Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §143 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx motorového xxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx narazil xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx pruhu a xxxxxxx xxxx řidiče, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx pohyboval x xxx. Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx stojící xxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx jeho xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx doplňky s xxxxxxxxx z retroreflexního xxxxxxxxx. Zcela bez xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

Nejvyšší xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx nad Xxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxx ze dne 19.9.2018, xx. xx. 31 Xx 254/2018, x xxxxxxx xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx sp. zn. 2 X 9/2017.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx dne 10.4.2018, sp. xx. 2 T 9/2017, xxx obviněný X. X. uznán xxxxxx xxxxxxxx usmrcení x xxxxxxxxxx podle §143 xxxx. 1, 2 xx. zákoníku x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zkušební xxxx x xxxxxx 2 x 1/2 roku. Xxxx mu xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx řízení motorových xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx 2 xxxx. Xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx se dopustil xxxxxxxxx xxxx xxx, xx na 16,095 xx silnice x. X/35 x katastru xxxx XY kolem 13:25 xxxxxx xxx 3.12.2015 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx. xx. XX, reg. xx. XY, x xxxxxxx x ustanoveními §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oděvem x označením x xxxxxxxxxxxxxxx materiálu a xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xx. XX, xxx. xx. XX, které xxxxxx nijak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx x které bylo xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 xx/x do nich xxxxxxx; xxxxxxxxx X. X. vlivem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx X. X. xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s omezením x xxxxxxxx způsobu xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 7 xxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx - pobočky v Xxxxxxx ze dne 19.9.2018, xx. xx. 31 To 254/2018, xxxxxxxxx xxxx nedůvodné xxxxx §256 tr. x.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx P. X. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx. ř. X xxxxxxxx na popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxx bezvýhradně spatřoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §143 xx. xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimalizoval xxxxxxxxxxxxx příčin xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto příčiny xxxx podstatné pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx obviněného. Xxxxx jeho názoru xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotil příčiny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x X. X. xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nehody xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provoz x xxx xxxxx v xxxxxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidlo, xx něhož xxxxxxx. Xxxxx x nesledování xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ač žádný xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx pozemní komunikaci. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zařadit xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx stupně se xxxx zabýval xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx poškozený xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx velký xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx soud prvního xxxxxx zabýval xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx svědčí x jeho vině, xxxxxx pak xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx 9 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpovědi svědků x xxxxxxxx objíždění xxxxxxxxx vozidla. Xxxxxx xxxxxxxxx zastavil x xxxxx zákazu xxxxxxxxx, xxxxxx chaoticky x xxxx značně xxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx porušení xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx poškozeného. Xxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stran způsobilosti xxxxxxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x sebe xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x soud bagatelizoval xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxx nedostatečně xxxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxxxxx důležité povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx následku. Drtivou xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxx protiprávním xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxx usnesení, x xxx mu xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

III.

Vyjádření x dovolání a xxxxxxx obviněného

Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x zabýval se xxxx xxx soud xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx. Ani xx xxxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přehlédl xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxx času, xxx se vyhnul xxxxxx, ačkoli bylo xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx spatřit. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrem xxxx xxxx xxxxxxx řidičů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx chybí xxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nehody. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx samo o xxxx xxxxxxxxx zavinění x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx okolnost xxxxxxxxxx xx smrti xxxxxxxxxxx. Xxxxxx by jít x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x újmou xx xxxxxxxx vztah. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx úvahy xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přímý xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx odstavené vozidlo xxxx xxxxx x xxxxxxxx měl xxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řidiči. Xxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx, v níž xxxxx, xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neexistence xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx zásadní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx řídit, x xxxxx xxxxxxx, nedošlo xx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nesouhlasí xxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x navrhl, xxx xx bylo xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x následujících skutečností.

Obviněný X. X. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavinění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx něj xxxxxxxxx jediným xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x toho, xx v uplynulých 9 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obviněný tak x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx porušena důležitá xxxxxxxxx, a z xxxx xxxxxx neměl xxx xxxxx vinným xxxxxxxxx přečinu usmrcení x nedbalosti ve xxxxxx §143 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx, xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x xxx, xx poškozený xx xx nehodě xxxxxxx xxxxx mírou xxx 40 %, jak xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x pokud by xxx xxxxxxx, vůbec xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxx obecně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx §143 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x spáchá xxxxx xxx proto, xx poruší důležitou xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákoník xxxxxxxx, xxx trestný xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důležité xxxxxxxxxx, pak tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx důležitou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovodit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní okolnosti xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 36/1984, x. 198 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxx při vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (jednání xxxxxxxxxx x poškozeného), je xxxxx hodnotit xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxxxx xxx následek, xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx obviněného, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx následek, je xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx třetí osoby (xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx x. 72/1971 Xx. xxxx. tr.). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následkem. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (vedle xxxxxxx x následku) xxxxxxxxxxxx xxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxxx podstaty trestného xxxx, x proto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxx (xxx ŠÁMAL, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. vydání. Praha: X. X. Xxxx, 2012, s. 162 xx 167). Xxxx-xx xxx příčinný vztah, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tíži xxxxxxxx, xxx xxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx x jeho xxxxxxx odpovědnost. Příčinný xxxxx však xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxx §146 x §148 xx. xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx následkem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmiňuje trestní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx níž xx příčinou každý xxx, bez xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenastal xxxxxxxx, xxxxx nastal (xx xx rozsahu xxxxxxx xx ohrožení, xxxxx, xxxx xxxx.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jednání pachatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečností, xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx došlo (xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx x. 37/1975 Xx. xxxx. tr.). Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatele. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příčiny x xxxxx, když xxxxx nich xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, okolnosti xxxx. Xxxxxxxx souvislost xx xxxx i tehdy, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx), xxxxxxxx x další xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestli xxxxx x těchto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (smrt) xxxx x xxxx, xxxx mohla tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 47/1970-II. Xx. rozh. tr.).

V xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx obsaženo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx X. X. se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 km/h xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx oděvu xxxxxxxxx xxxxx neoznačeného x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstaveného vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x způsobil xx xxxxxxx, kterým poškozený xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podrobně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xx rovném úseku xxxxxxx x obviněný x případě, kdyby xx řádně xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x jeho vozidlem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxx úseku xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 110 xx/x, xx irelevantní, xxxxxxx x xxxx nehody xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 90 xx/x, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx o 20 xx/x. Xx ostatně, x ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx bylo xxxxxxxxx, xx obviněný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx po xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nevěnoval řízení, xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx, x to xxxxxx, že xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 150 x.

Xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 361/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx věnovat xx xxxx řízení xxxxxxx x sledovat xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Směr x xxxxxx jízdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 citovaného xxxxxx, xxxxx něhož xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx následkům xxxxxxxxxx xxxxxx porušením, k xxxxxx došlo x xxxx xxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxx všech "důležitých xxxxxxxxxx" xxxxxx motorového xxxxxxx není možný, xxxxxxx xxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx důležité xxxxxxxxxx xxx provozu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx sílu, xxxxxxxx x hmotnost xxxxxxxxxx vozidel může xxx xx následek xxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takový xxxxxxxx. X dané xxxx xxxx xxxxxxxx, xx se obviněný xxxxxxxxx plně řízení xxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za následek xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx, xx. při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx X. X. odstavil své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jízdním xxxxx komunikace. Toto xxxxxxx xxx označit xxxxxxxxxx trojúhelníkem x xxxxxxx výstražná xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxx, obléct xxxxxxxx xxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xx xx to, xx xx nelze xxxxx x tíži xxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, že xxx x xxxxxxx a xxxxxxx je z xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx jej xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx výpovědi xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poškozeného X. X., bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x vozidla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včas x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx světel xx xxxxxxxxxxxx. Pouze podle xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx. Oproti xxxx xxxxxxxx před místem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxxx viditelnosti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx doprava xx připojovacího pruhu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rychlostí 110 xx/x a v xxxxxxxx spatření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx brzdit. Xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx to, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situace xxxx xxxx vozidlem, x xxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo a xxxxxxxxxxx, xx podstatnou xxxxx podílely xx xxxxxx xxxxxx.

Xxx uzavřít, xx obviněný xxxx xxxxxx xxxxxx přejel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx situace xxxx xxxx vozidlem xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo x xx ním stojícího xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx 110 xx/x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x nárazu xx xxxx zadní části xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xx xxx xxxx překážkou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx brzdit x xxxxxxx následky xxxxxx. Xxxxx xx sice xxxxxxx xxx vpravo, xxxxx tomu xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, x xxx pravém okraji xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak (§11 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x silničním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxx připojovala xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx objezdu, xxxxxx xxxxxxxxxx do tohoto xxxxx xxxxx ani xxxxxxxx.

X porušení důležité xxxxxxxxxx řidiče dále Xxxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.2.2016, sp. xx. 15 Tdo 944/2015, xxxxxxxxxxxx xxx x. 32/2016 Xx. xxxx. tr., k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §143 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považované xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souvislosti xxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxx (účinku). Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxxxxx (xxxx. jednání xxxxxxxxx x poškozeného), xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx znaku "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx (viz zhodnocení xxxxxxxxxxx xxx č. 36/1984 Xx. xxxx. xx.) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příčiny xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx pachatel xxxxxxx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx porušil xxxxxxxxx povinnost, xxxxx xx byla uložena xxxxxxx. Taková situace xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx. Není xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxx povolenou xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx případě natolik xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx poškozeného. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxx naplněny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx usmrcení z xxxxxxxxxx podle §143 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obviněného mělo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 32/2016 Sb. rozh. xx. xxxxxx xxxxxxxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xx xxxxxx §143 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx dosahuje xxxxxx xxxx, že naopak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx ztratí na xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx věci nenastala.

Pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx ztotožňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx, xxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxxx potvrzení x zdravotní způsobilosti x xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx průběh xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx případě nelze xxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na dané xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud x těchto xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxxx neopodstatněné. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265i odst. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.