Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neschválil xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxx §206b xxxx. 3 xx. x., xxxx přípustná xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §314r xxxx. 2 věty xxxxx x třetí xx. ř. se xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §206b odst. 3, §206b odst. 4, §314q odst. 3 až 5, §314r xxxx. 2 xxx. x. 141/1961 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. zamítl xxxxxxxx xxx porušení zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx R. Š. xxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 15.7.2021, xx. xx. 4 Xx 33/2021, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 24.5.2021, xx. xx. 29 X 15/2019.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Vrchní xxxx x Olomouci xxxxxxxxx ze dne 15.7.2021, xx. xx. 4 Xx 33/2021, xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 24.5.2021, xx. xx. 29 X 15/2019, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2021 x budově Xxxxxxxx státního zastupitelství x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupcem Xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxxxxx x obviněným X. X., zastoupeným xxxxxxxx XXXx. X. X., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Ostravě – xxxxxxx x Olomouci x xxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxx x podanou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx Vrchnímu soudu x Xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxx 24.5.2021, xxxxx nepřipouští xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §148 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx xxxxx tr. x., xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ještě v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx připuštěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx mohl xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §149 odst. 1 xx. x., xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ustanovení §206x odst. 3 xx. x. předpokládá xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3 xx 5 x §314x tr. x. xx přednesení xxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

2. Proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 15.7.2021, xx. xx. 4 To 33/2021, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X.

3. Podle ministra xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Olomouci xxx, xx odepřel obviněnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x §314x xxxx. 2 xx. ř. xx xxxxxxx x ustanovením §206x xxxx. 3 xx. ř. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx doznal x xxxxxxx činnosti, xxx xxxxxx je stíhán, x požádal o xxxxxx spolupracujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxx §178x xx. x., xxxxx xx nebyl xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx líčení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ale xxxxxxx, xx xx xxxxxx cílem xxx xxxx xxxxxxxxxx bankovek. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 9.4.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx R. X. x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §175x xx. x. a xxx o xxx xxxxxxxxx protokol. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dne 16.4.2021 xxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxx xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hlavního xxxxxx konaného dne 24.5.2021. Ze strany xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jednání xxx rámec xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu xx xxxxxx §314x xx. x., xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx obhájcům xxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Poté soud xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxx usnesením, xxxx xxxxxxxxxx předloženou dohodu x vině x xxxxxx.

4. Xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §148 odst. 1 xxxx. x), §206x xxxx. 1, 3 x 4 x §314x xxxx. 2 tr. x. x xxxxxxx x xxxx nezákonnost napadeného xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx stížnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx úpravy a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx §175x xxxx. 1 xx. ř. xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o dohodě x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx a xx xx xxxxxxxx xxxxx. Zákonodárce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx přípravného xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §206b xx. ř.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx neexistovala xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodování o xxxxxxxxx xx neschválení xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, v němž xxx probíhá xxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, která xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xxxx xxxxx tr. x. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx obžaloby, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx.

6. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Vrchního soudu x Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx ze xxx 24.2.2021, xx. xx. 5 To 5/2021, rozhodl xx xxxxxxxxx obviněných x xxxxxxx xxxx projednávané Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxx sp. xx. 54 X 10/2016, xxxxxxx podle §149 xxxx. 1 xxxx. a) tr. x. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx xx xxx 5.1.2021, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, x xxx rozhodl, xx xxxxx §206b xxxx. 3 xx. x. xx xxxxxxx §314x xxxx. 2 xx. x. se xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 20.10.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle §268 xxxx. 1 tr. x. vyslovil, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Olomouci xx xxx 15.7.2021, xx. xx. 4 Xx 33/2021, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Š. x ustanoveních §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x §314x xxxx. 2 xx. ř. xx xxxxxxx x §206x xxxx. 3 xx. x., xxxx xxx xxxxx §269 xxxx. 2 tr. x. xxxxxx napadené xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx něj obsahově xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx xxxxx, x xxx dojde zrušením, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx §270 xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona

8. Xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ztotožnil x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x ustanovení §314x odst. 2 xx. ř., xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xx by x xxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podat opravný xxxxxxxxxx a dožadovat xx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx. x. xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxx soud xxxxxxx xxxxxx neschválil xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vrácení xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx přesvědčení xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §206b xxxx. 3 tr. x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3 xx 5 a §314r xx. x. Xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxx, xx xx se xxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 tr. ř. xx vyloučeno xxx xxxxxxx vrácení věci xx přípravného řízení, x to ustanovením §206x odst. 4 xx. ř., xxxxx xxxxx xxx neschválení xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx původní obžaloby.

9. Xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx přezkoumal xxxxx §267 xxxx. 3 xx. ř. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx napadanému xxxxxxxx, a dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

11. X xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §314o xx §314x xx. x. X nich xx stanoven postup xxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na schválení xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v přípravném xxxxxx. Xxxxxxx trestního xxxx provedenou zákonem x. 333/2020 Sb. x účinností xx 1.10.2020 xxxx rozšířena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx x xx xxxx xx podání xxxxxxxx, tj. x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x vině x trestu xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §206x xx. x., xxxxx xx speciální xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx §314o x xxxx. xx. x., přičemž xxxxx §206x xxxx. 3 xx. ř. se xx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §314x xxxx. 3 xx 5 a §314x xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxxx, že soudy xxxx xxxxxx fakticky xxxxxx, xx xx xxxxx postupovat xxxxx §314x tr. ř., xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §206b xxxx. 3 tr. x. použily xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx přisvědčit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §175x xxxx. 1 xx. ř. Xxxxxx o vině x xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx použitelným xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxxxx i právní xxxxxx podle §314x x xxxx. xx. x. Proto xxxx x §175a xxxx. 1 xx. ř. xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx dohodu o xxxx x trestu. Xxxx možné xx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §206x xx. x. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx tento postup xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvního stupně.

13. Xxx xxxxxx, xx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx odlišný xxxxxx x §314r xxxx. 2 xx. x. xxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x odlišný xxxxxx x §206b xxxx. 4 xx. x. xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x trestu předložené x hlavním xxxxxx. Xxxxxxxx nedojde xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (návrhu xx xxxxxxxxxx), xxxx podle §314x xxxx. 2 xx. x. xxxxx xxx usnesením do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxx §206x xxxx. 4 tr. x. xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx původní xxxxxxxx. Xxxxxxx postup xxxxx xx xxxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx x obou zmíněných xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx speciální xxxxxx xxxxx §206x xxxx. 4 xx. x., xxxxx vylučuje xxxxxx xxxxx §314x xxxx. 2 xxxx druhé x xxxxx xx. x. Ostatně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v §206x xxxx. 3 xxxx čtvrté tr. x., xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xx x xxxxxxx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 xx 5 x §314x xx. ř., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Totéž xx xxxx xxxx. i xxxxxxxxxx §314r xxxx. 5 x 6 xx. ř., jelikož x tomto xxxxx xx soud v xxxxxxx líčení xxxxxxxxx xxxxxx úpravu obsaženou x xxxxxxxxxxxx §221 x xxxx. xx. x., včetně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 věty xxxxx xx. x., xxx xx toho xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neboť kdyby xxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stížnost, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tentýž xxxx vyhovět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §206x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx. x., aby x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx v hlavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Takový xxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx, aby xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxx §206x xx. x. (xxx též §206x xxxx. 4 xxxx xxxxxx tr. x.) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §206d xx. x. X xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx třeba xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 4 xx. x.); v xxxxxxx x xx xx xxxxx nebylo, xxxxx xxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx a do xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx obžalobě (xxxxxx xx potrestání) xxxx xx xxxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stížnosti x xxxxxxxxxxx stížnostního xxxxx.

14. X ohledem xx xxxxxxx zde xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §141 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx. x., xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx případech, xxx xx zákon výslovně xxxxxxxxx x jestliže xxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx §206b tr. x., xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §314x xx. x., zákon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx stupně neschválil xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Proto Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení správně, xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx – pobočky x Xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxxxxx a systematického xxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §206x odst. 4 xx. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §314r xxxx. 2 xxxx xxxxx tr. ř. x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx výše, pokud xx sjednána xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, státní zástupce xxxxxx obžalobu xxx xxxxx na potrestání, xxx předloží xxxxx xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x trestu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, nezbývá xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obžaloba (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxxx podána x xxxx xxxx xx základě čeho xxxx další xxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxx xxxxxx. V případě, xxx xx xxxxxx x xxxx a xxxxxx předložena xx x xxxxxxx řízení xxxx soudem, je xxxx již vedeno xxxxxx líčení na xxxxxxx xxxxxx obžaloby xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx proběhlo x xxxxx rozsahu xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohoda o xxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přípravném xxxxxx x x vrácení xxxx do přípravného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byla xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, a xxxx x tomu, xxx xx xxxxx xxxxxx před xxxxxx.

16. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvažovat xxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, konkrétně xxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xxxx xxxxx tr. x. Xxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x existuje xxx xxxxxx x xxxxxx (xxx xxxx. XXXXX, X., CÍSAŘOVÁ, X., XXXXXX, T. x xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 7. vydání. Xxxxx: Wolters Kluwer XX, 2019, s. 44). Xxxxx xxxxxxxxxx, xx se analogické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. X. nelze dospět x xxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx, jelikož postup xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx upraven x xxxxxxxxxx §206b xxxx. 4 tr. ř., xxxxxxx xxxxx toho xx xxxxx §206x xxxx. 3 xxxx xxxxxx xx. x. x hlavním líčení xxxxxxxxx přiměřeně x xxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 3 xx 5 x §314x xx. x. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx pokryta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu x hlavním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, x xx včetně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebyla schválena. Xxxxxxxx k tomu xxx není prostor xxx nějakou analogii, xxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx řízení x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §314o x násl. xx. x., xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx §314r xx. x., se xxxxxxx x souladu x jejich xxx xxxxxxxxxx užitím xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ustanovení §206x xx. x. xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení dohody x vině x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §206x xxxx. 4 tr. x. xx nemůže xxxxxx xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 věty xxxxx a xxxxx xx. x.

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stížnosti xxx porušení zákona x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v době xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx uzavření x xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx §206c x §206x xx. x.) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxx (např. podle §307 x xxxx., §309 x xxxx. xx. x.). Proto xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx stanoví x xxx budou xxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

V.

Závěrečné xxxxxxx

18. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvodů dospěl Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnesením Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 písm. x) xx. x. x §314x xxxx. 2 xx. ř. xx xxxxxxx x ustanovením §206x odst. 3 xx. x. v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X., xxx xxxxxx xxxxxxx spravedlnosti. Nejvyšší xxxx tedy xxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) xx. x. zamítl xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx tak x xxxxxxxxxx zasedání podle §274 odst. 2 xx. x.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesením xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tento soud xxxxxxxxxx dohodu x xxxx x trestu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi státním xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obhájcem x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx líčení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxxx) usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxxx krajskému soudu) xxxxxxxxx věc x xxxxxxx stížností k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jmenovanému xxxxxxxx soudu, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx napadenému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx řízení xxxx soudem v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepřipouští xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 písm. x) xx. x. Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §314r odst. 2 xxxx druhé x xxxx xxxxx xx. x., xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx situace, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx v přípravném xxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx změnit xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx ve xxxxxx §149 xxxx. 1 xx. x., xxxxxxxxx xx xx výrazný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrchního xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vrchní xxxx tím, xx xxxxxxx obviněnému právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení příslušného xxxxxxxxxxxxxx krajského soudu, xxxxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x §314x odst. 2 tr. x. xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §206x odst. 3 xx. x. x xxxxxxxxxx obviněného.

Nejvyšší xxxx jako rozhodující x této xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx proti xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx stupně v xxxxxxx líčení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx §206x odst. 3 xx. x., není xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx se nepoužije xxxxxxxxxx §314r xxxx. 2 xxxx druhé x xxxxx tr. x. Na xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx., xx taková xxxxxxxx přípustná xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xx nepoužije.

Dotčená xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25.8.2021, xx. xx. 5 Xxx 888/2021, uveřejněné xxx xxxxxx 31/2022 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.6.2021, xx. xx. 11 Xxx 582/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 22.3.2022, sp. xx. 8 Xx 7/2022

Xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 24.2.2021, xx. xx. 5 Xx 5/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 8.12.2020, xx. xx. 2 To 89/2020

Xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 4.2.2020, xx. zn. I. XX 1860/19, X 19/98 XxXX 150