Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Chybějící xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx plynoucí x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxxxxxxx opatření xxxx nařízeno pouze x nezbytně xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx tzv. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx ale xxx o xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 740/2006 Sb. XXX, x. 3237/2015 Xx. XXX.

Xxx: SKIAREAL XXX, x. r. x. xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx 29.4.2021 xxxxxxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23.4.2021 v xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx. x), xxxxx kterého „xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně Xxxxxx xxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dne 23.4.2021, x účinností ode xxx 26.4.2021 xx 00:00 xxx. xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx §80 xxxx. 1 xxxx. x) x §69 xxxx. 1 xxxx. x) x i) x xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), x §2 odst. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x i) xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx ode dne 3.5.2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.4.2021.

X xxxxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 odst. 4 xxxxxxxxxxxx zákona určil, xx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx. h) v xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažovala xx xxxxxxx, ale xx xxxxxxxx xxxxx. Souhlasila, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx rovině xxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x likvidaci epidemie xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx míří xx xxxxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxx místech x xxxxxx xx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx konkrétně stanovený xxxxx sloužil k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx lyžařských vleků x xxxxxxxx xxxx x cílem omezení xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx neodůvodnil, x xxxxxx xxxxxx xx xxx něho zapotřebí xxxxxx zákazu v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx epidemii COVID-19. Xxxxxxxxx proto meze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup, neboť xxxxx xxxxxxxxxxx napadenou xxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx xx xxxxxx §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx opatření bylo xxxxxx na neomezenou xxxx, xx zcela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x omezením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.

Napadená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nařízena „pouze x nezbytně nutném xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx“. Xxxxxxx faktického xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stanovení podmínek xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zakrytí xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx atp.) a / xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx x těžce xxxxxxxxxxx oblastech. Xxxxxx xxxxxxxxx regulace „xx xxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a povinnost xxxxxxxxxx státní moci xxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx regulace nebyla xxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx (x užším xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Současně šlo x opatření diskriminační, xxxxx xxxxxxx reguloval xxx určité xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výběr, xx. xxxx xxxxxxxx nereguloval x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Takový xxxxxx xx x rozporu x xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).

Xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x lanovkou x xxxxx tak x xxxxxxxx regulace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 26 Xxxxxxx.

X xxxxxxx nedostatečného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx mobilitu. Hlavním xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx komunitního xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx provozování epidemicky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osob.

Odpůrce xxx xxxxxxxxxx, xx §3 xxxx. 1 a 2 pandemického zákona xx spojení s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nařízená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxx názoru x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x reflektovalo xxxxxxxx epidemickou xxxxxxx x xxxx. Xxxxx x absolutní xxxxx xxxxxxx vleků x xxxxxxx, xxx došlo x omezení xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Integrovaného záchranného xxxxxxx včetně Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nesouhlasil xxx x xxxxxxxx diskriminační xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x samoúčelnému xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xx přednost před xxxxxx podnikat.

K požadavku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx. X toho důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxx, xx xx nejednalo x absolutní xxxxx, xxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx lanovku x vleky xxx xxxxxx pro chod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx veřejnost x xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx šlo x absolutní zákaz xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikat xxxxxx xx základě obecných xxxxxxxx x neurčitých xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svobodami.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

Z ODŮVODNĚNÍ:

(…)

III.3 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

[23] Xxxxx čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx „xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě zákona x v jeho xxxxxx a xxx xxx zachování základních xxxx x xxxxxx“. Xxxxx xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx „meze xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx […] upraveny xxxxx xxxxxxx“.

[24] Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxx celého xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx epidemie COVID-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [obsahově xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2], xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedeného xxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx xxxx služby, xxxxxxx výkonem by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činností nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb“.

[25] Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona „omezení xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxx podmínek jejího xxxxxxxxxxx“.

[26] Podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) x i) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx „[m]imořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx některými xxxxxxxx, zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x filmových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x trhů, xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zotavovacích xxxx, xxxxx i ubytovacích xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx nebo nařízení xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“.

[27] Xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví „Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx […]“.

[28] Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx postavení s xxxxx orgánem. Jde x vlastní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V daném xxxxxxx xx pravomoc xxxxxxx k vydávání xxxxxxxx obecné xxxxxx (xxxxxxxxxxx opatření) xxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 pandemického xxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx). Xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx x sama navrhovatelka.

[29] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxx svoji pravomoc xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx). Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx působnost xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxxx pravomoc), xxxxxxxxx osobní (xxxxx xxxx, xxxx kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx prostorovou (xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx) x xx xxxxxxxx okolností též xxxxxxxxx časovou (xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

[30] Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regulaci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. X konkrétním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx nezabýval xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx něho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx.

[31] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávně xxxxxxxx xx druhému kroku xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx otázka xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelky bude xxxxxxx až x xxxxx xxxxxxxx kroku xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx otázku xxxx xxxxxxxx x z xxxx úřední.

[32] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem na §69 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[33] Podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleků x lanových xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx dráhy xx xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx (§1). Xxxxx §24 odst. 1 xx 3 xxxxxx x dráhách xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx veřejně nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle předem xxxxxxxxxxx přepravních podmínek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Neveřejná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxx Nejvyššího správního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti, tedy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx lyžařský xxxx, xxx ten xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx zařízení xxx §47 zákona x xxxxxxx x §1 xxxx. 6 písm. x) vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 100/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Řád určených xxxxxxxxxxx zařízení); xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.7.2014, xx. 3 Xx 131/2013-36, x. 3237/2015 Xx. XXX. X xxxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti, xxx xxxxxxxxx xx poněkud xxxxxxxxxxx účelem, xxxxxx xx volnočasová xxxxxxxx x xxxxxx individuálního xxxxxxxx.

[34] Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lyžařských xxxxx a lanových xxxx vychází x §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxx, xxxxx níž se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 194/2010 Xx., o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxx chybějící xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx. X xxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx projednávané xxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v sobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2 pandemického zákona, xxxxxxx §69 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx s xxxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx třeba, aby xxx odpůrce xxxxxx x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx, xxxxxx jen xxxxxxxx v návětí (xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, xxx 60).

[36] Xx okraj xxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možné vydat x xx xxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) či x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx. rozsudek XXX xx xxx 22.4.2021, xx. 6 Ao 11/2021-48, xxx 35). X xxxxxxxxx využití xxxxxx ustanovení soud xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rozsudku xx. 6 Xx 22/2021-44, bodů 39–48. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx úvahy xx nemohl xxxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny, nikoli xx provozovny, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx závěry xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx 28–33). I xxxxx xxxx xxxxx, xxx navrhovatelka provozuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vleky bylo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, nebylo xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lanové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

[37] Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxx (xxxxx krok) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx odpůrce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dle §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podstatou x xxxxxx námitek xxxxxxx xx tvrzený rozpor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonem (x hmotným právem), xxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx) mimořádného xxxxxxxx, xxxxxx formální xxxxxxxxx xxxx přijetí (viz xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvním xx xxxxxx kroku x obsahovými xxxxxxxx xx čtvrtém x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nějž poukázal XXX v xxxxxxxx xx dne 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. NSS). K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se touto xxxxxxx tudíž nezabýval, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx odpůrce xxxxx xxxxxxxxx opatření – xxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 23.4.2021 x. 396 (rozsudek xx. 6 Ao 11/2021-48 a xxxxxxxxx).

XXX.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx

[38] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zákonem, x to xxxxxxx x obsahovými xxxxxxxxxx xxx xxxxxx takového xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poukazovala na xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, x xxxx musí x xxxxxxxxxx mimořádných opatření xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx mírou xxxxxx vyvolaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto musí xxxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx.

[39] První otázkou, xxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 odst. 2 pandemického zákona. Xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření „xx xxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx právnických a xxxxxxxxx osob“.

[40] Xxxxxxxxx xx odůvodňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx zabýval xxx x xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133. Xxx připomněl, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx 91–95 rozsudku), xxxxx v xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xx má být xxxx xxxxxxx. Poukázal xxx xxxx na xx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dovodila již xxxx účinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tomu xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 31.8.2020, xx. 18 A 22/2020-140, x xx něj xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx NSS xx xxx 25.3.2021, xx. 4 As 301/2020-147). Xxxxxxx xxxxxxxx odůvodňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx u xxxxxx tytu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. bod 100 xxxxxxxx čj. 8 Xx 1/2021-133). Je xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x svou xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx mnohých xxxxxxxxxx xxxxxxxx nerozumí. Xxxxxxxx akceptace uvalovaných xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx dobrovolného dodržování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeny.“ (xxxx. xxx 96 xxxxxxxx).

[41] Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posléze Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomněl xxxx x rozsudku xx. 6 Xx 11/2021-48, kterým zrušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předcházela xxxxxx xxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxxx primárně x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx, aniž svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysvětlil, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výjimečný xxxxxx xxx §3 odst. 4 xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx omezeními). X xxxxx xxxx opakovaně x xxxxxxx xxxxxxxx xx odpůrce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx 61 xxxx 91 a 92 xxxxxx xxxxxxxx). Xxx tak učinil xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxxxx přehodnotil xxxx minimalistický xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx apel Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx 11.5.2021, xx. 3 Xx 3/2021-27, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukládající povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxx si xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx test xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX-XxX-2.

[42] Xx tyto xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx navázal x xxxxxxxx ze xxx 20.5.2021, xx. 8 Xx 4/2021-75, xx xxxxxx xx zabýval xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx x xxxx xx. X xxxx 7. X xxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx situace xxxxxx COVID-19 (xxx xxx 32 rozsudku). Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úvahy xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxx, xx kterých je xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx právě xx xxxxxxxx koncentrací xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx. s akcemi x xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx jinak nepřicházejí (xxxxxxxxxxx skupiny), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2. Xx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí. Xxxxxxx x obecné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx byla zohledněna xxxxxxxxx míra rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx 35 rozsudku xxxxxxxxxxx: „[x]xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souhrnu, xxx xxxx vymezenou xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vnitřních prostorech, xxxxx xxx vytknout. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx případech xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xx odpůrce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx množství aktivit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétní xxxx rizika x xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx, xxxxxxx xxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx po xxxxxxx xxxxxx, aby u xxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx vyhotovoval ‚telefonní xxxxxx‘ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každé x nich. Xx xxxx xxxxx po xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx na xx, které xxxx x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxx nehomogenních skupin xxxx) xxxx, nebo xxxxxx xxxx rizikové. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx riziko, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sál xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, byť xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prodej xx xxxxxxxxx prostorách x xxxxxx xx xxxxxxxxxx tržištích. Xxxx-xx xxxx xxxxxx zdůvodnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odpůrce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x rámci těchto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konkrétní míru xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xx x některých xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečně xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx zcela xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxxxx x jiných xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je u xxxx vyloučeno použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx dýchacích xxxx (x xxx by xxxxx obstát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx vysvětlil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ať xx ta xxxxxx xxxxxxxxx či xxxx). Xx xxxxxxx xxxx xxxxx pak xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktům x xxx x xxxx xxxx vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dýchacích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). X těchto xxxxxxx xxx obecné xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rizikové, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx bližšího xxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vysoká, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. větší xxxxxxxx kontaminovaných xxxxxxx).“

[43] Xx tyto xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxx x zabýval xx xxxxxxx, xxx, příp. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k omezení (xxxxxx) provozu xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx. X xxxx 5 xxxx. x) x zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx naznačeným požadavkům.

[44] X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx x xxxxxx bodům (3 a 4 x xxxxxxxx xxxx. xxxx 5) odpůrce x odůvodnění souhrnně xxxxx, xx jsou „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx zpravidla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx“ x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxx 3 xxxx. x) x xxxx. x), které xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx představení.

[45] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxx. Smyslem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysvětlit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxx. To ostatně xxxxx xxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x §3 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu. Xxxxx xxxxx tomu, xx xxxxxxx (zákaz) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových drah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx námitkami. A xxxxxx tak tvrdí, xx xxxx odůvodněna xxxxxxxxx míra xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivity. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxx, xx jde xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx možné využít xxxx řady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx shlukování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nimi. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že samotné xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x napadené xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx jakýkoli xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezované aktivity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx. X bodu 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxxxxxx.

[46] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rizika nelze xxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx následek xxxxx xxxxx kvalitu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx regulována xxxxxxx, xxx xxxxx xxx x naplnění hlavního xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx COVID-19) xxxxxx xxxx sady dalších xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

XXX.5 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[47] Dále se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx regulace provozu xxxxxxxxxx vleků x xxxxxxxx drah splňuje xxxxxxxx nezbytně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpůrce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxx dobu“. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx, xxx „xxxx x xx xxxxxxxx míře xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx“. Obsahově xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připodobnit x druhému xxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přezkumu), xxxxxx xx požadavek xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zásahu). X xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx regulace (konkrétní xxxxxx, omezení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx souvisí (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxx x dispozici xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx co xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx). U xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx zákona, a xxxxx se touto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ještě x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx se zákonem, xxxxxxxxxxxx zde v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

[48] Soud xxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxx, jehož xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2615 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxx, xxx osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx SARS-CoV-2, xxxxxxxxxx xx každodenního xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x té xxxx xxxxxxxxx xxxxx x relevantních názorů xx řešení xxxxxxxx xxxxxx COVID-19, x xxxxxxx xxx činit xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

[49] Nesporná xx x logická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx x vhodných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x takovému xxxx xxxxxxx, xx tedy xxxxx x zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx, xxxxx i toto xxxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumenty x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x kontextu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx drah x lyžařských xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, že xxx zachování provozu xxxxxxxx drah a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x dodržovat xxxxxxxxx na xxxxxx x na koordinaci xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, že lyžařská xxxxxx již xxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provoz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ani xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, přestože xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nevysvětlil, proč xx xxxxxx xx xxxxxx typů veřejné xxxxxxx považoval právě xxxxxxx zajišťovanou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx výjimky, xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulován xxx xxxxx typ xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxx xxxx dopravy je xxxxx spojena vyšší xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Stejně tak x odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx ve srovnání x úplným zákazem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx úvaha x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxx omezuje své xxxxxxxx xx nejméně. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxx neexistují. Není xxxx xxxx xxxxxx xxxx argumenty xx xxxxxxx hledat xx xxxxxxxx.

[50] Xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx x podmínku nezbytně xxxxxxx rozsahu (nezbytnosti) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. I xxxx 5 xxxx. h), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxx xxxxx posoudit, xxx xxxx omezení xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z §3 xxxx. 1 pandemického xxxxxx.

[51] Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně podmínky xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu (xxxxxxxxxxx) regulace neumožňuje xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přikročení x xxxxxx kroku xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx nezabýval. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx s xxxxxxx xx shora uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx námitkou navrhovatelky, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x pojmy „xxxxx“, „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podmínek“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, bod 59). Xxxxx xxxxx xx okraj xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx jevit xxxx xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx tak xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx například xxxxxxx poskytovanou železničním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lanové, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě. Aniž xx tedy xxxx xxxx xxxxxx věcně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx možný xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x kdyby xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ale jen x omezení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. I takový xxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx, nakolik xx nezbytný x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx uvedeno xxxxx.