Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry; xxxxx xxx neučiní x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickou xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) podle §123 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx což xx xxx xxxxxx xxxxxx.

XX. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle §123 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Naopak x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nemá xxxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxxx xxxxx usazená x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx online xxxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxx bez dostatečně xxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 95/2017 Xx.; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.9.2009, Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx (C-42/07) x xx xxx 8.9.2010, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Ltd (C-46/08); xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.11.2003, Xxxxxxxx x xxxxx (X-243/01), xx xxx 3.6.2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx (X-203/08), ze xxx 30.6.2011, Xxxxxx Xxx (X-212/08) x xx xxx 22.6.2017, Xxxxxx International Xxx. (X-49/16).

Xxx:Xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx internetových hazardních xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx ze xxx 12.8.2019 zamítla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx X. stupně“) xx xxx 6.9.2018, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 30 000 000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §123 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dopustila xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxx, neboť xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) jackpotcitycasino.com xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10.2.2017 xx 16.5.2017 xxxxxxxx hru xxx obchodním xxxxxx XxxxxxxXxxx [xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx];

x) xxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 16.5.2017 xxxxxxxx xxx xxx obchodním xxxxxx XxxxxxxXxxx .

Xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxxxx zejména z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx 10.2.2017, x xxxxxx xxx xxx 28.4.2017 xx xxx 2.5.2017 x xxx 16.5.2017), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vydaný xxxxxx xx xxx 31.5.2017. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozpor x unijním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dříve xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 56 SFEU x nová právní xxxxxx – tedy xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2017 xxxxxxxx zákon x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxx“), xxx neumožnil xxxxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shledala xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx podle §156 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zamítla x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.12.2020 xxxxxxx, kterou Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odkazem xx §78 xxxx. 7 x. x. x. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx obsahu kasační xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x otázkami xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx volného pohybu xxxxxx uvnitř Xxxx xxxxxxxxxxx x xx. 56 XXXX xxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxx; mezi xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hráčstvím. Tuto xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx namítala xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x posléze i x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxx x xxxx xxxxxx xx obdobné, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx dovolávala toho, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nedůvodně rozlišuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her disponujícími xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedisponovali x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx působící (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozu xxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx povolovacího xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx provozovatel) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxx. Xx xx xxxxxxxxx nestalo x xxxxxxxxx xxx netvrdila, xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobkyně xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxx neučinila, xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x (xx)xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx neudělení povolení, xxxxxx x xxxxx xxxxxx směřující xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx shledána vinnou xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx legisvakanční xxxx xxxxx než 180 xxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x tomu, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, jehož xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhlášek xxxxxx vydána xx xxxxxx účinnosti xxxxxx x hazardních xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria, xxx xxxx potenciálním zájemcům xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx získat xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnou přílohou xxxxxxx.

Xx vztahu k xxxxxxx xxxxxx městský xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nenaplnila znak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx dána podstatou xxxx xxxx; k xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 14.2.2017, xx. xx. Xx. XX 28/16, č. 95/2017 Xx., x němž xxxx popsána rizika xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx děti xx xxxxxxxxxxx hráče, horší xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanění). Xxxxxxxx městský xxxx xxxxxxxxxx, že žalovaný, xxxx. xxxxxxx orgán X. stupně, přistoupil x uložení xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx žalovaného x xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xx k zajištění, xxx xxxxxxxx xx xxxxx x bydlištěm x XX. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx internetovou hazardní xxx, xxxxxxx xxxxxx xxx srozuměna, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, za xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx městský soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx za správní xxxxxxx (xxxx přestupky) xx děje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx, aby xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x účelů xxxxxx x hazardních xxxxx x xxx městského xxxxx xxxx možno xxx tomto xxxxxxxxx xxxxx x ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx závažnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xx je licencována xx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxx, xx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přístup xx hře hráčům x XX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx a xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx (x) xxxxxx diskriminační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, včetně (xx)xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x (xx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu k xxxxxxx řízení.

Ad (x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stěžovatelka nejprve xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jurisdikcích. V Xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozování hazardních xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právem XX. X xxxxxxxx xxxx bylo všeobecně xxxxxxxxx, že xx xx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 56 XXXX x její xxxxxxxxxxx v XX xxxx považováno za xxxxxxx. Xxx 1.1.2017 xxxxx účinnosti zákon x hazardních hrách x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x komplexní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hazardu x xxxxx mj. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hazardních xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tento xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, jakým xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, neumožňoval zahraničním xxxxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovatelů xxxxxxxx. Stěžovatelka xxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hazardních hrách xxx, aby od 1.1.2017 mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxx činnosti. To xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx což jí xxxx uložena xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přitom xxxxxxx xx úvaze, xx xxxxxxxxxxxx nepodala žádost x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx hazardních xxx podle §86 x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hypotetická.

S xxxxx závěrem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx české xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v XX již před xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nadále provozovat xxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po xxxx xx 6 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelé, kteří xxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx čl. 56 SFEU, xxxxxx xxxxx neměli x xxx xx na xx uplatnit stejný xxxxx jako xx xxx. prvožadatele. X xxxxxxx xxxxxxx bylo xx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na nelegální xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nedisponují xxxxxx licencí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. A xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx hrách možné. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx tato xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx §133 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx udělení základního xxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxx nebylo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výhradně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx x nedobrovolnému xxxxxxxxx její činnosti x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx základny; ta xx totiž xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§139 xxxx. 6) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získat nemuseli. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvrzení stěžovatelky, xx xxxxx případ xx xxxxxxx aplikovat xxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx; srov. zejména xxxxxxxx xx dne 6.11.2003, Gambelli a xxxxx , X-243/01 x další a xxxxxxxx xx xxx 22.6.2017, Unibet Xxxxxxxxxxxxx Xxx. , X-49/16, xx které stěžovatelka xxxxxxxxx už x xxxxxx, ale xxxxxxx xxxx xxxxxx přenositelnost xx danou xxx xxxxxxxxx.

Xx (ii), xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 28/16, v xxxx xx však xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx shodného jednání. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx upravujících blokaci xxxxxxx, xx nichž xxxx provozovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hry. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xx je potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xxxxxxxxxx konců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx je dosáhnout xx největšího xxxxx, x xx x xx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezletilým xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států EU.

Žalovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx navrhl, xxx xx Nejvyšší správní xxxx zamítl. Xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava byla xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx právem. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx sledována xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x bylo by x rozporu x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx výklad xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx etablované xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx povolení, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti, x těmi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx XX xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 56 XXXX. Xxxxxxxxxxxxx provozovatelé xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, proto xx vyloučeno, aby xx xx nové xxxxxx úpravy, xxxxx xx iure xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxxxx opět na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatelé. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) žalovaný xxxxxxx xx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx na danou xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx české x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxx xxxx právní xxxxxx jsou v xxxxxxxx stejné x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxxxxx internetovou xxxxxxxx xxx xxx povolení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx protiprávní xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pokuty; její xxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her x x ní xxxxxxx nemožnost regulace xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hazardních xxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx srovnání xxx xxxxxxxx uvedl, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 50 000 Xx xx 500 000 Xx; xx věcech nejzávažnějších xxxxxxxx, jako je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx i xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx uloženy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

X replice xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx judikatura Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx aplikovanou právní xxxxxx xx diskriminační. Xxx stěžovatelky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxx žádajícím x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx disponujícími xxxxxxxxx xxxxx zákona x loteriích. Xx xxxxx stěžovatelka xxxxxxxxxx, xx je řádným xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx hazardních her x xxxxxxxx státě XX, což xxxx xxx zohledněno xxx xxxxxx výše pokuty; xxxxxxxx xxxxxxx shora xxxxxxx srovnání xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zamítl.

Z XXXXXXXXXX:

[20] Podstata věci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30 000 000 Xx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx provozovala xxxxxxxxxxxx hazardní xxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx x technickou xxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx sporná. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

XX. x) K xxxxxxxxxxxx a (ne)možnosti xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

[21] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx za nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxx, xxxxx xx významně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

[22] Původní xxxxx x xxxxxxxxx (xx 31.12.2016) xxxxxxxxx – xx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxx xxx vydáno xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ovšem xxxxxx možno xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §4 xxxx. 4 xxxxxx x loteriích). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který zrušil xxxxx o loteriích, xxxx (od 1.1.2017) xxxxxxxx xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxx xxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru [§6 xxxx. 1 písm. x) bod 1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx]. Xxxxxxxx zpráva x návrhu xxxxxx x hazardních xxxxx xxxxx posun xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu Evropské xxxx (xxxxxxxx tisk x. 578/0, xxxxxxxx xxxxxx, II. xxxxxxxx xxxx, k §6, 7. xxxxxxx období 2013–2017)

[23] X tomu xx nutno xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx za druh xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (bod 25 xxxxxxxxx). Jednotlivé xxxxxxx xxxxx tak xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot stanovit xxxx své xxxxxxxx x vymezit xxxxxxxxxxx xxxxxx x prostředky xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x primárním xxxxxx XX. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx ve xxx xxxxxxx čl. 56 XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx pro státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx usazeni x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxx, než xx xxxxxxx příjemce xxxxxx.

[24] Xxxxxxxxxx xx. 56 SFEU není xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx svobodu xx xxxxx omezit, lze-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 52 SFEU, xx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X daném případě xx relevantním důvodem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a snaha xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nezastavitelný xxxxxxxxxxxxx vývoj (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx internetu), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách (sněmovní xxxx x. 578/0, xxxxxxxx zpráva, X. xxxxxx část, xxx 1. 5. anebo XX. xxxxxxxx xxxx, x §1, 7. xxxxxxx období 2013–2017).

[25] X xxxxxxx xx xxxxxxx společenská xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxx, členské xxxxx EU xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx povolovací xxxxxx xxxxxx x povahy xxxx xxxx omezuje xxxxx pohyb xxxxxx. X rozhodovací xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx hazardu), xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx bývá akceptován, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyhovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x z ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.6.2010, Xxxxxxxx Exchange Xxx , X-203/08, xxx 50: „ X ustálené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx předchozího xxxxxxxxx povolení přípustný, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx objektivních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx meze, xxxxx xx zabránily xxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (rozsudky xx xxx 17. xxxxxxxx 2008, Xxxxxx x. Xxxxxxx, C-389/05, Xx. xxxx. x. X-5397, bod 94, x xx dne 10. března 2009, Xxxxxxxxx, X-169/07, Xx. xxxx. x. I-1721, xxx 64). […]“

[26] Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx podmiňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx rovněž xxxxxx xx. 56 XXXX. Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx internet xxxx totiž stále xxxxxx; x xxxx xxxx. rozsudek Soudního xxxxx xx xxx 30.6.2011, Zeturf Xxx , X-212/08, xx xxxxxxxx xxxxxxx senátu Xxxxxxxx dvora xx xxx 8.9.2010, Carmen Xxxxx Group Ltd , X-46/08, v xxxx xxx internet xxx x sobě xxxxxxxx kvalifikován xxx xxxx „ určitý xxxxx “, kterým xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (bod 100).

[27] Xxxxxxxxx právní xxxxxx – xxxx xxxxx o xxxxxxxxx – xxxxxxx online xxxxxxxxxxx loterií x xxxxxx podobných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx bylo využití xxxxxxxxx velmi xxxxxxxxxx x nebylo realizováno xxxxx dvou xxxxxxxxx xxx, a sice xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx her (xxxxx xxx Xxxxxx, X., Xxxxxx, X., Malíř, X. Právní xxxxxxx xxxxxxxxxx her . Xxxxx: Wolters Kluwer XX, 2018, xxx. 7. 1, x. 71). Ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx nijak systémově xxxxxxx, xxx xxx xxxxx vysloveně xxxxxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxxxx změnilo přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx – x to xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx – ale xxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[28] Xxxxx x hazardních xxxxx xxxxx působnost xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx-xx xxx i jen x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx na osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§2 odst. 2). Podle §73 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxx v §3 xxxx. 2 písm. x) xx f) xxxxx zákona, xxxxxxxxxx-xx xx povaha těchto xxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx zákonné podmínky.

[29] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o hazardních xxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx, xxxxxxx xxx o xxxxx x druhů xxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – xxx §85 xxxx. x) xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx , kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxxx hry. X xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx (xxxxxxxx) na xxxxxxx xxxxxxx.

[30] Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx.; xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dobu 6 let. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx §87 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxx xx následek diskriminaci. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx nimi xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx už xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x tím, xx x xxxxxx xx právní úprava x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[31] Xxxxxxxxx xxxxx právní úprava x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2017 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxx tak xx xxxxxxxx datu xxxxxxx xx xxxxx XX nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hru xxx povolení s xxxxxxxxx xx xx. 56 SFEU a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxx, xxxxxx xxxx to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx x novým xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. žadatelům x xxxxxxxx povolení, ale x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[32] Xxxxxxx noví žadatelé – xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx – xxxx x zákoně x xxxxxxxxxx hrách xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodu xxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx domácí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – x xxxxxxxxxxx shledal xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx nejpozději 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxx §136 xxxx. 9 zákona x hazardních xxxxx; xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx „ xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxx xxxxx řadu xxxxxx xxxxxxxxxx, mohla xx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolením xxxxx zákona x. 202/1990 Xx. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx značné xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistotu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 6 let xxxx xxxxxxxxx, navíc také xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx doby trvání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy “ (xxxxxxxx xxxx x. 578/0, xxxxxxxx xxxxxx, XX. xxxxxxxx xxxx, x §135, 7. xxxxxxx období 2013–2017).

[33] X xxxxxxxxxx xx xxxxxx snaha xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx jedné xxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx straně xxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dobré xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx projevů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je x xxxxxx pohledu xxxxxx xxxxxx opravdu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, že xxxx právní úprava xxxxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám [§6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1. xxxxxx x hazardních xxxxx]; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hazardní xxx, xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

[34] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx internetového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daný xxxxxxxxx právem XX (xx. 56 XXXX) xx xxxxxxx se xxxxx popsanými nedostatky xxxxxx x xxxxxxxxx; xx odstranil nyní xxxxxx x xxxxxx xxxxx x hazardních xxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx respektovala x své podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx domácími a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zákona x hazardních xxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx podotknout, xx xxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[35] Obecně xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx diskriminační x x xxxxxxx x ústavním pořádkem (xxxxxxxxx rovnosti), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozumné xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx situace. Xxxxxx x xxx, co xx xxxxxx, xxxx. xx xx x xxx srovnatelné, xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účelem, xxx xxxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxx x xxxxx [xxxx. Bobek, X. Boučková, X., Xüxx, X. (xxx) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx . 1. Xxxxxx. Xxxxx : C. X. Beck, 2007, xxx. I. 3.1.1., x. 12.]. Xxxxxxxxx xx nyní xxxxxxxx xxx se proto xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a veřejného xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxx způsobilost xx xxxxx xxxxx x domácích xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx úspěšně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x České xxxxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxxxxx xxxxxxx dovolávat xxx diskriminace oproti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokračovat x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx mít xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[36] Xx uvedeném nic xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx – xx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx EU xxxxxx xxxxx x regulaci xxxxxxx na jejich xxxxx x poskytuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx omezování xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxx xxxx x xx věci Xxxxxxxx x xxxxx , X-243/01, v xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sázkové společnosti x unijním právem. Xxxxxx dvůr xxxxxxxxxxx, xx „ xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x společenského xxxxxxx “ (xxx 63). Xxxxxxxx dodal (xxx 71): „ Xxxxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx účasti x nabídkových xxxxxxxx xx udělení koncese x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx události xxxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx zahraniční. Pokud xx tomu xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritérium xxxxxx xxxxxxxxxxxx. “

[37] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx souvislosti xxxxxxx, xx x xxxxxx x hazardních xxxxx xxxx xxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stejné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx by xx x xxxxx mohly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůbec nejde x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x případě Xxxxxxxx x další , ale x xxxxxx již zmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dřívějšího xxxxx xxxx, xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx činnost x XX xxxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. 56 XXXX).

[38] Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx Xxxxxxxx x xxxxx , C-243/01, je xxxxx nepřípadný, xxxxxxx xxxx její poukaz xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.6.2017, Xxxxxx International Xxx , X-49/16. X xx xx xxxxxxx – xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx – x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx Soudní dvůr x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx maďarskou právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx: „ Článek 56 XXXX xxxx být xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx brání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx, x kterou xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zavádí xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. “

[39] Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx diskriminační; nijak xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usazenými x xxxxxx členských státech. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx EU mohla x měla o xxxxxx základního povolení xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx (internetové) xxxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx na xxxx xxxx a xxxxxxxx nemůže xxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

[40] Základním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxxx xx provozování xxxxxxxx xxx x rozporu x §7 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx soustředěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxx [xxx písm. x)] xx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxx stěžovatelce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx-xx xx post xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxx soud x napadeném rozsudku.

[41] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx městského xxxxx x xxxxx xxxxx souhlasí – xxx připouští, xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x hazardních xxxxx, xxxx poměrně výrazné x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nemusel xxx úplně xxxxxx. X xxxx to xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxx subjektivně xxxxxxx, xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provozování xxxxxxxxx xxx xxxx objektivně xxxxx.

[42] Více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxxx x xxxx, xxx xx stěžovatelka xxxxx x xxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxx x přizpůsobit se xx, považuje Nejvyšší xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x hazardních xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §86 xx §89 x xxxxxxx), která nabyla xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx vyhlášení (15.6.2016) – a to xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx základního xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx přechod xx novou právní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost, xxx tvrdí x xxxxxxx stížnosti, kdyby xx požádala x xxxxxx základního xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §133 zákona x xxxxxxxxxx hrách) xxxxxx připravena včas, xx což xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokument – xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxxx stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx něhož také x xxxxx xxxxxxxxxxx (x podrobnostech viz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s. 26) Xxxxxxxxxxxx xxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx měla možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x požádat x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx o odborném xxxxxxxxx a provozuschopnosti; xxxxxx osob pověřených x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxx zveřejněn xxxxx x xxxx 2016 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[43] I xxxx xxxxxxx průvodní xxxxxx, které x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxx hazardu, xxxxx xxxxxxxx z xxxx, xx by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx stěžovatelka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx činnosti xxx tohoto povolení. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx internetovou xxxxxxxx xxx xxx povolení x po 1.1.2017, xx xxxxxxxxxx vyhovovala, xxxxx nevyhovovala x xx xxxx xxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx za xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pokuty.

IV. xx) X xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx

[44] Xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx uložená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx – x xx xxxx krajní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zájmů a xxxxxx, xx nichž xxxxx zákon xxxxx; xxxx xxxx především xxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dopadu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx právě xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatelka xxxx xxxxxx systému xxxxxxxxx. X xx 1.1.2017 xxxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxx internetovou xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx závažného xxxxxxxxx deliktu, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výší xxxxxx; xxxxx §123 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx o hazardních xxxxx xx xxxxx xxxxxx 0 Xx xx 50 000 000 Xx.

[45] X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxx, xxx správní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 000 Kč, xx. v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxx (60 %), x jakkoli se xxxx částka xxxx xxxx xxxxx vysoká, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxx protiprávního xxxxxxx.

[46] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx něhož správní xxxxxx dostály všem xxxx xxxxxxxxxxx plynoucím xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pak způsob xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxx. §129 xxxx. 2 xxxxxx x hazardních xxxxx. Xxxx ustanovení xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.7.2017 xxxxxxx x v souvislosti x reformou xxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeno §37 x xxxx. zákona x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, nicméně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nutno zohlednit, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx určení xxxx pokuty, žádné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

[47] Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx poukaz xx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 14.2.2017, xx. xx. Pl. XX 28/16, x. 95/2017 Xx., je xxxxx připustit, že x xxx nešlo x xxxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxx norem – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž zrušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepovolených hazardních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděnou xxx xxxxxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxx „ xx xxxx “, xxxxxx xxxxx vystihuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je „ (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nebezpečnější, x xx xxx xxx, že se x internetovým hrám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze připojit x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx snadno x xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, hry probíhají xxxxxxxx a xxx x xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx často unikají xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx v xxxxxx zemi, kde xxxx xxxxxxxx, xxx x v xxxx, xxxxx xxxx provozovány. Xxx, xx nepodléhají xxxxxxxx ani xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx neomezují xx xx věku, xxxxxx xxxxx apod. - xxxx xxxx xxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx “ (xxx 25).

[48] Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „ kanálu “ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx může xxxxxxxxx zvyšovat společenskou xxxxxxxxxxxx, xxxx. škodlivost xxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx, xxx plyne xxxxx x judikatury Xxxxxxxxx xxxxx, ale x Xxxxxxxx xxxxx – xxxx. xxxx. xxxxxxxx velkého senátu xx dne 8.9.2009, Xxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Ltd , X-42/07, xxxx xx něho xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx , C-46/08, x němž Soudní xxxx poznamenal, „ xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx odlišná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx podvody, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx […]“ (xxx 102). Xxxxxxxx uvedl, „ xx xx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx neexistence xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxx nabízeným na xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, anonymitou x neexistencí sociální xxxxxxxx, xxxxx ony xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x nadměrným výdajům xx hru, x xxxxx i prohloubit x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociální a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustálenou xxxxxxxxxxx “ (bod 103).

[49] X námitce xxxxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx, xx. xx. Xx. XX 28/16, xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx obecné, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[50] Xxxxx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx. Důležité xxxx také xx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx x xxxxxxxxxxx.xxx provozovala x českém jazyce xx xxxxxxxxx xx xxxxx z ČR x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxx žalovaného, xxx xxxxxxxx provozování xxxxx zajistila, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx XX; xxxxxx až v xxxxxx xx doručení xxxxxxx xx xxx 31.5.2017 stěžovatelka xxxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx osobám x xxxxxxxxx x XX. X xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zápisu xxxxx xxx §84 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx hrách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodně stěžovatelce xxxxxxxx – bez xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx byla xxxx nebyla xx xxxxxxxxx doména xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx délka doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

[51] Všem xxxxx xxxxxxxxxxxxx okolnostem věci xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx spáchání správních xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx společností xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx XX xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx české xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hru xxx xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxxx xxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxx x hlediska ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxx se xxxx xxxxxxxxx nijak xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídlo xxxx členské xxxxx XX – xxxx. x Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[52] Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, stěžovatelka xxxx xxxxxxx požádat x vydání základního xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxx x Xxxxx republice, xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správní xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx něhož Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxxxx.