Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxx xxxxxxxxxx soudce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8 xxxx. 1 s. x. s.) není xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nutná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx možno dovodit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX. Zjištěný xxxxx soudce x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx věci (§8 xxxx. 1 x. x. x.) je xxxxxxxxxxx xxx zkoumání xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx sporu, xxxxxx a výsledek xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx projednávané xxxx a také xxxxxx chování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx. Může xxx i x xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx dostatečně „xxxxxxx“ x xxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednak účastníkům xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Okolnostmi xxxxx xxx x procesní xxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx vlastním xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxx, o xxxx xxxxxx rozhoduje x kde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vznesl xxxxxxx podjatosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx reagoval.

III. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vede xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení x otázce, xxxxx xxx něj xxxx „xxxxx“, nýbrž xxxxxx xx intimní, a xxxxx velmi xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sporu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxx xxxx vnímá xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx důvod xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx při projednávání x rozhodování věci (§8 xxxx. 1 x. ř. x.), xxx xx xxxxxxxxx xxx účastník řízení.

Prejudikatura: x. 3510/2017 Sb. XXX, x. 3820/2019 Xx. XXX, x. 3991/2020 Sb. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 15/1996 Xx. XX (xx. xx. XXX. XX 232/95), x. 98/2001 Xx. XX (xx. xx. XX. ÚS105/01) a x. 159/2004 Xx. XX (sp. xx. X. XX 370/04); xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 17.1.1970, Xxxxxxxx proti Xxxxxx (xxxxxxxx x. 2689/65), xx xxx 23.6.1981, Xx Compte, Van Xxxxxx x Xx Xxxxxx xxxxx Belgii (xxxxxxxxx x. 6878/75 x 7238/75, xx xxx 1.10.1982, Xxxxxxxx xxxxx Belgii (stížnost x. 8692/79), ze xxx 26.10.1984, De Xxxxxx proti Xxxxxx (xxxxxxxx č. 9186/80) x xx xxx 24.2.1993, Xxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 14396/88).

Xxx: X. L. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podjatosti.

V xxxxxx x žalobě x projednávané věci xxxxxxxx otázka, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx soudkyně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx jde x xxxx vlastní zdravotní xxxxxxxxxx, proti xxx xxxxxxxx vede nebo x xxxxxxx minulosti xxxxx soukromoprávní spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx pobočky Xxxxx, xxxxxxx xxx hl. xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xx xxx 21.8.2020, xxxxxx xxxxxxx zamítl jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařky žalované xx xxx 12.8.2019. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zamítla xxxx xxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxx služeb – xxxxxxxxx terapie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xx xxxxxx §8 odst. 5 x. x. s. Xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx principiální xxxxxxxxxxxxxx spor x xxxxxxxxx xxxxxx 9 000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a poporodní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx A. X. xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 xxxxxx na xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx standardně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xx právo xx xxxxx xxxxx x způsobu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xx. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“). Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dne 23.10.2019 zamítavým xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 3, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxx xxxxxx xxxx šlo rovněž x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soudkyně byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolaného o xxxxxx rozhodnout. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx šlo xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx intimní xxxxxx, totiž x xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx úhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx navíc xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx soud, x xx x usnesení xx xxx 17.10.2019, xx. Xxx 169/2019-67, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: 1) xxxxxx X. V. x xxxxxxxxx xxxxxx 9 000 Xx xx xxx 7.4.2018, 2) xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 3 xx dne 23.10.2019, 3) vyjádření X. V. x xxxxxx o xxxxxx xx xxx 30.5.2019 x 4) lékařskou xxxxxx xx xxx 20.11.2019 týkající xx xxxxxxxxx léčby xxxxxxx. Xxxxx úředního xxxxxxx xx xxx 29.10.2020 (x. x. 60 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx 3 xx soudního spisu xx xxxx xx. xx. 8 Xx 11/2020 odstranila. X xxxxxxx záznamu uvedla: „Xxxxxxxxx xxxxxxx žalovaným [xxxx. xxxxxxxxx – xxxx. rozšířeného senátu] xxxxxxxx xx xxxxxx X. X. (mé xxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x mé xxxxxx x jelikož jsou xxxxxxxxx xx spise 11 X 201/2018 XX Xxxxx 3.“

Městský xxxx xxx 6.11.2020 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx příloh xxxx k námitce xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správnímu soudu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4, xx. xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 20.11.2019 xxxxxxxx xx protonové léčby xxxxxxx (xxxxxxx č. 1 až 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 112. 2020 – xxx xxxx XX. usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudkyně X. V. xx xxx 29.10 2020. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx žalované xxxxxx jako xxx 70 % soudců xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx péče ze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx „x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x některých xxxxxx xxxxxxxx (např. hrazením xxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx, xxxx. pobytu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost), xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx výkony a xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxx)“. Xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudkyně xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jiná xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by xx x projednávání věci xxxxxxxxx. X této xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx konkrétně xxxxxx: „Je xxxxxxx, xx je xxx xx společensky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dle xxx. §16 xxxxxx [x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx] xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx se x případě, xx xx u xxxxxxxx xxxxx byla projednávána xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx hrazení nákladů xxxxxxx asistentky při xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxx nebo jiná xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyloučila xx xxxxxx ust. §8 xxxx. 3 s. x. x. To xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Mám za xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nikterak xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx nejmenší obtíž xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxx x xxxxxxx, xx nebudou xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxxxx [x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], jinými slovy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Soudkyně xxxxxxxxx xxxx xx to, xx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, který xx x ní xxxxx a obšírně xxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 21.1.2020, xx. 5 Ads 228/2019-81.

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx existuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx podjatosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jde x xxxx vlastní xxxxxxxxx pojišťovnu, xxxxx xxx xxxx nebo x nedávné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx spor x úhradu zdravotních xxxxxx nehrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx porodní asistentky xxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se totiž x minulosti zabýval xxxxxxx desátý xxxxx x xxxx pátý xxxxx, x xx x obou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Oba xxxxxx xxxx xxxxxxx x odlišnému xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx senát, xxxxx x xxxxxxx podjatosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxx xx. zn. 8 Xx 15/2018 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žalované. X usnesení čj. Xxx 169/2019-67, konkrétně xxxxx: Důvod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nevzniká x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojištěneckého vztahu; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx vrhá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx vede xxxxxxxxxxxxxx xxxx o poměrně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxx porodní x xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx to xxxxx vyjádření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx o (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx otázku x xxxxxxx xx xxxx xxx žalovanou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx soudkyně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ Pohledem takzvaného xxxxxxxxxxxx testu nestrannosti xx xxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx shledal, xx „[x]xxx […] xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx nespatřuje souvislost xxxx xxxx soukromým xxxxxx x věcí, x níž xx xxxxxxxxxx. Důležité xx, xx jsou zde xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.“ Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. Xxx 169/2019-67 xxxxxxxx, xx „[x]xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx A. X. xx vyloučena x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxx xxx xx. xx. 8 Xx 15/2018“. (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

X xxxxxx xxxxxxx x xxxxx citovaným usnesením xxxx stál xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx v xxxxxx x kasační xxxxxxxxx žalované. X xxxxxxxx xx. 5 Xxx 228/2019-81, shledal, xx xxxxxxxx X. X. xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebyl xxxxxx vadou zmatečnosti (xxx část IV.b. xxxxxxxx). Xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze dne 11.6.2010, xx. Xxx 46/2010-78, č. 2102/2010 Xx. XXX, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx správním xxxxxxx xxxxxx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx 47 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že „xxx xxx xxxxx tvrdit, xx xx X. X. vůči xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neutrální xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X když xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx asi xxxxxxxx xxxx x pojištěneckém xxxxxx se stěžovatelkou, xxx xxxxx X. X., xxxxx se xxxxx o největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudce xx xxxxxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že X. X. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx žalobu x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx spor, xxxxx – bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx xxxx důvod xxx xxxxxxxxx jmenované xxxxxxxx xx xxxxxx §8 x. x. x. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx vystupující v xxxxx případě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx kdyby se xxxxxxx o poměr xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx.“ X xxxx 48 xxxxx xxxxx, že xx „x xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X. V., byla xxxxxxxx nutná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx hovořit x xxxxxx vyloženě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx okolnosti neshledal. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx sice xxxxx x principiální xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedený x xxxxxx korektní x slušné právní xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx z písemností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx z žaloby x x xxxxxx xxxxxxxx). Xx xxx xxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porodů, xxxx. xxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který A. X. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.“ X xxxx 49 proto xxxxxxx: „X xxxxxxxx xxxxxxx se z xxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx x takový vliv, xxxxx xx dosáhl xxxxxxxx xxxxxx a xx kterého xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schopna oprostit, xxx ostatně potvrzuje xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx uvedeném xxx nemění ani xx, xx xxx x xxxxxxx sporu X. V., xxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx úhrady zdravotní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xx x xxxx xxxxxxxxx xx podstata xxxx dosti xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx spor xxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, nikoli x linii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx dán xxxxx xxxxx k domněnkám x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx precedenční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx pod xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx domácích xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx onemocněním xxxxxxx.“ (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 8 Ad 11/2020) xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx X. X. xxxxxxxx xx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x době xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxx x její podjatosti xxxxxxxxxx desátý xxxxx, xxxxx nyní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomu, xx bylo xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxx. subjektivního xxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x samotném xxxxxx, x němž měla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx X. V. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx však xxxxxx x xxxx xxxx xxx rozhodnout xx xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx existovaly xxx protichůdné xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx podjatosti x důvodům xxxxxxxxxx xxxx rozšířenému xxxxxx xxxxxx žalobce Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxx 27.11.2020 rozsáhlé xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx X. X. z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx obavy xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je vázána xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx, jak xxxxxxxx xx, xx X. X. xx xxxxxxxx – xxxx se xxxxx žalovaná musela xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx evidence x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx spojovat x následně xxxxxxxx xxx xxx účely.

Žalobce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx podjatosti xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xx tak xxxx měla činit x odůvodněných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx neměl mít xxxxx xx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opačného xxxxxx a již x několikátém xxxxxx xx domáhala xxxxxxxxx X. X. z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxx, xx xx nejen xxxxxxx účastníci, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudkyně. X xx více xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx měla xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx X. X., která měla xxxxxxxxx „xxxx osobní xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx“.

Xxxxxxx nesouhlasil xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx x xxxx věci xxxxxx senát xxxxxxxxx x názoru xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xx. Xxx 169/2019-67. Nejenže xx x něm xxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxxxxx x této xxxx x xx xxxxx xxxx X. X. a xxxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx nich by xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyloučit x projednání xxxx, xx xxxxxxx vystupuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, že xxxxxxx xx porodní x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx X. V. xx xxx o „principiální x xxxxxxxx hodnotovou xxxxxx“. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce.

Žalobce proto xxxxxxx, xx A. X. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žalobce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. X. ze xxx 29.10.2020, xx xxxxxx uvedla, xx xx „[n]ebude xxxxx xxxxxxxx obtíž hlasovat xxx xxxxxxxxx žaloby x xxxx věci“ – xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx X. V. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx zásadní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx X. V. x xxxxxxxxx byl xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx tak, že xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx vedené xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. 8 Xx 11/2020.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A. X. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podjatosti, xxxxx xxxxxxxxx z obdrženého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx X. X. xxxxxxxx xxxx v xxxxxx pozici, xxx xxxxx xxxx soudkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jehož je xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx, že sama xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxx xxx xxx) vyřadila xx xxxxxxxx spisu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx doložila xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ní. Xx xxxx xxxxx xxxxxx adresovány Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podjatosti bylo x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx podáním.

Zdůraznila, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx samotnou xxxxxxxxxxx, xx x ní xxxxxxxxx soudkyně xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx soudní spor. Xxxxx námitky spočívalo x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudkyně xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žalovaná xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svědčící x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx, xxxxx aktuálně xxxxx předkládající xxxxxx xxxxx).

X. X. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xxxx xxx porušena xxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxx doplnila, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pochybení xxxxxxxxx.

Xx podání námitky xxxxxxxxxx, o xxx x běžícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx X. V. xxx 29.10.2020, tj. xx stejný xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x její vyjádření xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, podnět xxxxxxxx xxxxxxxx X. K. xxxxxxxx xxxx „žádost xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx o xxxxx“, xx kterém uvedla: „Xxxxx xxxxxx (zasílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx již x xxxxx xxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xx přijde xxxx xxxxx xx xx, xx jsem xx xxxxxxxx VZP xxxxxxxxx.“ Xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx: „Když xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx, bylo xx xxxxxxx, xx XXXX xxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla bych xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobnosti. Takový xxxxxx xx však xxxxxxx xx námahu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxx nezaujatý xxxxxx xx xxx x xx Xxxx domluva Xxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxx, xxx xx xx xx budoucna xxxxxxxxxxx.“

Xxxxxxxx rozhodně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ za xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobu podanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Obvodní soud xxx Xxxxx 3 xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx, xxx s xxxxx naznačenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx si xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx osob, xx xxxxxxx přijde xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx §24x xxxxxx č. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „zákon x XXX XX“). Podle §24x xxxx. 3 xxxxxx o VZP XX xx xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona.

Právo na xx, xxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx plyne xx xxxxxx, je xxxxxxx právem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxx xx xxxxxxxx x xx XXX ČR xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxx veřejné xxxx. Xxxxx tedy žalovaná xxxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxxx, xxxxx xx x uplatňování nároků (xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx sporu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx X. X., kromě xxxx proběhlo x Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 3 několik xxxxxxx, xxxxx kterých xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx žalovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx. Xxxxxxx xx xxx x informace, které xxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X aktuální xxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx XXX XX xxx podání námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na okraj xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx A. X. xxx tento xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dokreslení xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani po xxxxxxxx soukromého soudního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do té xxxx, jak by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxx podjatosti pro Xxxxxxxx správní soud xx xxx 29.10.2020.

Xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx „právní x xxxxxxxx precedenční xxxxxxxxxxxxxxxx“ X. V. na xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx měla xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx x argumentů, xx jejichž xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx xx. 5 Xxx 228/2019-81 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx žalované xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx X. X. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozsudku založil xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx pouze o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, jaký xx xxxxxx xxxxx soudkyně xxxx žalované. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako ty xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x tento xxxxx X. X., xxxxxxx x otázku xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx učinila xxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxxxx porušila xxxx xxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti, xxxxx k námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývaly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx vedla, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx soudkyně.

Postup X. X., kterým xx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx domáhala xxxxxxx nezákonných xxxxxx xx xxxxx osobnostních xxxx, xxxxxxxxx žalobce xxxxx důvodným x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx rozhořčení soudkyně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxx soudkyně k xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepoukázala xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vyloučena x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Pokud tak xxxxxxx xxxx žalovaná, xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx. 5 Xxx 228/2019-81, xxxx se za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, že X. X. xxxxxx z xxxxxxx subjektivního x xxx objektivního „xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx A. X. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci vedené x xxxxxx soudu xxx xx. xx. 8 Ad 11/2020.

X XXXXXXXXXX:

XX. Xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx

[29] Rozšířený senát xx xxxxxxx zabýval xxxxxxx, zda xx xxxx jeho pravomoc xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx §17 odst. 1 xxxx xxxxx x. x. s., „[x]xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu při xxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx od xxxxxxxx názoru již xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx rozšířenému xxxxxx“.

[30] Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zásadně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx mu předložena xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podjatosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobních x věcných xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx soudkyně, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, možné důvody xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důvodů) xxxxxxxxxx od xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 17.10.2019, xx. Nao 169/2019-67 x xx xxx 21.1.2020, xx. 5 Xxx 228/2019-81, č. 3991/2020 Xx. XXX. X těchto xxxx xxxxxx dospěl Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxx.

[31] V xxxxxxxxxx xxxx nejde xxx x xxxxxxx obdobnou xx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx 14.8.2018, xx. 2 Xxx 340/2017-72, č. 3820/2019 Xx. NSS (xxxx. xxxx 21 až 28), xxx Xxxxxx, x předtím ze xxx 26.7.2011, čj. 7 Xx 2/2010-113 (xxxx 17 xx 22), xxx Kuřimská xxxxx, x nichž xxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx posoudit. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx věc xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx. xx. Xxx 169/2019 a 5 Xxx 228/2019 xxxxxxxxx prima facie xx xxxxxxxx výkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §8 x. ř. x., respektive xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. Xxxxxx xxxxx xx xx xx, xx x xxxx věci je xxxxx učinit jiný xxxxxx závěr, xxx x xxxxxx dospěl Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ze xxxxxxxxx věcí (sp. xx. 5 Xxx 228/2019).

[32] Xxxxxxx senátem xxxxxxxxxx xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx řešené v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 11.10.2016, xx. 2 Xx 96/2015-59, č. 3510/2017 Xx. XXX, věc Xxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx téměř totožných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 2.9.2015, xx. 1 Xx 86/2015-29. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx „shodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xx odlišné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvku kombinované xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx závěr x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx“ (xxx bod 20 xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx xx. 2 Azs 340/2017-72, srov. xxxxxxx xxx body 29 xx 32 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čj. 2 Xx 96/2015-59).

[33] Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XX Xxxxx xx. xx. 8 Xx 15/2018), posléze xxxxx (týž xxxx xx. xx. 8 Xx 6/2018) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu (xxx soud xx. xx. 8 Xx 11/2020) xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna XX), xxxxxxxx xxxxxx (spory x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění), xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx rozhoduje x xxxxxxxx (jeho xxxxxxx xxxx soudkyně A. X.), x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxx (vztah xxxxxx x jednomu x účastníků xxxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 1 x. x. x. xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx soudce x xxxx xxxx x xxxxx účastníkem xxxxxxx vedl xxxxxxxxxxxxxx xxxx).

[34] X otázce, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu A. X. xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx soukromoprávního xxxxx, který s xx xxxxx, xxxxxx xxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxx rozsudku xx. 5 Xxx 228/2019-81, x opačnému právnímu xxxxxx x vyloučení xxxxxx „se xxxxxxxx xx poměr soudce x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §8 xxxx. 1 x. x. x.)“ než xxxxxxx xxxxxx senát xx xxxx xxxxxxxx čj. Xxx 169/2019-67 ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, téže xxxxxxxx, xxxxxxxxx předmětu sporu xxxx xxxxxxxx soudem x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x jiné věci, xxx x xxxxxxx x xxxxxx otázce xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, nezakládá xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx hledisko xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hledisko xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyloučil. X xxxx xxxxxx xx xxxx kloní x xxxxxx senát, xxxxx xxx postoupil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §17 xxxx. 1 s. x. x. xx xxxx xxxx.

XXX. Právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

[36] Xxxxxxxxx xxxxx má tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vztah xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vylučuje jej x projednávání a xxxxxxxxxxx věci. Xxxxxxxxx xxx x to, xxx důvodem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx) xx skutečnost, xx jde x xxxx vlastní zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x citlivé x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x úhradu xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

[37] Ustanovení §8 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxx, xx „[x]xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich nepodjatosti. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodování věci x správního xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxx okolnosti, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx.“

[38] Xxxxx §8 xxxx. 3 s. x. x. xxxxxx-xx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx, „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx provést xxx takové xxxxx, xxxxx nesnesou odkladu. Xxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxx xx xx, xx xxxx xxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx-xx xx věc xxxxxxxx xxxxx, rozhodne o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesením, x xxx-xx x soudce, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx.“

[39] Xxxxx §8 xxxx. 5 s. x. x. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podjatost xxxxxx. „Xxxxxxx xxxx uplatnit xx jednoho xxxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx důvod xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx soudce rozhodne xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.“

[40] Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 odst. 1 x. x. x. xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx zásady, podle xxx nikdo nesmí xxx odňat svému xxxxxxxxx xxxxxx (xx. 38 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 3.7.2001, xx. xx. XX. XX 105/01, x. 98/2001 Xx. XX xxxxx: „[X]xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zákonného xxxxxx xxxx jednak procesní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx soudů, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce xxxxxxx zákon. Xxx Xxxxxxx xxxx uvedl, xxxxxxx imperativ, xx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, „xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx části xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx dotváří x upevňuje soudcovskou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx pak xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účastníka xxxxxx stejně cennou xxxxxx, že k xxxxxxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxxx soudy x soudci podle xxxxxx daných xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přidělování xxxxxx agendy, x xxx xxx vyloučen – pro různé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx – xxxxx xxxxx a soudců ‚xx hoc‘.“ (nález XX ze dne 22.2.1996, xx. xx. XXX. ÚS 232/95, x. 15/1996 Xx. XX). Xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx předem, xxxx xx mohla xxx xxxxxxxx ovlivněna. Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxx odnímána xxxxxxxxxxx xxxxxx x přikázána xxxxxx xxxxxx, je xxxxx chápat xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x případech xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 x. x. s. xxxxx xxxxxxxxx, ale přímo xxxxxxxx.

[41] Xxxxxxxx práva xx spravedlivý proces (xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x xx. 6 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních svobod) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a tedy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy). Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská práva (xxxx také „ESLP“) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chrání xxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x veřejnosti (xxx rozsudek XXXX xx xxx 1.10.1982, Xxxxxxxx proti Xxxxxx, xxxxxxxx x. 8692/79, xxx 30), xxx x účastníků řízení (xxx rozsudek XXXX xx xxx 26.10.1984, Xx Xxxxxx proti Xxxxxx, stížnost x. 9186/80, bod 26; xxxxxxxx XXXX xx xxx 24.2.1993, Xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 14396/88, bod 30).

[42] Z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx věci lze xxx xxxxxxxxx x x opravdu závažných xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, případně x jen to, xx o xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[43] Jak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 30.9.2005, xx. 4 As 14/2004-70, „[x]xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx psychickou xxxxxxxxx, vyjadřující vnitřní xxxxxxxxx stav soudce x projednávané xxxx x širším xxxxxx (xxxxxxxx vztah k xxxxxxxx xxxxxx, účastníkům xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přesně referovat xxxxxx xxxxxx sám. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kategorii nestrannosti xx proto xxxxx xxxxxx xxxxxx, také x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx to, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze subjektivně xxxx xxxxxxxx pozorovateli (xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx pochybnostem x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, nikoliv nezaujatým xxxxxxx k věci xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x projednávání a xxxxxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podjatosti, ale xx xxxx již xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx pochybnost o xxxx xxxxxxxxxxxx (X. XX 167/94, Ústavní xxxx: Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx). Xx druhé xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxx xxx podnětem x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx otázce xx xxxx xxxx xxx výlučně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx nikdy xxxxx najisto, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XX. ÚS 105/01).“

[44] Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypovídají xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo x souvislosti x xxx x jež xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx nevhodné xxxxxxxx xxxxx soudního jednání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztah x účastníkům či xxxx), x podjatosti xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxx vypovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx vést x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxx vztahu x některým x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx navenek xxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxx nález XX xx xxx 27.10.2004, xx. xx. I. XX 370/04, č. 159/2004 Sb. XX).

[45] Xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx kombinaci je xxxxxxxx xxx odpovědný xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx druhé xxxxxx ne xxxxx xxxxxxx mínění xxxxxx x jeho vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxx x jeví xxxxxxx, a xxxxx xx xxx vyloučen x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. I xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (ne)podjatosti xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodujících xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx.

[46] Rovněž xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx osobního xxxxxxxxxxx xxxxxx x dané xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu je xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ( xxxxxxxx xxxxx XXXX ze xxx 23.6.1981, Xx Compte, Xxx Xxxxxx x Xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx č. 6878/75 a 7238/75, xxx 58). U xxxxxxxxxx nestrannosti postačí, xx jsou xx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „xxx xxxx, xxx xxx se xxxx xxxx“ („xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx“/„xx xxxxxxxxx xx-xxxx xxx xxxxxxxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxxxx rčení „xxxxxxx xxxx not xxxx xx xxxx, xx must also xx xxxx xx xx xxxx“, tedy „xxxxxxxxxxxx nemůže být xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx vidět, xx xx vykonávána“ (xxxxxxxx ESLP xx xxx 17.1.1970, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, stížnost x. 2689/65, bod 31).

[47] Rozšířený xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při odpovědi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nastíněných xxxxxxxxxx. Xxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx obecně xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Stejně xxx mu náleží xxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxx xxxx x svobod x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (xx. 1 Xxxxxxx x čl. 96 xxxx. 1 Ústavy). Xxxxxxx jako xxxx xxxxx xx soudce xxxxxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx i veřejného xxxxx. Xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx procesních xxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx.). Průběh x xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i negativně (x možným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnímání x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx). Xx xxxx xxxxx legitimní, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xx soudní xxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx, xx to x konkrétní xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx věci (xxx dále).

[48] Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx účastníkem xx xx xxxxx xxxxxx správní xxxxx, x nímž xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx funkce xx xxxxx [xxxx. xxx §80 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 6/2020 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx)]. X x xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx např. x xxxxxxx daní, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx přiznání práv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx to samo xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx nestrannost x xxxxx se xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Nejde xxxxx x situaci xxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx projednávání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „nepodjaté“ soudce xxxx průnik xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx rozhodovat xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, x těch, xxxxx xx s tímto xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

[49] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, xx důvodem xxxxxxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxxxxxx není samotná xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vedl x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx své xxxxxxx xxxx. X xxxx, aby xxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx by bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.

[50] Xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poměru. Xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odstup xx xxxx projednávané věci x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx vůči tomuto xxxxxxxxx. Může xxx x x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x rozhodovat, stále xxxxxxxxxx „xxxxxxx“ x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx mohou být x procesní postoje, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx účastníkem x x jiném xxxxx, x xxxx xxxxxx rozhoduje x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxx soudce, xx xxx soudce xxxxxxxx.

[51] Jestliže soudce x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx době xxxx xxxxxxx spor x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, která xxx xxx xxxx „xxxxx“, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x tudíž xxxxx citlivá, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vystupuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x postoje xxxxxxx účastníka vůči xxxx xxxxx diskriminačně, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení.

[52] Nestrannost xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Má xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x mezinárodních xxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx judikaturou. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxxxxxxx jednak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx soudce, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx podjatosti (xxxx-xx xxxxxx námitka xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účastníků), xxxxxxx ji x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxx x xxxxxxxx xx pak případně xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx (srov. §8 xxxx. 3 x. x. x.).

[53] Xxxxxxxxx xxxxx dodává, xx xxxxxx, jehož nestrannost xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx skoro xxxxxxxx dodávat, xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxx xxxxxxxxx své nestrannosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nějakým „xxxxxxxx“ či „xxxxxxxx“ xxxxxx, naopak xxx x uplatnění procesního xxxxxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxx nestrannosti xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situacemi xxxxxxxx. Xxxx problém xxxxxxxx xxxxxx vyloučeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozšířeného senátu xx projednávanou xxx

[54] Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx senát x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, byla jedinou x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx soudkyně X. X., kterou xxxxxxx žalovaná Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna ČR x daném řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx rozšířený xxxxx x xxxxxxx x §71 Xxxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpět xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xxx. Xxxxxxxxx senát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx konkrétní xxxxxxxx i procesní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x okolnosti x xxxxxxxxx vzešlé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

[55] Xx nezpochybnitelnou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nedávné xxxx před Obvodním xxxxxx pro Prahu 3 spor x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx 9 000 Xx z xxxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Spor xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.10.2019, xx. zn. 11 X 201/2018, xxxx xxxxx soud xxxxxx zamítl. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci.

[56] X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxx rozšířený xxxxx zjistil, xx xxxxxxxx vznesla x xxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxx xx. xx. 8 Xx 15/2018, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx žalovaná dne 4.9.2019 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podjatosti xxxxxx, xx xx necítí xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx desátého xxxxxx xx. Nao 169/2019-67, že soudkyně X. X. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx (rozšířený xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx věci x xxxxxxxx městský xxxx xxxxxxx rozsudkem ze xxx 5.2.2020, xx. 8 Xx 15/2018-86, x xx xxxxxxx, x xxxx vyloučenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx).

[57] Soudkyně X. X. xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílela xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx dne 22.5.2019, xx. 8 Xx 6/2018-85, jímž xxxxxxx xxxx xxxxxxx žalobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti. X xx uvedla, že xxxx X. V. xxxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městského xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x. ř. x. x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žalovaná xxxxxxxxx xx na xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx doručen xxx 21.6.2019.

[58] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx) xx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X. X. seznámil a xxxxxxxx ji vyzval x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vyjádření xx xxx 5.12.2019 uvedla, xx xxxxx §8 xxxx. 3 x. x. x. xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx necítila xxx podjatá. K xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx kontroverzní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro ni xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxx xx vlastním xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, x xxx by xx xxx svého vyjádření „xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. §8 xxxx. 3 x. ř. x“.

[59] Xxxx xxxxx tak xxxxxxxxx (x ani xxxxx důvod předpokládat), xx x podjatosti xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx žalovaná xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx rámci xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) podala xxx xxx 4.7.2019, xxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X proto xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 21.1.2020 nepřisvědčil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudkyně.

[60] X nyní xxxxxxxxxxxx xxxx devátým (x xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádřil. Xxxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxxxx čj. 5 Xxx 228/2019-81, v xxxx xxxx xxxxx xxxx podjatosti xxxxxxxxx.

[61] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prolínající x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxx, xx předmětem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx soudkyně x žalovanou xxxx xxxxxx skutečně osobní xx intimní, tj. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí. Xx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 30.5.2019 xxxxxx, xx xxxxxxxx „nutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx člena xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nemohly xxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx“. Žalovaná xxx „xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x jiným xxxxxxxxxxx“.

[62] I xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.10.2020 k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx […] xxxxxxxx xxxxxxx“. Navíc x xxxxxx A. V. (xxxxx žalovaná XXX XX xxxxxxx NSS xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) ze xxx 11.9.2019 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalované xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxx 29.10.2020 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neanonymizované žaloby xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx aktuálně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[63] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx za xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx žalovanou o xxxxxxxxxxxx a hodnotovou xxxxxx, xxxxx je xxx ni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jednak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxx žalovanou diskriminována (xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření), xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nelze xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x jiných xxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x emocionálně xxxxxxxxx, neboť x xx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxx vést x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx k xxxx xxxxxx, nikoliv xxxxxxxxx xxxxx“.

[64] X nynější xxxx projednávané xxxxxxxxxx xxxxxxx pak X. X. xx xxxx xxxxxxxxx nezmiňuje o xxxxxxxxxx desátého senátu; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pátého senátu. X jejího xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx o své xxxxxxxxxxxx, x němuž xxxxxx xxxx xxxxx, xx silně ztotožňuje. X xx může xxx signálem, xx xx xx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx angažována xxxx, xxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[65] V neposlední xxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudu xx. xx. 8 Ad 11/2020 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx 3 (xxx xxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx podjatosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudkyně, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxx, postup xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx, xxx xx NSS xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podjatosti x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tvrzeny xx x řízení vyšly xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v nynějším xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nestrannosti.

[66] Vzhledem x xxxx xx xxxx xxxxxxxx A. X. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx pohledem xxx. xxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxx, xxx pohledem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

[67] Xxxxxxxxx senát xxx xxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodl, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx X. V. xx (xxx poměr x xxxxxxxx) vyloučena x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx soudu xxx xx. xx. 8 Xx 11/2020.

[68] Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (mlčenlivosti) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx údajů o xxxxxxxx X. X. x xxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx.