Přes xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s utrpěnou xxxxxxxxx xxxxx (srov. xxx xxxxx xx xxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx §2957 xxxx třetí x. x.), x xx x xxxxxxx, v xxxx xxxx zásahy xx xxxxxxxxxx sféry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx x širším xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx excesivní tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procentním xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §2958 x. x.; xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx posudku xxxxxxx xxxxxx komplikaci, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ani nevyužila xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úrazu (xx. jak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx léčby bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x následné xxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx xx okolnosti, jež xx se xxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx x jeho léčby xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nic xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o jím xxxxxxxxx obavách z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx. Xxxxxx obavy xxxx – xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x pohybového xxxxxxx xxxxx – xxxxxxx x xxxxxxx netvrdil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx je xxxxxx excesivními. Ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x tom, xx byl xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx úrazu xxxxxx xxx bývalé xxxxxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx alespoň xxxxx pomoci dalších xxxx je při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxx žalobce, koho x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx závěr xxxxx xxxxxxx stupně x přiměřenosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcně xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x celém xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje x xxx, že xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkladem xxxxxxxx xxxxxxx vyvažující xxxx xxxxxxxx bolesti xx xxxxxx §2958 x. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých mají xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bolestné, a xxxxx xx jedná x otázku v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nevyřešenou ve xxxxxx §237 x. x. x. Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 1.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 2245/2017. Jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx nejen doba xxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bolest. X důsledku zranění xxx xxxxxxxxx šest xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšel xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběh xxxx léčení. Xxxxxxx xxxxxxxxx bolestného xxxxx Xxxxxxxx nesnímá ze xxxxx xxxxxxxxx zabývat xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx částka xxxx vyvažuje bolesti xxxxxxxxxxx x xxx xx x souladu xx zásadou xxxxxxxxx. X Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx prvního x druhého xxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.2.2016, xx. zn. XX. XX 3122/15). Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx (až 600 eur), s xxxxxxxxxxx xx nezákonnou xxxxx (500 xx 1 000 Kč/den), xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení (15 xx 20 tisíc Xx/xxx) xxxx s xxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničeného při xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx judikatury xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxxx představuje přiměřenou xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozhodl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

5. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění účinném xx 30.9.2017 (xxx xx. XX xxx 2 xxxxxx x. 296/2017 Xx.), xxxx xxx „x. x. x.“.

6. Nejvyšší soud xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx bylo xxxxxx včas, xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §241 odst. 1 x. x. x., x xxxxx xx xxxxxxx xxxx přípustností.

7. Xxxxxxxx směřující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx §238 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.

8. Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx §237 x. x. x. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2958 o. x., xxx dosud xxxxxx x rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodního xxxxxxx dovolacího xxxxx x dovoláním vymezených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dovolání xx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

9. Xxxxx §2958 o. x. xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyvažující xxxx vytrpěné bolesti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vznikla-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx škůdce i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx náhrady xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zásad xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odškodnit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x utrpěnou xxxxxxxxx újmou (xxxx. Xxx obavu xx xxxxxx života či xxxxxxx poškození xxxxxx xx xxxxxx §2957 xxxx xxxxx o. x.), a xx x xxxxxxx, x xxxx tyto zásahy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx popsané x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxx x širším xxxxxx). Xxxxxxxx §2958 x. x. xxxxx xxxxxxx, xx nyní xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx toliko xxxx fyzická xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nárokem xx xxxxxxxxxx bolesti xx xxxxxxx odškodnění xxxxxxx x xxx. širším xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx fyzické, tak x duševního xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 1.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 2245/2017, xxxxxxxxxx xxx x. 7/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx „Xx. xxxx. xxx.“). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx účinnosti xxxxxxx úpravy xxxxxxx x. 40/1964 Sb. x vyhláškou x. 440/2001 Sb., jež xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s léčením xxxxxxxxxxxxx. Tak tomu xxxx prokazatelně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx překročily obvyklou xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 25 Xxx 3228/2014, uveřejněný xxx x. 7/2017 Xx. xxxx. xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx zálibám, xxxxxxxx xxxxxx léků, xxxxxx x xxxxxxxxx zákroků, xxxxx x dalšího xxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nemocničního xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx kategorie xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §2958 o. x. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bolesti xxxxxxxxxx od negativního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Míru xxxxxxxx obtíží je xxxxx zohlednit xxx xxxxxxxxx xxxx bolestného, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxx konečnou výši xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním okolnostem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxx §2957 x. x. (xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 12.2.2020, xx. xx. 7 Xxx 1485/2019, uveřejněný xxx číslem 51/2020 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx, xxxx „Xx. xxxx. tr.“).

11. X xxxxxxxxx od 1.1.2014 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §444 xxxx. 2 xxx. zák., xxxxxx před xxxxx xxxxx, xxxx xx xxx nepočítá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx stanovena, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx úvaze soudu. Xxxx 237 x 238 xxxxxxxxxxx ustanovení §3080 o. x. xxxx též xxxxxxx xxxxxxxx x. 440/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx zjevným xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x důvodové xxxxxx) xxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxx xx bodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, slovy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx praxi xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx přiznat spravedlivou x xxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx požadavku, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentu xx poškození xxx xxxxx hodnoty jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx újem xx xxxxxxxx složitá, xx-xx nemožná. Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx-xx xxxx náhrady určit xxxxxx xxxx kompenzace, xx xx náhrada xxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx. Ani xxxx xxxxxx však nejsou xxxxxxxx definovány x xxxxxx vágnost xx xxxxx srovnatelná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ bolesti xx „xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx“, xxxxx „xxxxxx xxxxxx nikdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ (viz Xxxxxxxx, X. xx Xxxxxx, X. Holčapek, X. x xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2016, x. 324), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přehlíží, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx plná xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stojí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx většinového vzorku xxxxxxxxxxx“ x xx „xxxxx maximalistický princip xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx nemožná“ (xxx Xxxxxx, P. xx Xxxxxxx, X., Dvořák, X, Xxxxx, J. x xxx. Občanský xxxxxxx. Komentář. Svazek X, Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2014, x. 1108-1109), xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé újmě xx xxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxx Xxxxxxx, T. x Melzer, X. xx Xxxxxx, X., Xxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XX. Xxxxx: Xxxxx, 2018, x. 993) a xx „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobnostních xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx exaktně xxxxxxxxxxxxx“ (xxx Xxxxx, X. xx Xxxxxx, X., Výtisk, X., Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2019, x. 3114; xxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.12.2015, sp. xx. X. ÚS 2844/14, bod 47).

12. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úvahou. Xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx zřejmé, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jen xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 x. z. x xx své xxxxxxxx judikatuře xxxxxxxx Xxxxxxx soud [viz xxxx. nález ze xxx 10.12.2019, sp. xx. IV. XX 3500/18, xxxx 19–22, xxxxx xx dne 17.8.2018, xx. xx. XX. ÚS 387/18, (X 138/90 SbNU 259), xxx 19, xxxxx ze xxx 13.12.2011, xx. xx. XX. XX 727/11, (X 209/63 XxXX 431), xxxxx ze xxx 17.3.2010, xx. xx. I. XX 947/09, (X 56/56 XxXX 593)].

13. Xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxx xx roku 2014 xxxxxxx xxxx xxxxx x možností xxxxxxx §2958 x. x. nezávaznou xxxxxxx, xxxxxxxxx jako Xxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxx na zdraví, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pod x. 63/2014 Xx. xxxx. xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x §2958 x. x. připouští, aby xx soudní praxe xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zavádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zčásti využívá xxxxxxxxx etiologicky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x. 440/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx částí xxxx x vyjadřující xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.9.2017, xx. zn. 8 Xxx 190/2017, xxxxxxxxxx xxx x. 39/2018 Xx. xxxx. xx.). Podkladem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znalce x oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při újmách xx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx posudku xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxx, osvědčil x xxxx potřebné xxxxxxxx x byl xxx xxxxxxx obor xxxxxx xx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podrobný, xxxxxxxxxxxxx x pochopitelný xxxxxxxx xxxxxxx, obsahující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 20.9.2017, xx. zn. 8 Xxx 190/2017, xxxxxxxxxxx pod x. 39/2018 Xx. xxxx. xx.). Přehled bolesti xx xxxxxxx xxxxx X Xxxxxxxx. Xxxxxx xx z jednotlivých xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzájemné proporce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx bodový xxxxxx xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nominální xxxx xx xxxxxxxxxx počty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx / vznikla xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx jednoho bodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx stanovil x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxx, xxx ji xxxxxxx.

14. K xxxx xxx xxxxxxx, že x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, měl by xx doporučená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx odůvodnit, x xxx x xxxx se xx xx odchyluje), xxx xxxx pomůcka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx, v xxxxx xx x Metodikou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nebyly vzájemně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x rámci tzv. xxxxxxxxx xxxxxx. Například xxxxx xxxxxxxx ze xxx 25.1.2017, xx. xx. 6 Xxx 1791/2016, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx revue x. 2/2018, xxx xxxxx systém xxxxxxxxxx xx účelem objektivizace x medicínské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újem na xxxxxx. Xxxxxx popsaný x Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§2958 věta xxxxx o. z.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§13 x. x.). Xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vždyť x občanskoprávních sporech xxx x xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 15.12.2021, xx. xx. 25 Xxx 1361/2021).

15. Oba xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o Metodiku x §2958 x. x., xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vycházela z xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx. Xx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx 85 xxxx. Xxxxxxx bolest vznikla x xxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx 256,86 Kč. Xxxxxx obou uvedených xxxxxx xxxx xxxxxx 21 833 Xx, xxxxxx žalovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradila. Xxxxxxx xx domáhá xxxxxxxxx xxxxxxx 110 000 Xx s xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx nejen xxxx xxxxxx, xxx x doba, xx xxxxxx pociťoval xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovat xx xxxxxxxxx xxxxxx. Jako xxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

16. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděné okolnosti xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx bolest x xxxxxx smyslu, až xx následující xxxxxxx. Xxxxxxxxx v řízení xxxxxxx, že v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trpí xxxxxx xxxxxxxx (tzv. xxxx), xxxxx u něj xxxxxxxxxx právě xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vést k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx bolesti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx. xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx svém xxxxxxx neuvádí xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx žalobce xxxxxxxx xxxxxxxxxx od jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přímo x Xxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxx dalšího dovodit, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118a x. x. x. xxxxxx, xxx x prokázání xxxxx tvrzení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xx které xxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3 x. x. x. x xxxxxxx přípustného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vadu xxxxxx [ani xxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. x), x) x odst. 3 x. s. x.] xxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

17. Pokud by xx xxxxxxx dovolatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by oprávněná xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběh xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavy x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vyskytly-li xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx způsobené jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x zvýšily xxxxxxxxxxx zranění xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na zřetel (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xx 20 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, bod XX. Xxxxxxxxx bolesti). Xxxx přípustné, aby xxxx xxx dalšího xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkové xxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx, ať xxx jde o xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2021, xx. xx. 25 Xxx 2843/2020). Xxxxxxxx xx xxxxx dost xxxxx xxxxx, xxx xx osobám s xxxxxxxx zraněním dostalo xxxxxxxx odškodnění, xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx standardním postupem x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx déle x xxxx bolestivější.

18. Naopak xx xxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxx xxxx výtky xxxxxxxxxx, podle kterých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx náhrad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx letu (xx 600 xxx), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (500 až 1 000 Kč/den), xx xxx nepřiměřeně xxxxxxxx xxxxxx (15 až 20 xxx. Xx/xxx) xxxx x xxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx při xxxxxx. Xxxxxx xxx souhlasit, xx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.12.2015, xx. xx. X. ÚS 2844/14, body 56 x 57). Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odčinění je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxx xx hierarchie xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případě xxxx bez xxxxxxx, xxx s xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx než náhrada xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odlišných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx z xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx paušální. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2958 x. x. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx rovněž nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Porovnávat xxxxxxxxxx a nemajetkovou xxxx je již x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Bolest utrpěná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ani xxxxxxxx x odškodněním xx xxxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx považovat x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zcela jiná xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, jde x xxxxx do xxxxxx xxxxx osobnostních práv (xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejistota xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Zároveň xx x xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx 2012 do xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx odborným podkladem xx komplexní medicínsky xxxxxx systematika zdravotních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx a xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x s xxx xxxxxxx změny, představuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxx xxxxxxxxx výchozí xxxxxx, xx které xx xxxx vyjít xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděné xxxxxxx x výší bolestného x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx. Xx závěr xxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxxx právě zaručuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bolest xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx odráží xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznávaných xxxxxx.

19. Z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považoval xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx podle §243x xxxx. 1 x. x. x. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx také xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zrušil xxxxxxxx xxxx xxxxx §243e xxxx. 2 x. x. ř. xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxx xxxx ve xxxxxx §243x xxxx. 1 xxxxx xxxxx věty xx středníkem x. x. x. xx xxxxxxx x §226 x. x. x. xxxxxx právními xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxx xxx dopravní xxxxxx xxxxxx zranění, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 85 xxxx xxxxx Xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 21 833 Xx. Xxxxxxx nepovažoval vyplacenou xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx její rámec xx podanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částky 110 000 Kč.

Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konstatoval xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fyzickou xxxxxx, xxx x určitou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xxxx bolestné xx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxx x obvyklém xxxxxxx života.

Odvolací soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neboť xx x jeho xxxxxx plně xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxx, xx případné xxxxx obtíže v xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx plynoucím x léčby, xxxxxxxxxxx xxx. další xxxxxxxxxxxx xxxx podle §2958 x. z., x xxx xxx stanovení xxxx náhrady nelze xxxxxx xxxxxxxx vodítko x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx §2958 x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.11.2017, sp. xx. 25 Xxx 2245/2017, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 7/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.9.2017, xx. zn. 8 Xxx 190/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2018 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 25 Xxx 3228/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 7/2017 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12.2.2020, xx. xx. 7 Xxx 1485/2019, uveřejněný xxx xxxxxx 51/2020 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2021, sp. xx. 25 Xxx 1361/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2021, xx. xx. 25 Xxx 2843/2020

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 25.1.2017, sp. zn. 6 Tdo 1791/2016

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 10.12.20019, xx. xx.XX. XX 3500/18, X 208/97 XxXX 238

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.8.2018, xx. zn. XX. XX 387/18, N 138/90 XxXX 259

Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 17.3.2010, xx. xx. X. XX 947/09, X 56/56 XxXX 593

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.12.2015, sp. xx.X. XX 2844/14, X 221/79 SbNU 545