Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx napadená xxxx mimořádného opatření xxxxxxxx xx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx) již xxxx deklaroval x xxx xxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxx soud bez xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 4 xxxxxx x. 94/2021 Sb., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1910/2009 Xx. XXX, č. 2464/2012 Xx. NSS, x. 4187/2021 Xx. XXX a č. 4220/2021 Xx. NSS; x. 32/2000 Xx. XX (xx. xx. XX. ÚS 517/99).

Věc: X. X. proti Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx domáhal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. X xxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 25.6.2021. Xxxxx xxxxxxxxxxx odpůrce stanovil xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxx xxx xxx 1.8.2021 xxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xx dne 30.7.2021.

Xxxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dvou xxxxx xx táboře. Xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xx táboře (a xxxxxxxxx aktivitách) byla xxxxxxxxx (opakovaným) podstoupením xxxxx na přítomnost xxxxxxxx viru SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x aby o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxx, o xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) a xxx xx plně srovnatelná x xxxxxxxx xxxxxxx, x s xxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx ohniskem nákazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chyběly xxxxx). Xxxxxxxxx též, xx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxx xxxx xx táborech (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nelze xxxxxx plošně [xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxx xxx „zákon x xxxxxxx veřejného xxxxxx“)]. Xxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx června xxx odpůrce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxx letních xxxxxxxx xxxxxxxx x mateřských xxxxxxx. Opatření xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx x xxx, jak xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

X xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx evidenci, xxxxxx xxxxxxx podklad (xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Ao 1/2021-133, x. 4187/2021 Xx. XXX).

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x návrhu xxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ochranu života x zdraví, současně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x rodinný xxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vydána xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Současně připomněl xxxxxxxxxxx situaci xx xxxxxx 2020, xxx xx xxxxx předejít. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx, xx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx s xxxxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx xxxxx-19 a xxxxxxxxx xxxxxxx pozitivně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tábory xxxxxxxxx, xxxxx stanovil xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx integrity x xxxxxxxxx účastníků.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx. Xx xxxxx části xxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[8] X xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. I xxx 11) xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání dětí, xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxx dne 26.6.2021 xx 00:00 xxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx:

11. podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 258/2000 Xx. x §2 xxxx. 2 xxxx. e) a x) zákona x. 94/2021 Sb., jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 až 18 xxx zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně přípravy xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dětem xx xxxx do 6 xxx, xxxxxx xxxx o xx, xxxx xxxxxxxxxxxx volnočasové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx mladší 18 xxx,

x) nařizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovateli xxxxxx xxxx organizátorovi xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 500 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1000 osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účastnících xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x informace x xxxx poskytnutí služby xxxx. (xx kdy, xx xxx); xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 30 xxx xxx xxx poskytnutí xxxxxx;

x) xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které vykazují xxxxxxxx příznaky onemocnění xxxxx-19 nebo xxxxx x případě, že xx xxx v xxxxx čas přítomno xxxx xxx 10 xxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X/16; xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorovi xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu X/16 xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/16 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/16 jedenkrát xx 7 xxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx (xxxx jen „xxxxxxxxx akce“), xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx X/16 xx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx prokázaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx I/16 písm. x), x), x) xxxx x), xx xxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx; uvedené podmínky xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přítomné xx xxxxx jejího konání,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx pozitivního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx antigenního testu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku RT-PCR xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx u účastnící xx xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby v xxxxx opakovaného prokazování xxxxxxx podmínek xxxxx xx X/16 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxx 18 xxx xx organizátorovi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktovat jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx domácího prostředí, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 18 xxx x xxxxxxxxx epidemiologického xxxxxxx. X xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.“

[9] Nejprve xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivní procesní xxxxxxxxxx navrhovatele. Xxx xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zabývat x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.

[10] Xxxxx §101x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. x. „[x]xxxx xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx tvrdí, xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydaným xxxxxxxx xxxxxxx, zkrácen“. Xxx xxx xxxxxxx procesně xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxx xxxxxx sféry xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx“ (viz usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx dne 21.7.2009, xx. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Xx. XXX, xxx 34; xx xxxxxx x mimořádným xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx XXX ze dne 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, x. 4187/2021 Sb. XXX, xxx 34). Xxx xx dotčení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS xx. 1 Xx 1/2009-120, bod 34).

[11] Xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímý a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudy xx xxxxxxxx soudnictví xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx veřejných subjektivních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§2 x. ř. x.), xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nestačí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho subjektivních xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx. 1 Xx 1/2009-120, především xxxx 31, 36 x 41). Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálnímu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, kdekoliv x xxxxxxxx). Mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx totiž xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx XXX ze xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx 20 x 21).

[12] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx testování xx přítomnost antigenu xxxx XXXX-XxX-2 (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 16 mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx se xx xxxx xxxx xxxxx xx začátku xxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx i pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx provozovatele tábora xx xxxx 30 xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx [x xx práva xx odpočinek x xxxxx čas, na xxxxx ve xxx x oddechové činnosti xxxxxxxxxxxx xxxx dítěte, xxxxx x xx xxxxxxxxx účast v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 104/1991 Sb.)].

[13] Navrhovatel xx xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, své xxxxxxx xxxxxxxx legitimace xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxx části xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx [xxxx. x)] x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 16 [xxxx xxxx. c)]. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxxxx opatření (x xxxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 24.6.2021, xx. 8 Xx 5/2021-57, bod 24, x ze xxx 29.6.2021, xx. 8 Xx 7/2021-44, xxxx 23 a 25).

[14] Xxxx xxxxxx xxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx (xxxxxxxxxxxx) částem xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx označí x xxxxxxxxx k nim xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxx částem xxxx 11 xxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) ani xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx regulace xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; srov. xxx [11] výše) – xxx 11 písm. x),

(xx) se xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx klinické příznaky xxxxxxxxxx xxxxx-19 – xxx 11 xxxx. x) xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx klinické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19“,

(xxx) x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) – xxx 11 xxxx. x) xx slovech „xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xx zabezpečení akce, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx“ a

(iv) x pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na provozovatele xxxxxxxx – xxx 11 xxxx. x).

[15] Xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx [xxx 11 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx). Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx (x xx xxx povinnost poskytnout xxx osobní xxxxx) xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx), xxxxxxx uživatel (xxxxxxxx) za xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx omezení xxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“. Mezi xxxxxx sférou uživatele (xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele (xxxxxxxxxxxx) xxxxx přímý a xxxxxxxxxxxxxxxxx vztah xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxx [11] výše). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx provozoval, xxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx opírá o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx dána xxxx aktivní procesní xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxx 11 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[16] Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nevyzýval podle §37 xxxx. 5 xxxx xxxxx x. x. x. x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dané xxxx xxxxx o xxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS xx. 1 Xx 1/2009-120, xxx 32, a xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 29.7.2021, xx. 1 Ao 9/2021-90, xxx 37).

[17] X xxxxxxx xx. X xxxx 11 písm. x), xxxx. b), xxxx. c) xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx xx uvedených aktivitách xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příznaky onemocnění xxxxx-19“ a „xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přítomné xx xxxxx xxxxxx xxxxxx“ x xxxx. x) mimořádného xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx návrh x xxxx části xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x. xxxx xxxxx, xxxxx xxx podán xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[18] Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx [zbývající, xxxxxxxxxx část xx. X xxxx 11 xxxx. c)] xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx aktivně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xxxxx omezuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) osobní xxxxxxx x autonomii xxxx navrhovatele (xxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod), neboť xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xxx (x nejobecnějším xxxxxx) podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx života (implicitní xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ÚS xx xxx 1.3.2000, xx. xx. II. XX 517/99, č. 32/2000 Xx. XX, „respektování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx právo na xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx s dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx“). Jde xxxx x xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx x xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xx omezení týká xxx aktivit, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx. Xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx tábora xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, x kontextu xxxx návrhu a xxxxxxxxx x jeho xxxxxx (e-mailové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx, xx xxxx xxx xxxx. V xxxx části tedy xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[19] Xxxxxxxxxxx xxxxx proti (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) nařízení xxxxxxx, xxxx zakázal xxxxx xx aktivitách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bodu 16 xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx stanovil xxxxxxxxxx (uživatelům), aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x provozovatelům (xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, účast neumožnili; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splnění xxxxxxxx prokazováno a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[20] Soud xxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[21] Podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázal účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx některé x xxxxxxxx podle bodu 16 xxxxxxxxxxx opatření. Xxx xx xxx xxxxxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudek NSS xx xxx 13.8.2021, xx. 6 Ao 19/2021-66, xxx 28), xxxxx aktivity xxxxxxx x xxxx 11 xxxx. c) napadeného xxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazovaném xxxxxxxxxx (xxxx 16 xxxxxxxxxxx opatření), xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx dětem, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětem, xxxxx prodělaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19.

[22] Xxxxxxxxx xx dne 2.9.2021, xx. 9 Xx 13/2021-36, Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x rozporu xx xxxxxxx.

[23] Nejvyšší xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxxxx, xxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxxxx) vyslovil, dojde x dalším xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx předmětu, xxxxx xxxxxx navrhovatel již xxxxxx xxxxxxxxx lepšího xxxxxxxx (xxxxxx viz xxxxxxxx XXX xx xxx 11.6.2021, xx. 8 Xx 9/2021-43, x. 4220/2021 Xx. XXX, xxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 17.6.2021, xx. 7 Ao 10/2021-374, xxxx xx xxx 23.6.2021, xx. 10 Ao 16/2021-34). Xxxxxx xxxxx soud xxxxx §46 odst. 1 písm. x) x. x. x. xxxxxxx.

[24] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i mimořádné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. 8 Xx 1/2021-133, bod 28). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx má i xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, že (část) xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxxxx (x xxxxxx smyslu) xxxxxx xxxx omnes (vůči xxxx). V xxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxxx xxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx XXX xx xxx 15.12.2010, čj. 7 Xx 6/2010-44, x. 2464/2012 Xx. XXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dopadají na xxxxxxx adresáty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx shledané xxxx xx xxxxxxxx xxx konkrétního xxxxxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx XXX xx. 8 Xx 9/2021-43, bod 10).

[25] Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx (zbývající) části xxxxxxx provést (xxx xxx xxxxxxxx čj. 8 Ao 9/2021-43, xxxx 9 a 10). Ve věci xx. zn. 9 Xx 13/2021 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodu 16 mimořádného xxxxxxxx, x projednávané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx část xxxx 11 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx návrh bez xxxxxxx odmítnout, nýbrž xx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx.

[26] X x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 16 mimořádného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x nehledě na xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxxxx, x jakého důvodu xxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx [24] xxxx).

[27] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 16 xxxxxxxxxxx opatření (stejně xxxx xxxx xxxxxxx) xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 11 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx označil za xxxxxxxxx, je xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx nezákonné. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oddělené, xxxxx xxxxxxxxxx neoddělitelné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx, neboť xxx této části xx pravidlo xxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxxxx. Xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx.

[28] Z xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxxxx xxxxx přezkum xxx uplatněných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx nezákonnosti. Xxxxxxx by nebylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx, tohoto pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx tak i x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[29] Ve xxxx xx. xx. 9 Xx 13/2021 xxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxx 16 xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx část xxxx 11 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx) jen při xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx neoddělitelná) xxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxxxx) byla xxxxxxxxx, vyslovil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xx. zákazu xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx).