Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Pro účely xxxxxxx výše výsluhových xxxxxx dle §158 xx xxxxxxx x §166 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx odměnu od xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx příjmu, který xx xxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 10 xxxxx xxxxxx stanoven xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx x odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xx xxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí.

Prejudikatura: x. 1953/2009 Xx. XXX., č. 3158/2015 Xx. NSS.

Věc: X. X. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

Žalovaný xxxxxxxxxxx xx xxx 1.11.2017 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 40 Generálního xxxxxxxxxxx xxx - Xxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx xxx 31.5.2017 (dále xxx „rozhodnutí X. xxxxxx“), xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 36 601 Xx xxxxx §157 x §158 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

Žalovaný v xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno použít xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx XXX (World Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxxx o služebním xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxx §113 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §166 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxx neslužební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxx zařazen xx xxxx xxxxx xxxxxx. Správní orgán X. stupně xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místu, neboť xx xx xxxx x xxxxxxx s §124 xxxx. 10 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx něhož xx xxxxxxxxxx zařazený xx činné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x této xxxxxx. Xxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nejvíce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx. Namítl, xx žalovaný x xxxxxxx orgán prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.6.2019, xx. 9 Xx 26/2017-45, xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného x xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 12.12.2019, čj. 4 Xx 328/2019-39, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxx xx xxx 24.3.2020, xx. 9 Ad 26/2017-81, xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxx x xxx xx vrátil x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shledal xxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň xxx městského soudu xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx x WCO x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx xx xxx 17.7.2020, xx. 4 Xx 106/2020-35, xxxxxx xxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsudkem ze xxx 11.1.2021, xx. 9 Xx 26/2017-123, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městský soud xxxxx, že xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oddělení 213 XXXXXx x xxxxxxxx xxxxxxxx odboru 21 XXX nebylo předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem. Xxxx xxxxxxx nevyužil, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitku, xx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x zahraničí x činné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žalobce xx §113 xxxx. x) ve xxxxxxx x §119 xxxxxx x služebním xxxxxx xx příplatek xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx §113 xxxxxxxxx xxxxxxx složky služebního xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozšiřovat x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx/xxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx organizace. Xxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxx xxx §120 xx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx, že xx snad xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx službou xxxx XX xx psychickou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx §119 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxx xxx xx xxxxxx v Xxxxxxx, Ghaně, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxx zemích ohrožen xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádnou xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x XXX zjišťovat.

Žalobce xxxxxx xxxxxx x XX nevykonával, a xxxxx mu xxx xxxxxxxxx „xxxxx“ služební xxxxxx xxx §113 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx jeho xxxx fikcí xxx, xxx xxxxxxxxx služebnímu xxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxx“ xxxxxx x XX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx činností xx xx xxxxxx xxxxxxxx náplně nejvíce xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx služební xxxxxx dle fiktivního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx výkon xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xx-xx odměna xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xxxxxxx nebo vyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Fiktivně stanovený xxxxxx ale xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §158 x §166 zákona x xxxxxxxxx poměru. Xxxx xxxxx xx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx rozlišují xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx příjmu, xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx činné xxxxxx, xx které působil xxxxxxx, jímž je xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxx po xxxx, xxx tedy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. X takového fiktivního xxxxxxxxxx xxxxxx právem xxxxxxx orgány xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxx námitka xxxxxxx stran nesouhlasu x analogickým xxxxxxxx §166 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §113 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx XXX poskytována xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru. K xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx §166 odst. 1 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxx §113. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx analogicky xxxxxx §166 xxxx. 4 xxxx prvé a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx vyjít xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx žalobci stanoven xxx §124 xxxx. 10 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Analogické xxxxxxx věty prvé §166 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx nevyplývá xxxxx neupravit výpočet xxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x záloze činné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákoně může xxx překlenuta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx aplikaci §166 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx omezen xxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx, xxx xxxxxxx §124 xxxx. 10. Žalobcem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxx s §124 xxxx. 10, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx zařazený xx zálohy xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu zařazení x xxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastávanému xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx x XXX. Xxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxx co xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx příslušník xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) napadl xxxx uvedený xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, že xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx právní otázku, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mají být xxxxxxxxxxxx jeho výsluhové xxxxxxxxxxx. Odměnu xx xxxxx xxxxxx x xxxxx záloze xxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí xxx §119 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx §113 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx příplatku xxx §120 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonodárce xx xxxx xxxxxx dvěma xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příplatku xxxxxxx x xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx. Funkce xxxxxxxxx xxx §119 zákona x služebním xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xx spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost xxxxxx xxxx ČR, i xxxxxxxx x odloučení xxxxxxxxxxx od rodinných xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Příslušníkovi xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodnostních xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx výsluhových xxxxxx započítává. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zálohy xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterému je xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx nerovnost xxxx x hlediska xxxxxx xxxxx opodstatnění. Nadto, xxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxx sboru.

Interpretace xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x vedla xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazen xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pak xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypočítávány xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxx §113 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx analogiam legis x odměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjem xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §113 xxxxxx o služebním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, což xx odbornou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx legislativní xxxxxxxxxx.

X kdyby nebylo xxxxx xxxxxx stěžovatele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, žalovaný nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxx §166 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxxx sousloví citovaného xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxxx aplikace citovaného xxxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx x §124 xxxx. 10 xxxxxx x služebním xxxxxx, xx xxxxxxxxx. Vytrhává xxxxx x xxxxxxxx xxx určité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž x xxxx xxxxxx xxxxx. Navíc §124 xxxx. 10 xxxxxx x služebním poměru xxxxx xxxxxxxxxx analogické xxxxx §166 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru v xxxxx xxxxxxx. Nárok xx služební příjem xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx zařazení x činné xxxxxx x mezinárodní organizace xx výslovně xxxxxxxx xxx, xx příslušníkovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří o xxxxxxxx vykonávané xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané x xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx v zahraničí. Xxx věty §166 xxxx. 4 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx. Bez xxxxxxx xxxxx věty §166 xxxx. 4 by xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravděpodobného xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

V xxxxxxxx xxxxxxxxx analogické xxxxxxxx pouhé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx stěžovatel zřejmě xxxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x 10. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 213 XXXXXx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 21 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 02 x ředitele xxxxxx 21 – Xxxxx, xxxx pozici xxxxx, xx xxxxxx xx rovněž xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Navíc pozice xxxxxxxxx oddělení 213 XXXXXx a xxxxxxxx xxxxxxxx odboru 21 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnostem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x WCO ani x Xxxxx správy XX. Stěžovatel byl xxxxxxxx žalovaným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 02 x xxxxxxxx odboru 21 – Xxxxx až xx 1.1.2013, xxxx xxxxx x době, xxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x XXX. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 20.5.2009 a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 1.1.2013. Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx má xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxx funkcionáři xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx §166 xxxx. 4 xxxxxx x služebním poměru xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xx činností, xxxxx xxxxxx vykonával. Xxxxx xxx poukaz xxxxxxxxxxx xx §34 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x relevantní.

Žalovaný xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedl, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx relevantními xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx námitky xxxxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxx zopakovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxx považoval xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx zamítl xxxx xxxxxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

[24] Xx správního spisu xxxxxx soud xxxxxx, xx xxx 30.4.2007 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx ředitele sekce x xxxxxxxx odboru 21 XXX x xxx 1.5.2007 xxx xxxxxxx xx zálohy xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x XXX. Xxxxx xxxxxx trvala xx 30.4.2017, xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ze xxx 24.4.2017. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30.5.2017 xxxxxx x výsluhový xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxxxx X. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxx 36 601 Xx měsíčně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxx podkladová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterými xxx xxxxxxxxxxx stanoven xxxxxxxx xxxxxx a xxxx jednotlivé složky. Xxxxxxxxxxx xx xxx 1.1.2013 byla stěžovateli xxxxxxxxx 10. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v 10. xxxxxxxx stupni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 36 990 Kč, xxxxxx příplatek xx xxxx 9 060 Xx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 7 500 Xx. Xxxxxxxxxxx xx xxx 9.9.2014 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10. xxxxxxx třída, xxxxxxxx x 11. tarifním xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx 38 380 Xx. Rozhodnutím ze xxx 28.12.2015 xxxx xxxxxxxxxxx stanovena 10. xxxxxxx xxxxx, zařazení x 11. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 41 530 Xx. Xxxxxxxxxxx xx xxx 21.10.2016 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x 11. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 43 200 Xx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 17.2.2017 xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výsluhových xxxxxx xxxxx §166 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahem xx xxxx jiné závěr, xx xxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxx výsluhových xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x hrubého xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x záloze.

[25] X xxxxxxxxx rekapitulace je xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xx 1.5.2007 xx 30.4.2017 zařazen xx xxxxxx činné xx účelem xxxxxxx x XXX, xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele.

[26] Xxxxx §113 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx rozhodnutí X. xxxxxx „[x]xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a) xxxxxxxx xxxxx, b) xxxxxxxxx xx vedení, x) příplatek xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxx x x) xxxxxx“.

[27] Xxxxx §124 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx „[p]říslušník, xxxxx xx zařazen xx xxxxxx činné x xx vyslán x xxxxxx xxxxxx x xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx není xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx služební xxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“ Xxxxx xxxx. 10 téhož xxxxxxxxxx „[x]xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx služební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x této xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx předpisu vydaného xx jejím základě. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx, má xxxxx xx doplatek xx xxxx služebního příjmu.“

[28] Xxxxx §158 xxxxxxxx xxxxxx „[x]xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xx 15 xxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx x 3 % měsíčního xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x každý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 2 % měsíčního služebního xxxxxx a za xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx služby o 1 % měsíčního xxxxxxxxxx xxxxxx. Výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 50 % měsíčního xxxxxxxxxx xxxxxx.“

[29] Podle §166 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx „[z]a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Trval-li xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxxxx xx xxxxxxxx hrubý xxxxxxx xxxxxxxx příjem x xxxx xxxx xxxxxx služebního poměru. Xx-xx xx pro xxxxxxxxxxx výhodnější, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.“

[30] Xxxxx §166 xxxx. 4 „[p]růměrný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který byl xxxx xxx 1 xxx zařazen x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx stanovuje xxxx xxxxxxxxxxxxx hrubý xxxxxxxx xxxxxx. Pravděpodobný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx xxxx uvolněním xx xxxxxxxxx zálohy.“

[31] Xxxxxxxxxx xxxxxxx názor, xx xxxxxx, xxxxx xx byla xx xxxx jeho zařazení xx xxxxxx xxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx služební xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx upřesněnými xxxxxxxxxxxx rozhodnutími, kterými xxx xxxxxxxx služební xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do zahraničí. X posledně xxxxxxxxx xxxxxx se přiklání xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, x to x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

[32] Xxxxxxx soud xxxxx správně xxx xxxxxxxxxx důvodnosti žalobních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§158 x 166 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx stěžovateli xx xxxxxx WCO xxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xx smyslu §113 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx odměnou xxx §113 xxxx. x) se xx xxxxxxx x §123 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zvlášť xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušníka xxxx dosavadní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 50 let xxxx, xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxxx organizace, xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx §113 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příslušníka, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx (xxx např. xxxxxxxx NSS xx xxx 23.1.2014, čj. 6 Xxx 8/2013-26, xxxx. xxxx Xxxxxxx, X.; Blahut, X.; Xxxxxxxx, X.; Xxxxxxx, X. Xxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Praha : Xxxxxxx Kluwer, 2019, xxxxxxxx k §113.). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxx xx smyslu §67 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx jedná o xxxxx taxativní (Skoruša, X., Xxxxx, X. x kolektiv. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Komentář. Xxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx, 2018, xxxxxxxx k §67.).

[33] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx WCO x příplatkem za xxxxxx v xxxxxxxxx xxx §119 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§119 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru). Světovou xxxxx organizaci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – Convention xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xx-xxxxxxxxx Xxxxxxx (srov. xxxx. xx. XXX xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Rady xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx organizace; x xxxxxxxx okruhu bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx vysláni xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx xxxx xxxx. rozsudek XXX xx dne 3.2.2014, xx. 8 Xx 2/2014-32). Xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Kasační xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxx příplatku xx xxxxxx v zahraničí xxx §119 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláštnímu xxxxxxxxx xxx §120 xxxxxx x služebním poměru. Xxxxx xxxxxxxxx „srovnáním“ xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx městského xxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx WCO xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx smyslu §113 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

[34] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx v postupu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx interpretujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozpor, xxx xx xxxxx xxxxxxx stěžovatel. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru lze xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, přehledné x xxxxxxxxxxx. Xx vnitřně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, kterému xx byl x xxxxxxx s §124 xxxx. 10 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx. X v takovém xxxxxxx xx totiž xxxxxxxxx náležitosti byly xxxxxxxx x xxxxxxx x §158 xx xxxxxxx s §166 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x měsíčního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl příslušníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx městským xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxx.

[35] X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitek xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplácená xx xxxxxx XXX xx xxxx jeho zařazení xx zálohy xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx měsíčním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §158 x §166 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru; nemůže xxxx sloužit jako xxxxxx pro výměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ustanovení.

[36] Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aplikaci §166 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx. xxxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikaci §166 xxxx. 4 xxxxxx o služebním xxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxx xxxx označenými xxxxxxxxxxxx rozhodnutími, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx XXX, xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x souladu x §158 xxxxxx x služebním poměru xxx xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §124 xxxx. 10 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru je xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx městský xxxx ani služební xxxxxx xxxxxxxxx opak. Xxxxxxxxxx vyšší odměny xxxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxx xx stanovení x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx služebního příjmu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx plynoucího xxxxxx xxxxxxxxxxx xx případný xxxxxxxx xxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx výsluhových xxxxxx xxxxxxxxxxx. X námitce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdejšího xxxxx x xxxx xxxx xx. xx. 4 As 106/2020, x xxxx že xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služebního příjmu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx služební příjem xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx složky, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[37] Xxxxxxxxxx xxxxxxxx §166 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx posuzovaný případ xx xxxx popřením xxxxxxxx uvedeného x §124 xxxx. 10 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx činné. Xxxxxxx xxxx §166 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §124 odst. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx neplacené xxxxxx. Z logiky xxxx tedy xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věta první §166 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx totiž xxxxxxxxxxx nepamatoval, xxxxxxx xxxxxxx analogie v xxxxxxx xxxxxxx shledal xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx z xxxxxxxx zprávy x xxxxxx x služebním xxxxxx neplyne úmysl xxxxxxxxxxx neupravit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx zařazeni x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace (xxxx. xxxxxxxx NSS xx dne 31.8.2009, xx. 8 Xx 7/2008-116, x. 1953/2009 Xx. XXX). Analogii xxx xxxx xxxxxxxxx „xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůlí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx narušil xxxxxxx xxxxx xxxx“ (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 23.4.2014, xx. 6 Xxx 99/2013-18, x. 3158/2015 Sb. XXX), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx v případě xxxxxxxxxx aplikace §166 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku došlo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

[38] Xxxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx první §166 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx k xxxx xx jeho xxxxxxx. Xxx xxxx předestřeno xxxx, xxxxxxx soud x služební orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §166 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx označit xx porušení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx onoho xxxxxxxxxx xxx proto, xx x daném případě xx to xxxx xx xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx příslušníci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx působící x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zálohy xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tyto příslušníky xxx xxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[39] Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx, xxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanoven xx xxxxxxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxxxx podkladových xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxx podaných x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx evidován x pozici xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 02 x ředitele xxxxxx 21 – Xxxxx xx xx 1.1.2013, xxxx ještě x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx činné x XXX. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pravidlem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx §166 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z prvního xxxxxxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předchozí xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončil xxxx 30.4.2017, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx byl xxx 2016 (xxxxxxxx xxxx 2014 xx 2016). Rozhodně xx xxx xxxx xxxxxx xxx rok 2012 xx roky předchozí, xxx xx snaží xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkaz xxxxxxxxxxx xx §34 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nepřípadný, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního příjmu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §166 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stěžovatele xx xxxxxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x služebním poměru, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxx xxxxx x x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx opravnými xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xx stanovení xxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxx, xxx bylo vysvětleno xxxx.

[40] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx soud i xxxxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxxxxx závěru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx po dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §158 x 166 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx §124 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.