Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx bankovní xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, započíst xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má vůči xxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx. Možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx vyplývat x obsahu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 3.4.2019, sp. xx. 23 Co 364/2018.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 6 xxxxxxxxx xx xxx 21.2.2018, x. j. 11 X 80/2016-264, uložil xxxxxxxxxx xxxxxxxx původnímu xxxxxxx (společnosti X. x. r. o. – dále xxx xxx „xxxxxxxxxx X“) xxxxxx 42.996.380 Xx xxxxx x 8,05% xxxxxx z xxxxxxxx xx dobu xx 25.11.2015 xx zaplacení (xxxxx X.) x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částku 3.114.426,50 Xx (xxxxx II.).

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zejména z xxxx, xx:

[1] Xx xxxxxx společnosti C. xxxxxxxx žalovaný dne 27.4.2011 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Š neodvolatelnou xxxxxxxx záruku x. XX-90003410/10, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx část, která xxxxxx xxxxx xxx 42.996.380 Xx, x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X x xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bude obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx díla xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx 11.3.2010 xxxx xxxxxxxxxxx X (xxxx objednatelem) x xxxxxxxxxxx C (xxxx zhotovitelem) [xxxx xxx „xxxxxxx x xxxx“]. Xxxxx k xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx X s xxx, xx banka xxxxxx ověří podpis xx žádosti.

[2] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx 31.8.2015) xxxx xxxxxxxx x. 1 xx dne 1.7.2013 xxxxxxxxxxx xx 30.11.2015. Xxxxxxxxxx xxxxx den xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx předložena xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[3] Xxxxxxx xx dne 18.11.2015 xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx smlouvy x dílo x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 42.996.380 Xx.

[4] Xxx 19.11.2015 xxxxxxxxxx Š xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x. x. (dále xxx „XX“), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[5] XX odeslala xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx originál xxxxx xxxxxxxxxxx X x xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxx 23.11.2015, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X na xxxxx x xxxxxx.

[6] Xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx KB xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurýrní službou xxx 23.11.2015, xxx xx převzala recepční X. X., xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x. x. Xx dispozice xxxxxxxxxx xx zásilka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 24.11.2015.

[7] Xxxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Š xxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx své (xxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx společností Š.

3. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx – odkazuje na xxxxxxxxxx §313, §316 xxxx. 1, §317 x §319 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx xxx xxx „obch. xxx.“) – uzavřel, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx důvodný.

4. Xxxx prvního stupně xxxxxxx xxxxxxxxx, že x ohledem na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (27.4.2011) xx xxxxxx xxxxx účastníků (xxxxxxxx touto xxxxxxxx) xxxxx §3028 xxxx. 3 x §3073 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „o. x.“), x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxx zákoníku (xxxx xxx jen „xxx. xxx.“).

5. Xx xxxxxx x žalobcem uplatněnému xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrům:

[1] Xxxxxxxx si v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výzvu k xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx výzva doručena xxxxxxx službou do xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx text záruční xxxxxxx nevylučoval. X xxx, xx předmětná xxxxxxx se zjevně xxxxxxx xx dispozice xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedené xx xxxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prohlásil, xx výzvu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[2] V textu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 42.996.380 Xx „bez xxxxxxx“. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx §316 xxxx. 1 x §317 obch. zák. „xxxxxx možnosti namítat xxxxxxx proti uplatnění xxxx x předmětné xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xxxxxxxx xxxxx žalovaného xxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxx (včetně kompenzační xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 3.4.2019, č. j. 23 Xx 364/2018-354, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) a uložil xxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xx náhradě nákladů xxxxxxxxxx řízení xxxxxx 299.112 Xx (druhý xxxxx). Xxxxxxxx soud xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx (X. X. x. x.), xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx X) xxxxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxxx (xx dni 1.1.2019) xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nástupnickou společností. X tom, xx x řízení xxxx xxxx pokračováno na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Š. P. x. x., xxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx §107 xxxx. 1 x 3 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx „x. s. ř.“), xxxxxxxxx ze xxx 10.1.2019, x. x. 23 Xx 364/2018-311.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x závěru, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x plnění z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, maje xxxxx xxxxxxx žalovaného, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ohledně (xx)xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x záruční listině xxxxxxxxx námitek, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx či xxxxxxxx (xxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx zkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxx žalobce x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výzvy x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymínil, xx xxxxx pohledávce x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx žalobci (§306 xxxx. 2 x §322 xxxx. 1 xxxx. xxx.), xxxxxxxx však této xxxxxxxx x poměrech xxxx věci nevyužil.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx §237 x. x. x., xxxx xx xx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soud odchýlil xx ustálené judikatury xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení, případně xxx zrušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx tomuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

10. Xx xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxx zaváže zaplatit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. X tomu xxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx záruka xx posílit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx partnera x v xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx věřitel xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx pak xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závěr, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx listině, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxxxx, xxxxxx veškerých xxxxx xxxx. Xxxxxxxx má xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx oprávněna „xxxxxx jednání směřující x xxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xx xxx jedním ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx započtení x xxxxxxx listině xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže bance xxx bránit v xxx, aby (xxxxxxx xxxx je tomu x xxxxxxx xxxxxx – xxx §306 xxxx. 2 věta xxxxx xx xxxxxxx x §322 xxxx. 1 obch. xxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Za xxxxxxxxx xx dovolatel xxx závěr xxxxx xxxxxxx stupňů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx X x plnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xx žalovaného, xxxxxx jednání společnosti X (žádost x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xxx bylo „xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx“ a tuto xxxxxxxxxx xxxxx zhojit xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předmětná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx žalovanému jako xxxxxxxx, xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx seznámením xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx“.

13. Xxxxxxx ve xxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx zaplatí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxx x bez xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx coby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxx x dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, potud podle xxxxxxx xxxxxxxxx polemizuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxx xxxxxx, navíc xxxx xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxx xxxxx společnosti X xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

14. S xxxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx II bod 2. zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx).

15. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx neplatí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. x. x., xxxxxxxxx jen podle §237 x. x. x.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. x. x. xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx odvolací xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx procesního xxxxx, xxx jejímž řešení xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx soudem rozhodována xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

17. X xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §237 o. x. x. jsou především xxxxxx xxxxxxxxxxx ty xxxxxxx dovolatele, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx provedly xxxxx nižších xxxxxx x polemizuje s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx závěru, podle xxxxx v xxxxxx xxxx prokázáno, xx xxxxxxx obsahující výzvu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XX xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 23. xxxxxxxxx 2015, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 24.11.2015.

18. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx o zásadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §132 o. s. x.) xxxx srov. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 17.2.2011, xxx. xx. 29 XXXX 29/2009, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 108/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Ústavního soudu xx xxx 6.1.1997, xx. zn. XX. XX 191/96, uveřejněný xxx číslem 1/1997 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx i xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.9.2017, xx. xx. XXX. XX 3717/16, uveřejněný xxx xxxxxx 179/2017 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

19. X xxxxxx xxxxxx xx xxx právní posouzení xxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx doručení xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nejvyšší soud xxx xxxxxxxxx vysvětlil, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hmotněprávních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xx xx xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxx (§45 xxxx. 1 obč. zák.). Xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx“ je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřítomné xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx právním xxxxxx. Xxxxxx teorie x xxxxxx xxxxx xxxxxxx možností chápe xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx, kdy xxxxx adresát hmotněprávního xxxxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx zásilky. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxx. například rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8.1.2008, xx. xx. 29 Odo 805/2006, publikovaný xxx xxxxxx 104/2008 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 21.6.2006, sp. xx. 32 Odo 1030/2004).

20. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx, že výzva xxxxxxxxxxx Š x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx společnosti X xxxxxxxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx doručena xx adresu sídla xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žalovaného, xxx žalovaný xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pochyb xxx x xxx, xx x záruční xxxxxxx xxxxx stanoven xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx záruky.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx přípustným xxxxx ustanovení §237 x. x. x. x xxxxxx otázky, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxxx“ xxxxxx xx xx stanovené xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z jiného xxxxxxxx titulu. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x daných poměrech xxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

22. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, jež na xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

23. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx touto xxxxxxxx) xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsaženou x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §3028 odst. 3 a §3073 x. z.).

24. Podle xxxxxxxxxx §313 obch. xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx záruční xxxxxxx, jestliže určitá xxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx budou xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxx listině.

Dle xxxxxxxxxx §316 xxxx. 1 xxxx. xxx. xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xx výše částky x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1).

X xxxxxxxxxx §317 xxxx. xxx. se xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, nemůže xxxxx uplatnit xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx dlužník, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx své povinnosti, xxxx o to xxxx požádána xxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí xxxxx, xxx dlužník xxxxxx xxxx závazek, xx xxxxxxxx, xxx když xx xxxxxxx záruční xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §322 xxxx. 1 xxxx. xxx. (1) xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

[1] Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právně xxxxxxxxxx závazek xxxxx, xxxxx je závislý xx existenci zajišťovaného xxxxxxx, jen xxxx xx xxxxxxx z xxxxxx záruční listiny.

[2] Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky (tj. xxxxxx na xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx). Xxx xxxx xxxxx bankovní xxxxxx xx neuplatní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[3] X xxxxxxx vyplývajícím ze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx si x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník. X xxxxxxx xxxxxxx tak xxxx xxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx (xxxx. věřitel xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na dlužníku, xxxx jej žalovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx).

[4] Obsah xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x oprávněného x xxxxxxxx záruky xx xxx xxxxxxxx (xxx) obsahem záruční xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx xxxx. xxxx. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2009, xx. zn. 29 Xxx 2387/2007, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 18/2010 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xx xxx 28.5.2014, sp. xx. 32 Xxx 1730/2012, xx xxx 30.3.2016, xx. xx. 29 Cdo 2171/2014, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 92/2017 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xx xxx 31.8.2016, xx. xx. 32 Xxx 4752/2014, jakož x důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.5.2017, xx. xx. 29 Xxx 1395/2017, xxxx xx xxx 27.6.2019, xx. xx. 29 Cdo 3480/2017.

26. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poměry xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plyne, xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx určující xxxxx samotné xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx prosté xxxxxxxx xxxx, xxx skutečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxx §316 odst. 1 obch. zák.). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ovšem xxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxx na xxxxxx, xxx banka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx námitky a xxxxx ano, xxx xxxxxxxxx jaké.

27. Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listiny xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jak xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 1 xxxx. xxx. (xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxx x z xxxxxxxxxx §317 xxxx. xxx. (ve xxxxxx x xxxxxxxx náležejícím xxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxx samotná xxxxxxx listina (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx záruční xxxxxxx xxxxxxxxx).

28. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je poskytnout xxxxxxxx jistotu, xx xxxxx xxx splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) částku xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxxx, xx nichž bude x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx námitky xxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx v xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xx xxxxxxxxxx x xxxx nevyjímaje), xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx práva xxxxxxx x x jakém xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx dokonce (xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx) xxxx plnit „bez xxxxxxx“, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx očekávat xxx xxxxxx, xxx že xxxxx svému závazku x xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx bankovní xxxxxx (xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx částky) započíst xxxxx pohledávce věřitele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx rovněž pominout xxx xx, xx xxxxxxxxx pohledávek nelze xxxxxxxxx za „xxxxxx xxxx“ způsob xx xxxxx xxxxxx xxxxx (x tomu xxxx. xxxx. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.2018, xxx. xx. 29 XXxx 85/2017, uveřejněného xxx xxxxxx 116/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) x že xxxxxxxxxx se stranám xxxxxxx xxxxxxxxx žádného xxxxxx, natož xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx využitelné x xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxx (v xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx.). Xxxxx-xx xx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ (xxxx by xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx) xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxxx xx xx bankovní záruka xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x účelu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxx, xxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovní záruky x místo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) argumentovat xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §306 xxxx. 2 xxxx. zák.). Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §322 xxxx. 1 xxxx. zák. lze xxxxx vykládat xxx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx ustanovení, x xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx) právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx §306 xxxx. 2 xxxx. xxx. (xx zřetelem x výše xxxxxxxx) xxxxxx xxxx.

31. Xxxxxxxx xxxx xxxxx uzavírá, xx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx vystavila xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx bance z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vůči xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx titulu. Možnost xxxxxxxxx vzájemných pohledávek xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx vyplývat x obsahu záruční xxxxxxx.

32. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx, x xxxxxxx existenci u xxxxxxxxxxx dovolání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zamítl [§243x xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x.].

Xxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 42 996 380 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx částce xxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na výzvu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx listiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x konstatoval xxx, xx xxxxx xxxxxxx xx důvodný.

K xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že nevymínil-li xx žalovaný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými by xxxx bankovní záruka xxxxxxx xx do xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyššímu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx, která vystavila xxxxxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahu zaplatit xxxxxxxx „bez xxxxxxx“ xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxx, může xxxxx xxxxxx (zaplacení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávku, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.3.2009, xx. zn. 29 Xxx 2387/2007, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 18/2010 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.3.2016, xx. zn. 29 Xxx 2171/2014, xxxxxxxxxx xxx číslem 92/2017 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.2018, sen. xx. 29 XXxx 85/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 116/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.1.2006, xx. xx. 32 Xxx 1143/2004, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 90/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.8.2016, xx. xx. 32 Xxx 4752/2014

Rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 28.5.2014, sp. xx. 32 Cdo 1730/2012

Usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.5.2017, xx. xx. 29 Cdo 1395/2017

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.6.2019, xx. zn. 29 Xxx 3480/2017