Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx lékař x nezletilého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasí a xxxxxxxxx xxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxx proti Xxxxxx-19) xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx očkováním xxxxx nepodléhá schválení xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxx na schválení xxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx F. xxxxx xxxxxxx.

1. Návrhem xxxxxxxxx soudu dne 25.10.2021 se xxxxxxxxxxx xxxxxxx schválení vyslovení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx X., kterou nezletilý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx dokazování xxxxxxxxxx xxxxxx (dřívějšími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávou) x dospěl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 29.3.2021, x. x. 40 X 42/2009-563, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X., xxxxx xxx rodiče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxx MUDr. X. X. X. xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xx očkování xxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx ust. §934 odst. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxx. xxx.“) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx záležitosti xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X právnímu xxxxxxx poručníka, x xxxxx schází xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx.

6. Podle xxx. §100 odst. 1 xxx. xxx. xx-xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx nezletilého, který xxxxxxx čtrnáct xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, třebaže xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx soudu. Xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx zákroku xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx její xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxx xx podstatnými xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx záležitosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Týká se xx tedy i xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dítěte o xxxxxx xxxxxxxxxx, volby x xxxxxx povolání, xxxxxxx xxxxxxxx zákroky, xxxxxxxxxx pobyt v xxxxxxxxx, změnu státního xxxxxxxxx, xxxxx jména xx xxxxxxxx, souhlas x xxxxxxxxx xxxx. (x xxxx xxxxx xxxxxxxx Hrušáková, X., Xxxxxxxxxx, Z., Xxxxxxxxxxx, X. a kol. Xxxxxxxx zákoník XX. Xxxxxxx právo (§655-975). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2014, s. 1201).

8. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx soud xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezletilého vakcínou xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxx) – xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx xxxxxxx, xxxxx souhlas poručníka xx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

9. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cílené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxxxx očkování xx xxxxxxxxxx nejedná o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zásadně xxxxxxxxx xx běžný léčebný xx xxxxxxx zákrok xx smyslu ustanovení §934 odst. 1 xxx. xxx.

10. Z xxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx-19, a xx x xxxx xxxxxxxx 15 xxx. X xxxx xxxxxxxx 16 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx očkování xxxxx Xxxxx-19 (x xxxxxxxx osob x xxxxxxxxx postižením) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uděluje xxxxx xxxxxxxxx. U xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uděluje xxxxxxx xxxxxxxx, pěstoun xx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx „Informace x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“). X z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx-xx xxx nezletilý xxxxxx 16 let xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se jednat x xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Pouze x xxxxxxxxx, xxx by xxxxx ke kolizi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx poručníkem) a xxxxxxxxxx (xxxx. nezletilý xxxxxx 14 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx nepovinném xxxxxxxx xxxxx) nebo xxxx xxxxxxxxxx x lékařem (xxxx. lékař xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxx), xxx xx xx xxxxxxx x rozhodování poručníka x neběžné záležitosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxx §100 xxx. xxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxx neshledává x xxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx očkování, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxx nebrání, xxx xx xxxx x x xxxx souzené xxxx, xxxxx xxx xxx. xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx zákrok, xxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poručníka xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxx jako nedůvodný x xxxxx rozsahu – tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxx (xxxxx I).

Anotace:

Navrhovatel (xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vysloveného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx chřipce xxxxxxxxxxx.

Xxxx prvního stupně xxxxx poručníka xxxxxx x xxx, že x této xxxx xxxxxxxxx souhlas vyjádřený xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx, že x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jelikož xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxx vakcíny xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx léčebný xx obdobný zákrok xx smyslu xxxxxxxxxx §934 odst. 1 x. x. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x ve vztahu x očkování proti Xxxxxx-19, neboť toto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 16-ti xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx v xxxxx případě nejde x závažný xxxxx xx xxxxxxx integrity. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx