Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§21 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, nemohou se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx xxx (§26 xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: č. 3716/2018 Xx. NSS.

Věc: Xxx. Libor Xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx. Libor Xxxxxxx xxxxx kandidovat xx xxxxxx prezidenta republiky xx xxxxx xxxxxx xx dnech 13. x 14.1.2023 (xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxx 25.11.2022). Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jen xxx xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx x Jaroslav Xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Navíc Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxx xxxxxx již xxx 15.10.2022. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny (7.11.2022) xxxx nebyl xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerští xxxxxxxx mu xxxxxxx, xx x xx xxxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxxxxx a xx podpisy xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxxx dne, xxxx xx 8.11. Až xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovateli z xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 24.11. Xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx chtěli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxx, byl pro xxx xxxxxxxx stejný: x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx bránil x xxxxx x xxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx všech xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxx 16.11.2022, xxxxxx x vad však xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[4] Xxxxx není důvodný. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx dodatečně xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.1 Xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx

[5] Xxxxxxxx podal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho kandidátní xxxxxxx) včas, xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx při xxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx 7.11. xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vady: jednak xx chybějící údaj x xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxx doplnit xxxxxxxxx, xx 24.11.), xxxxxx na nedostatečný xxxxx podpisů xxxxxxxx (xxx xxx xxxxxx, xx podpisy musejí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, tedy xx 8.11.). Kandidát xxxxxx, že xxx 18.11. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx, xxx by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx 21.11. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x omlouval xx xx: xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx sbírat x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx 24.11. (X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx záznam.) Xx xxx pro kandidáta xxxx xxxxxxx už xxxxx.

[6] Xxxxxxxxxxxx se xxxxx nevyjádřilo x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx to xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx.

[7] X něj xxxxx, xx kandidátní listina xxxxxxxx trpěla xxxxx xxxxxx: xxxxx zde xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x především nebylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpis nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátorů. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vad xx xxxxx xx 24.11.; xx. tak xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx a xx do tohoto xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxxxxx. Výzva xxxx xxxxxx zaslána xxxxxxxxxxx (doručena xx xxxx xxx 22.11.), xxxxxx vyvěšena na xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx (xxx 16.11.). Za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dnem vyvěšení (§26 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[8] Xxxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx k 16.11. (xxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx to xxxx xxxxx xxxxxxx §26 xxxx. 1) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx je xxxxx (xxx to xx xxx xxxxxxxxx) „xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxx x obsahem xxxxx (x že xx xxx xxxxx xxxxx až xxx 22.11., xxx mu xxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxx). Xxx právní xxxxxx výzvy xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ministerští xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx by teoreticky xxxx xxx zkrácen xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx napravit xx, xx xxxxxxxxxx xx odstranitelnou xxxx – xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxx. To xx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxx x 16.11. sdělilo, xx xx dělat, xxxxx xxxxxxx se nedočkalo. Xxxx xxxx ponechává xxxxxxx otázkou, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx – a xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxx

[9] Xxxxx otázkou xxx je, xxx xxxxxxxx skutečně měl xxx vyzván x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx přesvědčen, xx xxxxxx.

[10] Xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx kandidátní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x §25 odst. 1 x 2 xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx, xxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx senátorů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 58 xxx přede xxxx volby prezidenta, xxx xxxx xxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X §21 xx xxxxxxx, kdy xxx kandidátní xxxxxxx xxxxx a xx xxx xxxx učinit xxxxxxx xxxxx senátorů, xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx petici podpořenou xxxxxxx 50 000 xxxxxx. Ustanovení §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovat, §25 xxxx. 2 xxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[11] X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxx kandidátní listiny x několika xxxxxxx xxxxxxxxx xxx proto, xx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx návrh občana xxxxx xxxxxxxx dostatečným xxxxxx občanů na xxxxxxxxx petici (§21 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Kandidáti x xxxxx skupiny byli xxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nedostatečném xxxxx podepsaných poslanců xx senátorů. Naproti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx x rozhodnutích xxxxx, xx podpisy xxxxxx xxxxxxxxx doplňovat nelze; x xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.12.2012, xx. Vol 8/2012-28, Xxxxxxxxx, a ze xxx 7.12.2017, xx. Xxx 85/2017-78, Xxxxx.

[12] X xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabýval xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 odst. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx). Xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx listiny, xxx xxxxxxxxxx xx x její xxxxxxx. Xxxxxx rozlišení xx xxxxxx xxx xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx časově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejméně 50 000 xxxxxxx. Xxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx petice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxx zákonné xxxxx xxxxx xxxxx petici xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx věci Xxxxxxxxx, xxxx 21 až 23). Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxx x x tom, xx „pod xxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx zařadit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxx“. Xx dále xxxxxxxx: xxxxxx x xxxxxxxxxx vady xx xxxx xxxxx, xxxxx xx navrhující xxxxxxxx, xxxxxxxx xx navrhující xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx podat xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky) a xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxx NSS xx xxxx Světnička, xxxx 21 x 24, x také usnesení XXX ze dne 13.12.2017, xx. Xxx 84/2017-175, Xxxxxxxx, x. 3716/2016 Xx. XXX, xxxx 80 x 85).

[13] Je xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napravovat xxxxxx xxxx, xx usnesení Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx jen na xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a její xxxxxxxx (xxxxx xxxx x zákoně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx toho xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomě xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx x xx uplynutí xxxxx x xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

[14] Nyní před xxxxxx leží otázka, xxx xxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxx navrhovatele x xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Bylo xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx opaku x xxxxxx formulovaným v xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx ve xxxx Xxxxxxxxx. (Xxxxx takto: xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, platí, xx xxxx spočívající x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, protože xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dvacet xxxx xx věcí xxxxxxxx.) Xxxxx xxxx xx třeba zaměřit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx navrhovatelů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poslaneckých xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prezidenta republiky.

[15] Xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidatury, xxxxxxx xxxxxxxxx (byť xxxxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx nejméně 50 000 xxxxxx. (Xxxxxx xx xxx někdy xxxxx xxxxx veřejnost, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx samotní xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx připojené xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx „petice xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx“.) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx mají postavení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávají najevo xxx xxxxxxxxxx politické (xx xxxxxxxx hodnotové) xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx voliče (usnesení XXX xx xxxx Xxxxxxxx, xxx 92).

[16] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxxxxx zákonodárci; xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxx (usnesení NSS xx věci Xxxxxxxx, xxxx 85 a 89). Xxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx listina tak xxxxx že xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxx (xxxxxx) xxxx, xxxxxxxx x podpisů, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx nejsou projevem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stát xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Protože xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx minimálně xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx již xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxx než deseti xxxxxxxx, xxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx a xx, xx se nevykonalo xxxxx, už xxxxx xxxxxx.

[17] Platí, xx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstraňovat xxxxxxxxx, xx xx 50. xxx xxxxx xxxx xxxxx (§26 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx to xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx typu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx – upřesňující xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx příslušnost) xx x navrhujícím xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxx). Xxxxxxxxx xxx i xxxxx, kdy xxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxx xx xxxxx doplňovat xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx – zde x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx řízení jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ani xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Neoznačit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxx xx x podání xxxxxx xxxxx) je stejně xxxxxxxxxxxxxx vadou xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx počet senátorů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výzva x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), kteří xxxx v úmyslu xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx, xx totiž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx výzvu, postupně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx podatelny xxxxxxxxxxxx – jako xx dělají xxxxxx xxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx petiční xxxxx x předvolebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kandidatura, xxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárci v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx být xxxxxxxxxxx x koordinovaným xxxxx (x xxxxx zákon xxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx. S ohledem xx xxxxxx aktu xxx xx navrhovatele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxx už xxxx xxxxxxx návrhu. Xxxxxxxx xx podpisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (pokud x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zmocněnec).

[19] Situace x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx x také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx patrně xxxxxx xxxxxx na xxxxx nejen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx do xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx senátorských xx poslaneckých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxx Xxxxxxxx, xxx 92), xxxxxxx xx xxxxx zákonodárných xxxxx xxxxxxxxx stánky, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx náhodně xxxxxxxxxxxxx.

[20] Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx postupem xxxxxxxxx na funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx to, xxx xx obstaral xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx celou xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx (druhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh v xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podána); xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx v xxxx, xxx už jednomu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nyní xx xxxx soudem xxxxxxx, že nedostal xxx xxx xx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx devět xxxxxxxxxxxx; x tomu xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx šest xxx před xxxxxx xxxxxxxxx lhůty a xxxxxx xx v xxxxx směru xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx – xxx-xx vážný xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele, jak xx xxx, s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx ale xxxxx xxxx rozumnější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxx se x xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxx volba xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx voličům xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x důvěry xxxxx spoluobčanů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kandidovat xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

[21] Xx xxxxxxxxxx xxxxxx každého, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx však (xxxx už xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soukromě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jedné xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (jako xx xxxxxxx občané xx procházce, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx: xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, ale x xx xxxxx nesnižovat xxxxxxx význam xxxxx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxx x náklady xxxxxx

[22] Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx kandidát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx ministerstvo (xxx xxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx sloužit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx poslední chvíli. Xxxxx xxxx návrh xxxxxx.